Albert Marenčin
Ľudská totalita. Zápisky, myšlienky, úvahy. 1996 – 2017
(Marenčin PT, 2022, 144 s.)
Pri príležitosti nedožitých 100. narodenín dramaturga a scenáristu, spisovateľa a prekladateľa, kolážistu a patafyzika, ale aj mysliteľa a básnika Alberta Marenčina (1922 – 2019) vyšiel súbor krátkych zamyslení a poznámok Ľudská totalita. Zápisky, myšlienky, úvahy. 1996 – 2017. Marenčin sa v nej potvrdzuje ako výrazom úsporný, no hĺbavý pozorovateľ premeny spoločenského i kultúrneho ovzdušia a najmä ako čitateľ, poslucháč a divák. Frekvencia jeho zápiskov postupne redne a menia sa aj ich zdroje – kým v 90. rokoch ich ešte ovplyvňujú osobné stretnutia, neskôr sa vyjadruje najmä k prečítanému alebo počutému v rozhlase. Jeho uvažovanie vytvára vyše dvadsaťročný časový oblúk, ktorého pevnými piliermi sú intelektuálne a umelecké zdroje, čo Marenčina ovplyvnili na celý život: francúzska literatúra a umenie, ľavicový a humanistický postoj a predovšetkým poézia ako spôsob vnímania, myslenia i života. Leitmotívom jeho zápiskov sú úvahy o vývoji kultúrnych trendov a mód, o podstate poézie či o irónii ako zbrani zbabelých. Narazíme však aj na premýšľanie o (filmovej) dramaturgii alebo na dobovú reakciu na Hanákove Papierové hlavy.


Radim Lapčík
Filmový zvuk pro nezvukaře
(Akademie múzických umění v Praze, 2020, 200 s.)
Vo vydavateľstve pražskej Akadémie múzických umení vyšla praktická rukoväť filmového zvuku pre nezvukárske profesie, predovšetkým producentov a produkčných, ale aj režisérov či asistentov réžie. Zrozumiteľným a názorným spôsobom, doloženým množstvom niekedy až zžieravo presných príkladov z praxe, sa tu vysvetľuje, akým spôsobom by nezvukárske profesie mali zakaždým zahrnúť uvažovanie o filmovom zvuku predovšetkým do príprav nakrúcania, ale aj do samotnej práce na pľaci a do plánovania fázy postprodukcie. Kniha sa nevenuje len hranej tvorbe, ale zohľadňuje aj nakrúcanie dokumentárnych projektov a okrajovo dokonca aj produkčne nenáročných videí. Prináša typologický prehľad techniky vhodnej na jednotlivé filmové tvary a formáty, upozorňuje na úskalia výberu rôznej techniky vzhľadom na typy zvukových prostredí a detailne analyzuje jednotlivé zložky zvukovej postprodukcie. Napriek technickejšiemu zameraniu nezaťažuje čitateľov vyložene technickými špecifikáciami, ale pokúša sa ich v problematike zorientovať a čo najlepšie pripraviť na nakrúcanie. 

mf