Lukáš Teren

kameraman

V júni som sa ako zástupca Asociácie slovenských kameramanov zúčastnil na podujatí International Cinematography Summit (ICS) v Los Angeles. Na týchto zahraničných cestách sa dá veľa dozvedieť a naučiť, no pre mňa znamenajú aj prísun novej energie. Páči sa mi pozitívny prístup k veci, keď je problém výzvou na spoločné hľadanie a nájdenie riešenia, nielen dôvodom na neprestajné ponosovanie. Alebo inak, keď je prvoradá predstava diela a na základe nej sa hľadajú spôsoby, ako ju čo najlepšie zhmotniť. U nás sa často prispôsobuje dielo dostupným technológiám, ktoré sú zväčša nedostatočné. Iste, v tunajšom prostredí sa nedá hovoriť o filmovom priemysle, no rozdiel je predovšetkým v myslení ľudí. Pritom problémy, o ktorých sa hovorilo na ICS, sú podobné – práca pod čoraz väčším časovým tlakom, zvyšujúce sa nároky na objem obrazového materiálu, oslabovanie kameramanovej kontroly nad vizuálnou stránkou filmu ako negatívna súčasť technologického vývoja... To všetko súvisí s digitálnou érou, v ktorej žijeme. Chápem, že kameramani nostalgicky spomínajú na časy filmovej suroviny, lenže vývoj sa nedá zastaviť, treba sa s tým naučiť žiť. A vývoj prináša aj úžasné výsledky, ako počas samitu ukázali kameraman Emmanuel Lubezki a digital imaging technician Arthur To na príklade filmu Revenant: Zmŕtvychvstanie.

V čase neobmedzených možností, ktoré sa vo veľkej miere viažu na postprodukčnú fázu výroby filmu, má o to väčšiu váhu a hodnotu schopnosť rozhodnúť sa a zaujať jasné stanovisko už pred nakrúcaním a počas neho. Stotožňujem sa s myšlienkou kameramana Deana Cundeyho, že táto profesia je v rámci filmu jedna z najkomplexnejších. Kameraman by sa mal vedieť vyjadriť k hereckej akcii, režijnému zámeru, ku kulisám, kostýmom, k zvuku a mnohým ďalším prvkom, ktoré pretekajú kamerou ako lievikom. V súčasnosti však musí byť aj dobrým diplomatom a v kreatívnej diskusii obhájiť svoju autorskú koncepciu, ktorá je v digitálnej ére čoraz zraniteľnejšia. A ak dokáže držať krok s technologickým vývojom, myslím si, že si môže udržať pozíciu rešpektovaného alchymistu.

Súčasnosť so sebou prináša aj ľahší prístup k informáciám, čo vo veľkej miere umožňuje internet, no narastá aj počet kameramanských workshopov. Rád by som využil svoje kontakty a pritiahol niektorého z etablovaných zahraničných profesionálov na Slovensko. Na ich prístupe sa mi totiž páči aj to, že nemajú problém podeliť sa o svoje poznatky s kolegami.