Christopher Vogel:
Scenáristova cesta
Praha, NAMU, 2023, 404 strán 

„Z dlhodobého hľadiska je možné, že jednou z najvplyvnejších kníh 20. storočia bude Tisíc tvárí hrdinu od Josepha Campbella. Myšlienky, ktoré Campbell v knihe popisuje, majú zásadný vplyv na rozprávanie príbehov,“ píše Christopher Vogler v knihe Scenáristova cesta. Obsiahlu publikáciu „vydestiloval“ z teórií mytológa Campbella, ktoré spojil s vlastnými skúsenosťami hodnotenia scenárov pre hollywoodske štúdiá. Vogler ako konzultant pracoval pre filmové štúdiá 20th Century Fox, Paramount či Walt Disney. Jeho kniha je praktickým manuálom, ktorý poslúži nielen scenáristom či spisovateľom, ale každému, kto potrebuje vybudovať silný príbeh, ktorého základom je dvanásťkroková tzv. „cesta hrdinu“.  Tento dvanásťfázový model cesty našiel uplatnenie v širokom spektre disciplín. Vogler čitateľa detailne zoznamuje s jednotlivými fázami, ktorými sú: 1. Obyčajný svet, 2. Volanie dobrodružstva, 3. Odmietnutie volania, 4. Stretnutie s mentorom, 5. Prekročenie prvého prahu, 6. Skúšky, spojenci, nepriatelia, 7. Prístup k vnútornej jaskyni, 8. Ťažká skúška, 9. Odmena (zmocnenie sa meča), 10. Cesta späť, 11. Vzkriesenie, 12. Návrat s elixírom.


Karol Mišovic:
Zdena Gruberová
Bratislava, VEDA, 2023, 288 strán

Po štúdii v časopise Slovenské divadlo a rozsiahlej stati v publikácii Javiskové osudy, ktoré sa zameriavali na herecké umenie Zdeny Gruberovej, prichádza divadelný historik Karol Mišovic, ktorý sa systematicky venuje dejinám slovenského divadla, so samostatnou monografiou venovanou Zdene Gruberovej, ktorú „inicioval“ herečkin manžel, keď Mišovicovi venoval značnú časť Gruberovej pozostalosti.

Mišovic pripomína, že počas svojej kariéry Gruberová spolupracovala s takými divadelnými režisérmi ako Jozef Budský, Tibor Rakovský, Karol L. Zachar, Pavol Haspra, Miloš Pietor či Ľubomír Vajdička a „bola teda nielen svedkyňou, ale často i hereckou aktérkou najzásadnejších inscenačných momentov v dejinách moderného slovenského divadelníctva“, čo mu poskytuje možnosť mapovať nielen jej hereckú kariéru, ale prostredníctvom nej aj „turbulentný vývoj slovenského činoherného slohu“ v priebehu druhej polovice 20. storočia. Samostatnú kapitolu venuje Gruberovej filmovému, televíznemu a rozhlasovému účinkovaniu. V základných obrysoch Mišovic predstavuje aj Gruberovej osobný život. Nechýba menný register a bohatá faktografická príloha so súpismi divadelných, filmových, televíznych a dokonca i rozhlasových postáv. Knihu dopĺňa množstvo fotografií.

mak