Začína sa Filmový kabinet PLUS SK

Druhé vydanie Filmového kabinetu sa blíži do finále. V septembri sa začne špeciálny semester, ktorý si kladie za cieľ bližšie zoznámiť frekventantov cyklu s pozadím výroby audiovizuálneho diela. O svoje skúsenosti sa s nimi podelia slovenskí tvorcovia.

Ako bodku za druhým vydaním vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet sme pre frekventantov pripravili špeciálny semester, ktorý bude venovaný filmovým profesiám. Jeho kostru bude tvoriť desať stretnutí, pozostávajúcich z úvodnej prednášky, projekcie filmu a diskusie. O jednotlivých profesiách budú prednášať filmoví profesionáli. V rámci každého stretnutia tak budú mať frekventanti možnosť nazrieť do procesu vzniku audiovizuálneho diela z pohľadu toho-ktorého tvorcu – ten si na projekciu vybral film, na ktorom sa podieľal. V diskusiách po premietaní tak môžu tvorcovia frekventantom na konkrétnom „materiáli“ demonštrovať základné princípy práce filmových tvorcov i svoj vlastný prístup k tvorbe filmu.

Prvé stretnutie aktuálneho semestra sa uskutoční už 20. septembra. Jeho hosťom bude Zuzana Gindl-Tatárová, filmová dramaturgička a scenáristka, profesorka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Podľa jej vlastných slov „dramaturgia a scenáristika sú od seba neoddeliteľné, sú to dve strany jednej a tej istej mince. Pokým scenáristika vyžaduje spontaneitu a originalitu, pojem dramaturgia v sebe skrýva istý odstup, analýzu, súbor postupov overených praxou, ktoré sú chrbtovou kosťou dramatického písania.“ V rámci stretnutia sa premietne film režiséra Štefana Uhra Správca skanzenu. Dňa 27. septembra predstaví profesiu filmového strihača František Krähenbiel na príklade filmu Eva Nová Marka Škopa. V rámci tohto stretnutia sa, Krähenbielovými slovami, „zamyslíme nad rôznymi praktickými prístupmi k spracovaniu natočeného materiálu a nad ich účinkami na výsledný tvar diela“. V mesiacoch september a október sa budú stretnutia konať v kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ulici v Bratislave, potom sa cyklus vráti do svojho domáceho prostredia v Kine Lumière na Špitálskej ulici.

Počas semestra, ktorý potrvá až do januára 2017, predstaví Filmový kabinet aj ďalšie filmové profesie: režisér hraných a dokumentárnych filmov (Juraj Lehotský), režisér animovaných filmov (Jakub Kroner), kameraman (Ján Ďuriš), filmový zvukár (Tobiáš Potočný), filmový herec (Táňa Pauhofová), skladateľ filmovej hudby (Vladimír Godár), filmový producent (Peter Kerekes) a filmový kritik (Martin Šmatlák). Uvedené budú napríklad filmy Slepé lásky (r. Juraj Lehotský), Lokalfilmis (r. Jakub Kroner), Nedodržaný sľub (r. Jiří Chlumský), 5 October (r. Martin Kollar), Kruté radosti (r. Juraj Nvota) či Ako sa varia dejiny (r. Peter Kerekes).

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Michal Michalovič ( kurátor cyklu Filmový kabinet )
FOTO: Z filmu Správca skanzenu, zdroj: archív SFÚ/Dušan Dukát