V januárovom čísle Film.sk sme uverejnili anketu, v ktorej zástupcovia inštitúcií, profesijných a záujmových združení z oblasti slovenskej audiovízie odpovedali na otázku, čo očakávajú od roku 2016. Zo strany Slovenskej asociácie producentov v audiovízii aj Asociácie nezávislých producentov vtedy zaznelo, že by sa malo prehodnotiť nastavenie systému podpory audiovizuálneho priemyslu a znížiť hranica na získanie dotácie z tohto podporného programu tak, aby bol dostupný aj pre domáce produkcie. Zdá sa, že túto otázku vníma aj ministerstvo kultúry, ktoré v lete oznámilo, že minister Marek Maďarič o nej začal rokovať s ministerstvom financií. Aj to bol impulz na vznik Témy aktuálneho čísla, ktorá sa venuje práve programu Podpora audiovizuálneho priemyslu. Ďalším bolo to, že Audiovizuálny fond otvoril program presne pred dvomi rokmi a nás zaujímalo, ako doteraz fungoval. No a počas leta oň prejavili záujem noví žiadatelia, takže sme sa pozreli aj na ich projekty.

V septembri sa do kinodistribúcie dostanú tri slovenské novinky, o ktorých informujeme: Sloboda pod nákladom Pavla Barabáša a minoritné koprodukcie Ani vo sne! a Smrteľné historky. Slovenské tituly Učiteľka, Zem, ktorá hľadá svoje nebo a minoritný Rodinný film v čísle zase recenzujeme (spolu so snímkou Benceho Fliegaufa Lily Lane). A hoci bolo leto bohaté na podujatia (rubrika Ohlasy), živo bude aj v septembri – vďaka MFF Cinematik v Piešťanoch i putovnej prehliadke Projekt 100, ktorú opäť predstavuje špeciálne vydanie Film.sk.

V Téme sa dočítate, aké zahraničné produkcie plánujú prísť na Slovensko, no v aktuálnom čísle sme sa zároveň pozreli na to, ako pracujú tunajší (nielen) producenti smerom k zahraničiu. Odtiaľ potom môžu prísť aj dobré správy, ako je to v prípade hereckej ceny z MFF Karlove Vary pre Zuzanu Mauréry, ktorá nám poskytla rozhovor.

Daniel Bernát