Hviezdne nebo filmu alebo Projekt 100

Film ako jeden z najmladších druhov umenia má všetko, čo majú iné druhy umenia. Vnútorne sa člení na hraný, dokumentárny a animovaný film, jedna časť filmov sa zaraďuje do tzv. vysokého umenia, druhá časť zase patrí do populárneho umenia. Filmári buď tvoria podľa osvedčených pravidiel a estetických noriem, alebo ich v menšej či vo väčšej miere porušujú. Toto všetko platí pre každý druh filmovej produkcie a každú národnú kinematografiu.

Ak sa pozrieme na film vševidiacim okom, všimneme si, že jedna oblasť filmovej produkcie je bytostne spojená s náročným diváckym zázemím. Niektoré z filmov tejto proveniencie už roky systematicky sprístupňuje divákom Projekt 100. Aké sú to filmy? Ťažko jednoznačne povedať. Na jednej strane sú to filmy so silným príbehom, schopné upozorniť na to, čo vo svete nevidíme alebo, priznajme si to otvorene, ani nechceme vidieť. Silné príbehy dokážu vyvolať kontroverzné pragmatické účinky, sú schopné iniciovať vášnivé spoločenské diskusie a neraz aj meniť verejnú mienku. Na druhej strane sa divák v rámci Projektu 100 môže stretnúť s filmami, ktorých tvorcovia zámerne porušujú zabehané pravidlá a estetické normy. Recepcia tohto typu filmov si od diváka vyžaduje aktívnu spoluprácu, ich estetický účinok je totiž založený na nenápadnej a zároveň rafinovanej deštrukcii divákových očakávaní. Divák musí v priebehu recepcie filmu operatívne meniť hypotézy, ktoré umožňujú spojiť už videnú časť príbehu s anticipáciou jeho nasledujúceho vývinu a úspešne sa dopracovať ku koncu, ktorý všetko zmení.

Takéto filmy naliehavo potrebujú pre svoj život prostredníka a túto náročnú úlohu už roky plní Asociácia slovenských filmových klubov. Stará sa o vyhľadávanie, nákup a distribúciu filmov, dokonca poskytuje divákom aj jeden z možných kľúčov na dekódovanie ich zmyslu. Bez toho, aby sa to neustále pripomínalo, tvorí ASFK základ jedného spoločenstva, bez ktorého by plnohodnotné fungovanie audiovízie nebolo možné.

Ako vidíme, Projekt 100 predstavuje značne heterogénnu kolekciu filmov, avšak napriek tomu si trúfam povedať, že jednotlivé filmy obsahujú niečo, čo nimi naprieč prechádza – je to vysoká estetická a umelecká hodnota, vďaka ktorej ich považujem za pevnú hrádzu proti nevkusu. Som presvedčený, že z nudy a absencie vkusu sa rodia veľmi zlé veci, a preto si hlboko vážim tých, ktorí proti nim postavili umelecké diela, schopné urobiť divákov citlivejšími voči skutočným hodnotám a odolnejším voči gýču, ktorého je viac než dosť.

Peter Michalovič, estetik, filozof a predseda Rady Fondu na podporu umenia