Výročia bolo treba osláviť...

Pred päťdesiatimi rokmi, prvého mája, umrel najdlhšie „slúžiaci“ redaktor/režisér Spravodajského filmu, Štefan Ondrkal. Predpoludním sme spolu s ním povinne odpochodovali sprievod a večer sme sa dozvedeli túto smutnú správu (TvF č. 20). Mal len 53 rokov a bol spoľahlivou oporou redakčného kolektívu – keďže nikdy nemal ambíciu vstúpiť do strany, bol odsúdený na rolu večného „sekundára“.

Nevedno, či táto skutočnosť, ale to nie je pre televízneho diváka archívnych žurnálov dôležité, spôsobila ojedinelú fluktuáciu na poste režiséra vydania: v prvých šiestich číslach sa ich vystriedalo šesť. Okrem osvedčeného Igora Dobiša musel zaskočiť aj šéfredaktor Štefan Bujna, objavila sa nová tvár zo skupiny začínajúcich dokumentaristov, Pavol Benca, a k slovu sa dostali aj profesiou kameramani Mikuláš Fodor, Oskár Šághy (len v kooperácii s predchádzajúcim) a Rudolf Ferko. Kým Fodor sa v budúcnosti venoval viac funkcionárskej kariére, Ferko sa cielene prepracovával za samostatného publicistu s aktívnym uplatnením najmä po roku 1990 v slovenskej televízii.

Variabilita režisérov však neznamenala variabilitu žánrov či obsahu žurnálov. Osobitosť ich rukopisov sa neprejavila, ak nerátame istú dávku lokálpatriotizmu Ruda Ferka, ktorý uviedol v jednom vydaní dva šoty (č. 27) z rodného Prešova (jedným bolo futbalové stretnutie Herci vs. lekári, čo bola verzia kedysi obľúbeného celoštátneho duelu Herci – novinári, na ktorý bolo ochotných prísť v Bratislave aj dvadsaťpäťtisíc divákov).

Povinnou jazdou boli pripomienky výročí: 28. výročie oslobodenia (č. 19), 50 rokov Interhelpa a 25 rokov Trate mládeže (obe č. 20) či návšteva „vynovenej a očistenej“ redakcie Smeny pri 25. jubileu (č. 24).

Študenti si krátili akademický týždeň brigádami (č. 24) a družstevníci slávnostne začali v Radvani nad Dunajom žatvu (č. 28). Ibaže, ako poznamenáva komentátor, silá na obilie neboli dostatočne pripravené – tak, ako vždy, ani zimné mechanizmy. Ktože by už čakal v lete úrodu a v zime sneh!

Najmenej ešte jedna zaujímavosť stojí za povšimnutie: v TvF č. 22 začína s tréningom stolného tenisu sedemročná Gabika Navarová. Neskôr sa stala viacnásobnou majsterkou Slovenska a dodnes trénuje mládež...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – SEPTEMBER 2023
Týždeň vo filme č. 19 – 20/1973 – 2. 9. o 7.30 hod. a 3. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 21 – 22/1973 – 9. 9. o 7.30 hod. a 10. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 23 – 24/1973 – 16. 9. o 7.30 hod. a 17. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 25 – 26/1973 – 23. 9. o 7.30 hod. a 24. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 27 – 28/1973 – 30. 9. o 7.30 hod. a 1. 10. o 14.30 hod.

Milan Černák