Keď sa do mlieka prilievala voda

Prázdninový prehľad sa končil menom svetoznámeho režiséra, ktorý vo svojej ranej tvorbe „zavadil“ o filmový týždenník. Nuž, aj ten nový začnime menom. Bruno Šefranka, rodák z Hlohovca (1928 – 1985), sa po absolvovaní FAMU už nevrátil na Slovensko a po celý život tvoril na Barrandove. Zďaleka síce nedosahuje Menzelovu slávu, ale nezaslúži si zabudnutie. Bol v blízkom kontakte s českou špičkou (vtedy bola zároveň svetovou) animovaného a bábkového filmu a nakrútil o nej viacero filmov, no prevažne sa venoval dokumentaristike a získal viacero zahraničných festivalových cien. A jeho meno nájdeme aj v aktuálnom prehľade, konkrétne v monotematickom vydaní týždenníka č. 25 Čo po Eviane? o národnooslobodzovacom boji Alžírska a pretrvávajúcich konfliktoch s ultrapravicovou Organizáciou tajnej armády (OAS). (Nevedno, čo viedlo dramaturgiu k tomu, aby tento žurnál uviedla pod titulkom Týždňa vo filme, keď paralelný Československý filmový týdeník bol klasicky zostavený zo šotov – z nich až tri boli o nakrúcaní nových hraných filmov – a režíroval ho „Slovák v Prahe“ Štefan Orth.)

Obsahová škála kolekcie? Nič nové... Žiadne veľké problémy, žiadne prevratné novinky. 

Vstup je však „impozantný“. Prvý šot prvého čísla (19) zaznamenáva slávnostný sľub pionierov, ktorým osem- až desaťročné deti vyhlasovali, že sa stanú „dobrými budovateľmi a obrancami milovanej vlasti“. 

Zaujímavejšie sú snímky zo zahraničia, i keď videné optikou vtedajšej oficiálnej propagandy. Keď v poradí druhý – a dodnes najmladší – kozmonaut German Titov vystúpil na pôde OSN v New Yorku (č. 20), americký ľud sa „konečne dozvedel niečo dobré o Sovietskom zväze a socialistických krajinách“.

V Španielsku boli nepokoje (č. 24). Príčina? Vládnuci fašista Franco sa bratal s „exfašistickým“ západným Nemeckom tak intenzívne, že minister hospodárstva Ludwig Erhard daroval synovi bývalého španielskeho kráľa absurdne štedrý svadobný dar. Nuž a zaujímavé aj dnes je to, kto ním bol. Ešte žijúci, aj keď už nevládnuci Juan Carlos I. – ženil sa 14. mája 1962 v Aténach a kráľom sa stal o 13 rokov neskôr. V rovnakom čísle bola reportáž z monsterprocesu na južnej Morave. Skupina rozvážačov mlieka mala dokonale vypracovaný plán, ako riediť „poctivé“ družstevné mlieko a z vody si privyrábať tisíce. S takou banalitou sa dnešné OČTK naozaj nestretnú...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – SEPTEMBER 2022
Týždeň vo filme č. 19 – 20/1962 – 3. 9. o 7.30 hod. a 4. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 21 – 22/1962 – 10. 9. o 7.30 hod. a 11. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 23 – 24/1962 – 17. 9. o 7.30 hod. a 18. 9. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 25 – 26/1962 – 24. 9. o 7.30 hod. a 25. 9. o 14.30 hod.

Milan Černák