Koncom minulého storočia sa slovenským politikom a kapitalistom podarilo rozkradnúť väčšinu materiálnej základne našej kinematografie. Zničili úsilie niekoľkých generácií filmových tvorcov, produkčných, technikov. Sprivatizovali ateliéry na Kolibe, zatvorili filmové laboratóriá aj zvukové štúdiá, vyrabovali sklady kostýmov, nábytku i rekvizít. Zanikol priestor spoločnej komunikácie, filmári sa rozpŕchli do súkromných produkcií, mnohí odišli do zahraničia. Po päťdesiatich rokoch tvorivej činnosti sa znovu vrátili do bodu nula. 

Slovenský filmový ústav ostal jedinou integrujúcou inštitúciou, ktorá pre filmových nadšencov a roztratených tvorcov už 55 rokov udržiava vedomie kontinuity. Na jednej strane je svedectvom o vzopätí našej kultúry po druhej svetovej vojne, dôkazom o individuálnych zápasoch filmárov s politickou mocou, správou o hľadaní moderného výrazu slovenskej kinematografie. Archivuje dedičstvo predchádzajúcich generácií: kópie, negatívy, scenáre, fotografie, dialógové i titulkové listiny, pozostalosti mnohých osobností. Sprítomňuje minulosť novým generáciám, rekonštruuje najvýznamnejšie filmové diela a vracia ich do života. 

Na druhej strane filmový ústav aktívne spoluvytvára prostredie na rozvoj nášho filmu v budúcnosti: komentuje legislatívu, vydáva knihy, časopisy, organizuje filmové prehliadky, reprezentuje náš film v zahraničí. Za posledných pätnásť rokov – podobne ako naša kinematografia – prešiel veľkou premenou. Archív má nové, moderné priestory, zrekonštruovalo sa kino, vytvorilo sa nové pracovisko na digitálne reštaurovanie filmov, zvýšila sa kvalita i počet vydávaných periodík a publikácií. Možno svitlo na lepšie časy. 

Pre mňa je srdcom ústavu archív – pamäť nášho kultúrneho i spoločenského vedomia. Jeho miesto je v našom živote nezastupiteľné. Vďaka množstvu obrazových dokumentov si môžeme pripomenúť nielen významné okamihy našej minulosti, ale i chvíle nášho zlyhania a hanby. Ak stratíme aj túto pamäť, stratíme kus svojej identity.

Martin Šulík (režisér, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v období september 2016 – september 2018)