Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2016

5. 9.
22.00 ► Utekajme, už ide! ► D. Rapoš, 1986, 84 min.

12. 9.
22.00 ► Kým sa skončí táto noc ► P. Solan, 1965, 85 min.

19. 9.
22.00 ► Dedina ► Š. Uher, 1973, 92 min.

26. 9.
22.00 ► V hodine dvanástej ► J. Medveď, A. Lettrich, 1958, 81 min.

Zmena programu vyhradená!
www.csfilm.cz, www.filmpost.cz