Výber zaujímavostí v medziach možností

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Desať týždenníkov, 125 šotov, z toho 52 zahraničných a z nich polovica zo Západu. A – napodiv – žiadna „tvrdá“ politická téma. Pestrosť sa stala prekvapivým znakom slovenského filmového týždenníka (náznaky boli už pred mesiacom).

To si priam žiada venovať niekoľko riadkov výraznej postave Spravodajského filmu Ladislavovi Kudelkovi. V sledovanom období bol ako tridsaťročný šéfredaktorom. Hoci bez odborného vysokoškolského vzdelania – vtedy bolo medzi slovenskými filmármi ešte veľmi zriedkavé –, mal neobyčajný cit pre film. A pretože dobre poznal prírodu Slovenska, ako súčasť tematického obohacovania žurnálu zaviedol rubriku Z rodného kraja (Týždeň vo filme č. 26, 27, 32). V kombinácii s jeho obdivom k histórii a výtvarnému umeniu zvlášť sa filmárske potulky po Slovensku stali aj zaujímavými výpravami po historických pamiatkach, žiaľ, častejšie neudržiavanými než starostlivo uchovávanými (č. 25, 29, 34). Tieto šoty boli medzi divákmi veľmi obľúbené. Ktože už chyroval o Juráňovej doline (č. 27), mamutích kvapľoch vo Zvonivej priepasti (č. 33) alebo drevenom kostolíku s unikátnou krytinou v Tročanoch (č. 28).

Na muške kritickej rubriky Pod lupou boli v č. 25 alkoholici a v č. 31 (bez titulku) stavbári. Aby bol materiál na stavbe poukladaný a nie rozhádzaný, bolo treba vyhlásiť Mesiac poriadku na stavbách, a kto ho dodržal, dostal pochvalu!

V čísle 28 komentár verejne apeloval na robotníkov železiarní v Slanom, aby dodali potrebné segmenty na stavbu vodného diela v Krpeľanoch – ináč nebude dokončené. Aj takúto úlohu plnil v tých časoch filmový týždenník.

A atrakcie? Na Žitný ostrov sa vrátili čierne bociany (26), prvý zubrí pár na Slovensku mal potomka (30), Košice dostali nové električky bez schodíkov (33) a v Pieninách ste mohli stretnúť francúzsku hereckú divu Marinu V lady pri nakrúcaní nového filmu (34). Z Vysokých Tatier sú ďalšie dve zaujímavosti: manželia Slivkovci pestujú v záhrade plesnivec, ktorý je vo voľnej prírode prísne chránený (29), a strojník lanovky chytá na medicínske účely vretenice (32). Ročne ich chytí aj sto. Ale všetkých tromfla ruská chirurgička na Kamčatke, ktorú vozí na saniach psí záprah, aby mohla operovať pacientov priamo v teréne (27).

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – APRÍL 2017
1. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1957 a 26/1957 (repríza 2. 4. o 16.30 hod.)
8. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 27/1957 a 28/1957 (repríza 9. 4. o 16.30 hod.)
15. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 29/1957 a 30/1957 (repríza 16. 4. o 16.30 hod.)
22. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 31/1957 a 32/1957 (repríza 23. 4. o 16.30 hod.)
29. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 33/1957 a 34/1957 (repríza 30. 4. o 16.30 hod.)
Zmena programu vyhradená!

Milan Černák ( filmový dramaturg a publicista )