Digital Tools in Media Studies. Analysis and Research. An Overview
Michael Ross, Manfred Grauer, Bernd Freisleben (Ed.)

(transcript Verlag, Bielefeld 2009, 191 strán)

Využívanie digitálnych prostriedkov otvára audiovizuálnym štúdiám novú perspektívu na výskum a analýzu, zároveň však prináša aj nové problémy. Zborník textov z roku 2009, ktorý vznikol v interdisciplinárnom výskumnom centre univerzity v Siegene a je jednou z prvých publikácií svojho druhu, predstavuje projekty popredných teoretikov, ale aj osobností z oblasti informatiky, siahajúce od problematiky zberu dát a štatistickej expertízy, vytvárania filmových databáz a ich publikovania online cez rôzne spôsoby merania popularity filmov a analyzovania rôznych aspektov distribúcie až po softvér, ktorý automaticky analyzuje filmový materiál. Dôraz sa kladie najmä na výhody interdisciplinárneho prístupu k problematike a jeho veľký potenciál v oblasti audiovizuálnych štúdií.


Vlak zvaný film
Martin Kaňuch (Ed.)
(Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava 2016, 284 strán)

Zborník príspevkov zo 16. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala v októbri 2015 v Krpáčove, prináša texty dvadsiatich slovenských a českých teoretikov venované téme vlaku a filmu, inšpirovanej celoročnou prehliadkou, ktorú pripravil Slovenský filmový ústav v Kine Lumière pri príležitosti 120. výročia vzniku kinematografie. Texty sa zameriavajú na rôzne aspekty vzťahu medzi kinematografiou a vlakovou dopravou, analyzované z historického, ale i filozofického či interpretačného hľadiska, no všímajú si napríklad aj úlohu, ktorú vlaky zohrávajú v jednotlivých filmových žánroch, ako je western alebo film noir. Zvláštnym dodatkom je klasická štúdia Martina Loiperdingera z univerzity v Triere o Príchode vlaku bratov Lumièrovcov ako zakladajúcom mýte nového média.

Monika Mikušová