Zlaté šesťdesiate na TA3

Televízia TA3 prinesie v marci vo svojom vysielaní päť dielov dokumentárneho cyklu Zlaté šesťdesiate, ktorý približuje osobnosti československej kinematografie 60. rokov a koprodukčne sa na ňom podieľal aj Slovenský filmový ústav. Dňa 3. 3. sa v rámci cyklu predstaví český režisér a scenárista Jan Schmidt. O týždeň neskôr (10. 3.) bude cyklus venovaný významnému slovenskému dramaturgovi, scenáristovi a autorovi Albertovi Marenčinovi, ktorý v lete tohto roku oslávi 95. narodeniny. Marenčin je všestranným umelcom so širokým záberom a spolupracoval so zástupom elitných režisérov, ako boli napríklad Štefan Uher, Stanislav Barabáš, Elo Havetta, Juraj Jakubisko či Dušan Hanák. Ďalší diel cyklu Zlaté šesťdesiate predstaví 17. 3. režiséra, scenáristu a herca Jiřího Menzla, týždeň nato (24. 3.) priblíži osobnosť a tvorbu výtvarníka a režiséra Jana Švankmajera, no a na konci mesiaca (31. 3.) uvedie časť venovanú jubilujúcemu režisérovi, scenáristovi, producentovi a hercovi Milošovi Formanovi.

zs 

MFDF Ji.hlava predstavil nový podporný fond

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava ohlásil počas 67. ročníka Berlinale vznik fondu na podporu stredo- a dlhometrážnych dokumentárnych a hybridných filmov zo strednej a z východnej Európy. Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej postprodukcie a uchádzať sa o ňu môžu aj projekty zo Slovenska. Fond je určený pre filmy v štádiu produkcie alebo postprodukcie s plánovanou premiérou na jeseň 2017. Projekty budú hodnotiť filmoví profesionáli, ktorých nominuje MFDF Ji.hlava, a dôraz sa bude klásť na unikátnosť autorského štýlu a aktuálnosť či spoločenskú závažnosť spracúvanej témy. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2017, výsledky hodnotenia budú vyhlásené 4. júla 2017 v Karlových Varoch. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.dokument-festival.cz.

dan 

MFFK Febiofest v slovenských regiónoch

O bratislavskej časti 24. ročníka Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest, ktorá má najbohatší program, sa dočítate v samostatnom článku v rubrike Kalendárium. Febiofest však v marci a apríli zavíta okrem Bratislavy aj do ďalších desiatich slovenských miest. Začne sa v Košiciach (4. – 6. 3.), kde ho bude hostiť kino Úsmev a centrum Tabačka Kulturfabrik – tamojší program ponúkne napríklad posledný film Andrzeja Wajdu Odrazy, oceňovanú drámu Asghara Farhadiho Klient, ale aj slovenskú koprodukčnú novinku Agnieszky Holland Cez kosti mŕtvych, čerstvo ocenenú Strieborným medveďom – Cenou Alfreda Bauera na Berlinale, alebo stredometrážny dokument Márie Rumanovej Hotel Úsvit. V Trenčíne sa Febiofest zdrží od 9. do 13. 3. (Artkino Metro) a uvedie okrem iného najnovší dokument Zuzany Piussi Český Alláh alebo koprodukčný titul Baba z ľadu v réžii Bohdana Slámu so Zuzanou Kronerovou v hlavnej úlohe. Festival navštívi aj Prešov (12. – 14. 3., FK Pocity), Banskú Bystricu (13. – 16. 3., FK v Múzeu SNP), Trnavu (14. – 16. 3., FK Naoko – kino Hviezda), Levice (15. – 18. 3., kino Junior). V Martine, kde sa bude festival konať od 15. do 20. 3. v kine Strojár, budú môcť diváci vidieť aj dlhometrážnu animovanú prvotinu Viktora Kubala Zbojník Jurko (1976) či posledný film Jana Němca Vlk z Královských Vinohrad. V Poprade (24. – 27. 3., kino Tatran) zase budú môcť diváci vidieť nový dokument Roberta Kirchhoffa Diera v hlave ešte pred jeho distribučnou premiérou. Festival sa uskutoční aj v Kežmarku (20. – 23. 3., kino Iskra) a jeho posledná zastávka na ceste po Slovensku bude v Prievidzi (4. – 7. 4., FK ʼ93). V každom meste predstaví aj ocenené krátke filmy z festivalovej súťaže V strede Európy. Viac informácií nájdete na stránke www.febiofest.sk.

dan 

Vyšlo anglické číslo Film.sk 2017

Slovenský filmový ústav vydal vo februári tohto roku ďalšie špeciálne anglické číslo mesačníka Film.sk, celkovo už piate. Hlavná časť časopisu je aj tentoraz venovaná dianiu v slovenskej kinematografii počas uplynulého roka. Obsahuje samostatné štúdie o slovenskom hranom, dokumentárnom a animovanom filme v roku 2016, recenzie snímok 5 October (r. M. Kollar), Diera v hlave (r. R. Kirchhoff) a Učiteľka (r. J. Hřebejk), ale aj rozhovor s režisérkou filmu Piata loď Ivetou Grófovou a niekoľko ďalších tematických článkov. V časti zameranej na Slovenský filmový ústav informuje špeciálne číslo o základných organizačných zložkách SFÚ – Národnom filmovom archíve a Národnom kinematografickom centre, ďalej o aktuálnych publikačných aktivitách a samostatný článok je venovaný Viktorovi Kubalovi, s ktorým súvisia viaceré tohtoročné projekty edičného oddelenia.

dan 

Činnosť filmového ústavu v roku 2016

Generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký predstavil 9. 2. na tlačovej konferencii v Kine Lumière v Bratislave činnosť SFÚ v roku 2016. Ako konštatoval, ústav aj v minulom roku hospodáril so ziskom (7 052,54 eur). Naďalej pokračoval v realizácii dlhodobých prioritných projektov Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR, Integrovaný audiovizuálny informačný systém SK CINEMA, Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí (nosnými podujatiami projektu boli prezentácie v Berlíne, Cannes a Karlových Varoch). Národný projekt Digitálna audiovízia sa vlani dostal do štádia udržateľnosti na obdobie piatich rokov. Z dôležitých projektov sa uskutočnila aj tretia fáza stavebných úprav Kina Lumière či vydanie desaťdielnej blu-ray kolekcie Slovenský film pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Vyšla aj niekoľko rokov pripravovaná publikácia Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 autorskej dvojice Václav Macek a Jelena Paštéková. O týchto i niektorých ďalších aktivitách SFÚ sme už vo Film.sk informovali v samostatných článkoch, spomeňme preto už len zopár vybraných údajov. Vlani participoval SFÚ v súvislosti s prezentáciou slovenskej kinematografie na 182 podujatiach, z toho 166 sa konalo v zahraničí (v 46 krajinách sveta) a 16 v domácom prostredí. Celkovo sa na podujatiach premietlo 141 slovenských snímok, najviac uvedení mal film Marka Škopa Eva Nová. Najpredávanejšími publikáciami v predajni SFÚ Klapka.sk boli Ján Kadár v slovenskom a anglickom jazyku od Václava Maceka, Best of Slovak Film 1921 – 1991 od Petra Hamesa a Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 od Martina Palúcha. Najpredávanejším DVD nosičom bola Tisícročná včela v réžii Juraja Jakubiska. Najsledovanejšími filmami z archívnych fondov SFÚ v televíziách Slovenska boli vlani Pacho, hybský zbojník (r. M. Ťapák) a Perinbaba (r. J. Jakubisko). Od januára 2016 začalo v SFÚ pôsobiť oddelenie vedy a výskumu, ktoré sa venuje vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávacím a pedagogickým aktivitám; v jeho kompetencii je i zabehnutý vzdelávací cyklus Filmový kabinet. Kompletnú Správu o činnosti SFÚ v roku 2016 nájdete na stránke ústavu www.sfu.sk.

red 

SFÚ s edičnou a vedeckou radou

Slovenský filmový ústav má od januára tohto roku edičnú a vedeckú radu, ktorá je poradným odborným orgánom generálneho riaditeľa SFÚ. Rada navrhuje smerovanie a charakter vedecko-výskumnej činnosti SFÚ a predkladá generálnemu riaditeľovi návrh edičnej činnosti na nadchádzajúci kalendárny rok, ktorý zohľadňuje dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti a jednotlivých výskumných projektov. Členmi rady sú popredné osobnosti z oblasti filmovej histórie a teórie, ale aj z oblasti estetiky či ďalších príbuzných humanitných alebo technických odborov: Jana Dudková, Martin Kaňuch, Štefan Komorný, Miroslav Marcelli, Peter Michalovič, Katarína Mišíková a Mária Ridzoňová-Ferenčuhová.

dan 

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Dňa 23. januára otvorila Európska komisia verejné konzultácie programu Kreatívna Európa. Konzultácie sú súčasťou hodnotenia aktuálnej generácie programu a zároveň budú slúžiť ako východisko k novému programu, ktorý by mal platiť od roku 2021. Na konzultáciách sa môže zúčastniť ktokoľvek, nielen profesijné zväzy a organizácie, ale aj jednotlivci. Pripomienky, kritika i návrhy sú vítané. Konzultácie sa týkajú všetkých aspektov programu Kreatívna Európa – prípadnej modifikácie programu, cieľov a nástrojov na ich dosiahnutie. Výsledky konzultácií budú súčasťou hodnotenia programu, ktoré sa pripravuje k polčasu jeho platnosti (rok 2018). Hodnotenie sa predkladá Európskemu parlamentu a bude verejne publikované. Link na konzultácie nájdete na našej webovej stránke www.cedslovakia.eu. Konzultácie sú otvorené do 16. apríla 2017.

Aktuálne uzávierky programu Kreatívna Európa – MEDIA:
- Výzva EACEA/25/2016, Podpora filmového vzdelávania, uzávierka je 2. marca 2017.
- Výzva EACEA/22/2016, Podpora vývoja videohier, uzávierka je 2. marca 2017.

vs 

Oprava: rozpočet filmu Profesionálna cudzinka

V tlačenom vydaní mesačníka Film.sk 2/2017 sme v článku o dokumentárnom filme Anny Gruskovej Profesionálna cudzinka v rubrike Novinky (strana 13) uviedli nesprávny údaj o celkovom rozpočte tejto snímky. Publikovaná suma bola 46 827 eur, správny údaj má byť 35 527 eur. Za chybu sa čitateľom aj autorke filmu ospravedlňujeme.

red