Film je podívaná, pouťová atrakce, panoptikum, láká a baví své publikum. A film je magický zážitek, meditace, překvapivý vhled do světa duší, střet vášní, strachu a naděje. Jedno i druhé ruku v ruce, proto nás i po stu letech vzrušuje sledem obrazů, řečí, která nám zní jako důvěrně známá, a přesto v silných chvílích nám zprostředkuje nečekanou radost, dojetí i strach. A také kino, protože čarování filmu je umocněno tím, že pro nás pro diváky je zároveň obřadem, kterého se účastníme spolu, jednou desítky, jindy stovky párů očí, vzpurných myšlenek a tlukotu srdcí.

Na prahu Projektu 100 v roce 2017 si připomínám kořeny téhle velkolepé akce v desítkách kin pro tisíce lidí. Myslím na matky zakladatelky a otce zakladatele, tehdy dívky a chlapce, kteří bez naděje na jinou odměnu než sdílenou radost sdružili v začátcích klubového hnutí své schopnosti a možnosti, aby si mohli promítnout filmy, které široká distribuce zrovna nenabízela. Myslím na desítky oddaných fanoušků, znalců i ryzích amatérů, kterých za ne vždycky příznivých okolností přibývalo. Během desetiletí vznikalo dobře organizované hnutí, které má prostředky a podporu, o níž se jeho předchůdcům mohlo jen zdát. Jsem vděčný za to, že princip přesto zůstal stejný. Důvěra v úžasný svět stříbrného plátna, schopnost otevřít ho všem, které zaujal, nadšeným a zvědavým.

Letošní ročník nabízí návraty i objevy. Máme příležitost odhalit, v čem film je stále nový – i v čem je mocí svých principů stále stejný. Osobitost i spřízněnost velkých filmařů. Různé cesty, kterými se k své pravdě dobírá drama, fantasie, hravost a vtip i vědomí doby, kterou prožíváme. Věřím, že ve slovenské a české kinematografii se blýská na lepší časy. Neděje se to na ostrově, ale v širokém okolí filmu evropského a světového. Přeji nastupující generaci filmařů důvěru a podporu divácké obce, bez níž by filmové umění, film vůbec, nemělo šanci. Projekt 100 je jednou z atraktivních cest k takovému cíli. Film a jeho obecenstvo – udělejme pro vzájemnou podporu, co jen je v našich silách.

Lubor Meir Dohnal
scenárista, režisér, pedagóg a držiteľ výročnej ceny ASFK