Štyri sály kvalitného filmu

Je jediným viacsálovým klubovým kinom na Slovensku a hrdí sa ocenením európskej siete Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu. Kino Lumière, ktoré prevádzkuje Slovenský filmový ústav, sa pod týmto názvom otvorilo pred siedmimi rokmi a stalo sa centrom filmového diania v Bratislave.

„Možnosti tvorby programu kín sú v súčasnosti obrovské, v Kine Lumière sa ich snažíme využiť naplno. Program zostavujeme z distribučných titulov, z archívnych diel zo zbierkového fondu SFÚ, ale aj z unikátnych predstavení filmov, ktoré na Slovensku nemajú distribučné zastúpenie. Snažíme sa napĺňať víziu dobrého repertoárového klubového kina. Denne realizujeme osem a viac projekcií, divákovi, ktorý má záujem o klubový film, vieme ponúknuť v priebehu dňa rôznorodé tituly,“ približuje manažérka kina Zita Hosszúová. Nastúpila doň pred jeho znovuotvorením, ktoré sa uskutočnilo 5. 9. 2011 po tom, čo kino prevzal pod plnú správu SFÚ od bývalých nájomcov. S pozíciou jediného viacsálového klubového kina na Slovensku (ktoré navyše premieta i z 35 mm kópií) je spätá špecifická dramaturgia. „Vzhľadom na to, že kino zo zákona prevádzkuje Slovenský filmový ústav, je jeho podstatou sprístupňovanie audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a osveta v oblasti kinematografie. Programovými prioritami sú slovenská a európska kinematografia, či už súčasná, alebo tá, ktorá píše dejiny slovenského a svetového filmu,“ dopĺňa Hosszúová.

Súčasťou kina je aj program Filmotéky v študijnej sále Slovenského filmového ústavu. „Filmotéka v súčasnej podobe funguje od apríla 2014 a v jej programe reflektujeme výročia významných osobností slovenskej a svetovej kinematografie, uvádzame tematické cykly, profily tvorcov, rozličné prehliadky... Pri rôznych príležitostiach pozývame tvorcov, aby uviedli svoje diela, takisto filmových historikov a teoretikov, aby viedli prednášky na vybrané témy. Usilujeme sa o pestrosť. Pracujeme prevažne s filmami z archívu SFÚ, no do programu zaraďujeme aj filmy z externých zdrojov, často vďaka spolupráci s partnerskými inštitúciami,“ hovorí Michal Michalovič, ktorý v spolupráci s Rastislavom Sterankom a Richardom Šteinhübelom zostavuje program Filmotéky.

Projektom, ktorý v kine prebieha už od roku 2013, je Filmový kabinet. Aktuálne sa koná jeho dvanásty semester. „Keď sme začínali, zdalo sa nám dôležité obohatiť divácke povedomie o dejinách kinematografie. Vyskúšali sme teda formát, ktorému sme ostali verní dodnes. Frekventanti Filmového kabinetu si na každom stretnutí najskôr vypočujú prednášku lektora na vybranú tému, potom sa premietne film a napokon diskutujeme s divákmi o počutom a videnom,“pokračuje Michalovič, ktorý je spolu s Jurajom Oniščenkom lektorom a dramaturgom Filmového kabinetu. „Záujem pretrváva, čo nás uisťuje, že to má zmysel a že sme sa vydali správnym smerom. Domnievame sa, že pre kino je užitočné komunikovať s divákmi aj takýmto spôsobom, ponúkať mu rôzne možnosti, ako sa oboznamovať s filmom. Dúfame, že takto prispievame svojou troškou k formovaniu podhubia premýšľavých a vášnivých cinefilov.“

Podľa Zity Hosszúovej sa Kinu Lumièrepodarilo zaplniť medzeru na trhu a diváci to oceňujú. „Krivka návštevnosti má zatiaľ stúpajúcu tendenciu, čo znamená, že o klubový film je záujem. Samozrejme, pomáha nám aj záujem o slovenskú kinematografiu – to, že filmy majú úspech v zahraničí, aj to, že vznikajú divácky atraktívne tituly.“ Lumière okrem toho hostí väčšinu festivalov a prehliadok, ktoré sa konajú v hlavnom meste, ako sú napríklad Febiofest, MFF Bratislava, Projekt 100, Jeden svet či Filmový festival inakosti. 

Zariadenie a vybavenie Kina Lumière sa na zvýšenie diváckeho komfortu priebežne vynovuje. Najväčšie kinosály K1 a K2 prešli už v rokoch 2013 a 2014 digitalizáciou (v suterénnych priestoroch sa okrem toho vybudovalo digitalizačné pracovisko SFÚ). „Najrozsiahlejšia renovácia kinosál prebehla pred dvomi rokmi, keď sa vymenili všetky sedadlá, zmenila sa elevácia a uzavrela sa etapa digitalizácie zdgitalizovaním kinosály K3. Do budúcna nás ešte čaká renovácia foyera a sály K1, ako aj doplnenie výťahu ku kinosálam K3 a K4,“vysvetľuje Hosszúová. Ako zároveň dodáva, Lumière je jedno z mála kín v strednej a možno v celej Európe, ktoré ešte premieta takmer na dennej báze aj 35 mm filmy.“ 

Vzhľadom na procesy renovácie a digitalizácie sa kino dostalo do plnohodnotnej, neobmedzenej a neprerušovanej prevádzky so všetkými štyrmi sálami až vlani. „Pre budúcnosť sú pre nás smerodajné divácke výsledky z roku 2017. Minulý rok bol optimistický, pretože sme v návštevnosti prekonali hranicu 100 000 divákov, čo sa nemusí podariť každý rok. Ukázalo sa, že keď sa snažíme tvoriť program diverzne, oslovovať rôzne komunity, premietať klubové tituly či filmy, ktoré u nás v distribúcii nie sú, a zároveň poskytujeme dobrý divácky komfort, zvyšujeme tým atraktivitu kina. Ideálne by bolo, keby mohli diváci vnímať Kino Lumière ako garanta dobrého filmu a kvalitného filmového predstavenia,“ hovorí Zita Hosszúová. Spomedzi noviniek pripomína inovovanú webovú stránku kina s možnosťou kúpiť si vstupenky online, platbu kartou v pokladnici alebo špeciálnu kartu Lumièrku, ktorá sa dá nabíjať kreditom od 25 do 100 eur a používať na platbu za lístky. Verní divácidostávajú prostredníctvom nej aj výhody, ako je napríklad zľavnené vstupné na program Filmotéky.

Zuzana Sotáková
foto: archív SFÚ / Miro Nôta