Summer Scriptwriting Base – bulharský workshop inšpiratívny aj pre slovenských filmárov

Summer Scriptwriting Base je podujatie, ktoré každoročne spája umelcov a umelkyne z oblastí, ktorých spoločným menovateľom je rozprávanie príbehu. Na bulharskom vidieku sa zíde medzinárodná skupinka tvorivých osobností, medzi ktorými je možné nájsť filmárov, divadelníkov, literátov, herných vývojárov, ale napríklad aj pedagógov. V sérii workshopov počas desiatich dní spoločne skúmajú prístupy a formáty, ktoré môžu obohatiť ich budúcu prax.

Témy a oblasti jednotlivých ročníkov sa líšia v závislosti od zloženia lektorského kolektívu, ale aj od prostredia, v ktorom sa podujatie uskutočňuje. Dejiskom 7. ročníka sa na sklonku júla (21. – 30. 7. 2023) stala dedinka Dolen, ktorá je architektonicko-kultúrnou rezerváciou vďaka zachovaným vidieckym obydliam z 18. a 19. storočia. Horská obec si doslova pýtala ukotvenie podujatia vo všeobjímajúcom žánri „mystery“, ktoré organizátorský tím doplnil o uchopiteľnejší triler.

Úvodnú prednášku – ešte v majestátnej Sofii – viedol Dimitar Uzunov, zakladateľ bulharskej organizácie Arte Urbana Collectif, ktorá podujatie pripravuje. Poukázal na základné psychologické procesy a fenomény, s ktorými žáner trileru pracuje, a položil tým základy pre nasledujúce viacdňové workshopy.

Anton Bonnici, pôvodom maltský autor divadelných hier, dramaturg a hrdý geek, ktorý vedie medzinárodné kurzy kreatívneho písania, začal dolenskú časť podujatia najteoretickejším spomedzi trojice workshopov. Akoby jeho úlohou bolo predstaviť možnosti zaužívaných rozprávačských štruktúr, ktoré budú ďalší lektori dopĺňať a s ktorými budú niekoľkokrát aj konštruktívne polemizovať. Princípom žiadneho z workshopov však nebolo prezentovať jediný spôsob tvorby ako správny, ale s rešpektom rozširovať repertoár zúčastnených tvorcov a tvorkýň o ďalší.

Unikátnou tradíciou podujatia Summer Scriptwriting Base je aktívna účasť lektorov na workshopoch svojich kolegov, vďaka čomu spoznajú účastníkov, ktorým budú neskôr prednášať, ale dokážu tiež reflektovať obsah predchádzajúcich workshopov vo svojom neskoršom lektorskom pôsobení. Tassos Stevens, britský tvorca divadelných predstavení, interaktívnych performancií a hier, v tomto duchu prispôsobil svoj workshop potrebám, ktoré u publika identifikoval. Teoretickú časť sústredil na množstvo konkrétnych príkladov z vlastnej praxe, v praktickej časti potom dostali účastníci možnosť odskúšať rôzne typy herných mechaník na sociálno-konštrukčných a sociálno-dedukčných hrách. Prístup, ktorý má s predstavou klasickej filmovej scenáristiky pramálo spoločného, môže byť v mnohom inšpiratívny aj pre filmárov (ktorým je i autor tohto textu), pretože motivuje nazerať na modely správania komunít či spoločnosti celkom iným spôsobom – analytickým, kritickým a v neposlednom rade hravým. Všetky tri kvality patria do skupiny tých, ktoré môžu filmovému dielu vo výsledku pomôcť.  

David Bassuk, ktorého workshop ukončil 7. ročník podujatia, má dlhoročné skúsenosti s divadelnou tvorbou klasického typu, ale neskoršiu časť kariéry zasvätil tzv. imerznému divadlu, teda formám, ktorých princípom je výrazne vťahovať publikum, poskytnúť mu možnosť ovplyvňovať dej, alebo ho priamo tvoriť, a prežiť vďaka tomu zážitok inak než pri pasívnom prijímaní uzatvoreného, hotového diela. Rozdelenie príbehových schém, ktoré americký lektor prezentoval, môže filmárom ukázať, aký široký a nepoznaný svet sa skrýva za tým známym, ohraničeným štruktúrou trojaktovky alebo pätnástich bítov. V teoretickej rovine, doplnenej praktickými cvičeniami, predstavil unikátny prístup k tvorbe prostredí, charakterov i príbehov, ktoré môže ich kombinácia vygenerovať. Spomínaný prístup sa ukázal byť najjednoduchšie aplikovateľný na žánrové oblasti fantasy a sci-fi, ktoré v slovenskej kinematografii zatiaľ absentujú a tvorcovia akoby stále hľadali odvahu siahať po možnostiach, ktoré ponúkajú.

Summer Scriptwriting Base je podujatím, ktoré dokáže inšpirovať a podobný typ odvahy dodávať. Siedmy ročník mi ako slovenskému scenáristovi umožnil podeliť sa o skúsenosti s bulharskou režisérkou, tureckým vývojárom videohier alebo americkým učiteľom herectva. Predchádzajúce ročníky viedli k viacerým úspešne dokončeným projektom, ktoré sú dôkazom, že potenciál pre budúcu spoluprácu v tomto prípade nemusí končiť len výmenou vizitiek, prípadne duetom počas nočnej karaoke párty. Nasledujúci ročník zverejní svoj program a spustí registráciu účastníkov vo februári. Slovenským filmárom a filmárkam môže znova ponúknuť inšpiráciu aj odvahu pristupovať k tvorbe novými spôsobmi.

Peter Gašparík, filmový scenárista
foto: Kadar Media