KLAPKA.SK

NAJPREDÁVANEJŠIE PUBLIKÁCIE A DVD NOSIČE V PREDAJNI SFÚ ► JÚL A AUGUST 2016

PUBLIKÁCIE
1. Martin Palúch: Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989
(Vlna, Drewo a srd, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava)
2. Eduard Grečner: Film ako voľný verš (SFÚ, Bratislava)
3. Daniel Bird, Michael Brooke: Borov abecedár (ASFK a SFÚ, Bratislava)

AUDIOVIZUÁLNE NOSIČE
1. DVD Tisícročná včela (SFÚ, Bratislava)
2. DVD Obrazy starého sveta (SFÚ, Bratislava)
3. blu-ray kolekcia Slovenský film 1 (SFÚ, Bratislava)

Predajňa SFÚ Klapka.sk (Grösslingová 43) ponúka v septembri tieto akcie:
- Ak si kúpite septembrové vydanie Film.sk, dostanete k nemu DVD s filmom Drak sa vracia (r. E. Grečner).
- Počas septembra bude v ponuke publikácia Eduarda Grečnera Film ako voľný verš za zvýhodnenú cenu 5,50 €.

KINO LUMIÈRE

Vzhľadom na to, že Kino Lumière bolo počas leta zavreté z dôvodu jeho renovácie, rebríček júlovej návštevnosti kina neuvádzame.