Peter Michalovič
filozof a estetik

Václav Macek v časopise Kino-Ikon a Jana Dudková v minulom čísle Film.sk sa dotkli témy doktorandského štúdia. Súhlasím s nimi, je to vážny problém. Zaiste obaja majú svoju pravdu a vôbec nechcem s nimi polemizovať. Namiesto toho sa pokúsim vyjadriť, prečo si my príslušníci vedeckého spoločenstva musíme ctiť cnosti, medzi ktorými dominuje výsada hovoriť pravdu.

Súhlasím s názorom amerického filozofa Richarda Rortyho, že prednosť vedeckého spoločenstva napríklad pred politickým nespočíva v tom, že by vedci boli „objektívnejší“, „racionálnejší“, „metodickejší“, ale v tom, že sú schopní efektívne dosahovať konsenzus týkajúci sa toho, čo sa nazýva pravda. Vedci sú schopní dohodnúť sa na tom, v čom spočíva problém a ako ho produktívne riešiť. Politické spoločenstvo neraz nie je schopné dohodnúť sa ani na tom, v čom je problém, a preto sa nevie dohodnúť ani na jeho riešení.

Vedecké spoločenstvo teda môže slúžiť ako príklad pre iné spoločenstvá, avšak len za predpokladu, že bude prísne dodržiavať svoje cnosti. Vedec sa môže pomýliť, omyl netreba brať ako niečo negatívne. Človek poznania sa vždy v dobrej viere vydáva na cestu poznania a niekedy v určitom bode zistí, že sa táto cesta končí v slepej uličke. Vtedy mu nezostáva nič iné, len sa vrátiť na začiatok a hľadať novú cestu. V jeho hľadaní mu pomáhajú názory iných vedcov, ktoré spoločenstvo už konsenzuálne odsúhlasilo ako pravdy. A keďže tie mu pomáhajú na jeho ceste poznania, musí si ich ctiť minimálne do takej miery, že vždy uvedie mená autorov týchto často veľmi malých, ale zároveň prepotrebných právd. Prečo to treba vždy a za každých okolností robiť? Nuž jednoducho preto, lebo v našich končinách vedci, teda aspoň tí humanitne orientovaní, na vede zbohatnúť nemôžu. Jediné, čo vlastnia, sú ich pravdy, signované ich menom, a ak im aj tie niekto zoberie a prisvojí si ich, tak strácajú všetko, čo dávalo, dáva a zdá sa, že aj bude dávať zmysel ich činnosti. Ako vidno, stačí si ctiť pravdu a duševné vlastníctvo a uľahčí to život nielen vedcom. Tak sa toho držme a už nikdy túto cnosť nerelativizujme, pretože to môže mať fatálne následky.