ČESKÁ KINEMATOGRAFIA V ROKU 2021

Druhý covidový rok bol pre kinematografiu v Českej republike veľmi náročný. Začal so zatvorenými kinami a tento stav trval oficiálne až do 23. mája. V tom čase sa premietalo iba v niektorých autokinách a v uzavretých priestoroch. Klasické kiná začali premietať 24. mája 2021 a multikiná až 10. júna 2021. Aj po otvorení kín pokračovalo množstvo obmedzení. Týkali sa počtu divákov, preukazovania bezinfekčnosti a nosenia ochrany dýchacích ciest. Letný návrat divákov do kín a množstvo ponúkaných českých filmov predstavovali pre prevádzkovateľov kín napriek tomu isté povzbudenie.

Rok 2021 bol pre Českú republiku súčasne rokom volebným a na základe októbrových volieb sa zmenila vláda. Dňa 17. decembra 2021 vystriedal Lubomíra Zaorálka na pozícii ministra kultúry ČR  Martin Baxa. Na ostatných miestach kľúčových pre kinematografiu k zmenám nedošlo, riaditeľkou Štátneho fondu kinematografie (SKFMG) je Helena Bezděk Fraňková, predsedníčkou rady Štátneho fondu Helena Bendová a podpredsedníčkou Marta Švecová. Naďalej ostáva v platnosti zákon 496/2012 Zb. vrátane novelizácie 139/2016 Zb., ktorou sa potvrdil podiel štátu na financovaní Štátneho fondu kinematografie.

FINANČNÁ PODPORA

SFKMG vyhlásil v roku 2021 dvadsaťsedem výziev, prostredníctvom ktorých rozdelil 438 245 000 Kč. Kľúčovú úlohu pritom zohrala mimoriadna výzva Projekty producentských firiem, distribútorov a prevádzkovateľov kín zamerané na výskum a inovácie v meniacom sa prostredí audiovízie, na ktorú dostal SFKMG zo štátneho rozpočtu 127 000 000 Kč. Výzva reagovala na problémy jednotlivých spoločností súvisiace s obmedzením prevádzky. Do výziev roku 2021 sa prihlásilo celkovo 776 žiadostí, z čoho bolo 466 úspešných, z nich 220 v rámci uvedenej mimoriadnej výzvy. Iba na porovnanie – v roku 2020 sa v rámci 31 výziev rozdelilo medzi 466 projektov 419 457 690 Kč a v roku 2019 prostredníctvom 20 výziev medzi 195 projektov 193 159 000 Kč. Tento vývoj prirodzene reflektuje pozitívnu reakciu SFKMG na komplikované podmienky ostatných dvoch rokov. Naďalej však platilo, že vládne opatrenia boli z pohľadu obmedzení aj podpory postihnutým oblastiam veľmi nesystémové a vyhlásené pravidlá sa často nedodržiavali a neočakávane sa menili.

Najvyššia suma bola v roku 2021 alokovaná na citovanú mimoriadnu výzvu, nasledovali výzvy na výrobu a vývoj hraných, animovaných a dokumentárnych filmov vrátane minoritných koprodukcií. Porovnateľná s predošlým rokom bola i podpora filmových festivalov a prehliadok. Ďalšími podporenými oblasťami boli filmová distribúcia, medzinárodná propagácia, vzdelanie a výchova.

Významnou súčasťou podpory filmového priemyslu sú stimuly. Zvýšený dopyt zo strany zahraničných investorov viedol v roku 2021 k mimoriadnemu zvýšeniu dotácie zo štátneho rozpočtu účelovo určenej na filmové stimuly o 300 000 000 Kč. Celkom teda inkasoval SFKMG na filmové stimuly 1 100 000 000 Kč. V roku 2021 sa na stimuloch vyplatilo 55 projektom 811 900 000 Kč. Do systému sa zaregistrovalo 99 projektov, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2021 až 2024. Tento systém priniesol do českej ekonomiky rekordné investície vo výške takmer 12 mld. Kč. 

Z prostriedkov odboru médií a audiovízie Ministerstva kultúry Českej republiky (MK ČR) bolo podľa dostupných informácií v roku 2021 podporených 93 projektov zo 145 registrovaných žiadostí. Celkovo bolo vyplatených 130 084 302 Kč. Išlo o nárast oproti roku 2020, keď bolo vyplatených 119 537 692 Kč. Opätovne boli vyhlásené dve kolá na dofinancovanie projektov s cieľom minimalizovať dôsledky pandémie. Dodatočné zvýšenie podpory získalo celkovo 25 projektov.

Významnou súčasťou financovania kinematografie je podpora kín z verejných rozpočtov. Mestské zariadenia prevádzkujú v Českej republike veľa klasických kín. Najmä v situácii, keď boli kiná väčšiu časť prvého polroka zatvorené, bol ich vplyv na zachovanie ich prevádzky úplne zásadný.

Významným zdrojom finančných podpôr je systém Kreatívna Európa – Media. V roku 2020 sa skončil sedemročný cyklus a v roku 2021 sa začal prechod na nové podmienky. V komplikovanom období išlo o prechodný rok. Niektoré výzvy a projekty ešte dobiehali a iné sa postupne začínali. V oblasti vývoja sa čerpalo 860 000 eur, na televízny a online obsah 224 194 eur, na filmové festivaly 356 000 eur, na výchovu a vzdelanie 985 414 eur, na online distribúciu 246 100 eur, v okruhu prístup na trh 394 854 eur a na prácu s publikom 287 626 eur. Filmová distribúcia získala spolu 665 482 eur. Podpora filmovej distribúcie sa zmenila. V minulosti platná selektívna podpora určená pre skupinu distribútorov uvádzajúcich vybraný film v rôznych krajinách sa teraz nazýva Films on the Move a automatická podpora distribútorov uvádzajúcich pravidelne európske filmy sa teraz nazýva European Film Distribution, ale prvá výzva nového cyklu bola vyhlásená až k 5. aprílu 2022. Okrem toho treba pripomenúť, že 34 českých kín sa podieľa na programe Europa Cinemas.

FILMOVÁ DISTRIBÚCIA

Prirodzene, i výsledky kín v Českej republike ovplyvnila v roku 2021 pandemická situácia. V porovnaní s historicky najhoršími výsledkami kín v roku 2020, keď sa uskutočnilo len 288 202 predstavení pre 6 384 953 divákov a hrubé tržby boli 905 992 683 Kč, sa síce v roku 2021 uskutočnil obdobný počet predstavení – 288 405, ale do kín prišlo 7 141 609 divákov a hrubé tržby stúpli na 1 088 857 375 Kč. Výraznejšie stúplo priemerné vstupné: zo 141,89 Kč v roku 2020 na 152,47 v roku 2021.

Základným problémom však bolo dlhodobé zatvorenie kín začiatkom roka. Počas prvých piatich mesiacov sa uskutočnilo len 1 249 predstavení pre 18 877 divákov, naopak augustový a októbrový výsledok bol v počte divákov temer na úrovni roka 2019 a v tržbách ju dokonca prekonal. Samozrejme, ozývali sa hlasy o konci kín, ale keď sa divákom umožnilo vrátiť sa do kín a zároveň v nich boli zaujímavé filmy, bol ich návrat k spoločnému sledovaniu filmov v kinách jednoznačný. Celkové výsledky roka 2021 by boli ešte lepšie, keby sa na prelome minulého a tohto roka nezačali pravidlá opäť sprísňovať a ľuďom sa neprestajne nezdôrazňovalo nebezpečenstvo vzájomných stretávaní. To napokon poznačilo i začiatok tohto roka. Avšak po skončení regulácií sa už apríl tohto roka opäť dostal nad úroveň roka 2019 vo všetkých ukazovateľoch. Verím teda, že výsledky za rok 2022 budú už lepšie.

Je samozrejmé, že covidová situácia podporila rýchlejší nástup streamovacích platforiem. Netflix mal v roku 2021 dominantné postavenie a väčší záujem verejnosti zaznamenali aj lokálne platformy. V tomto roku rátajme v tejto oblasti s významnou premenou trhu. HBO Go sa premenilo na HBO Max 8. marca 2022, Disney+ sa spustilo od 14. júna 2022 a pravdepodobný je aj príchod platformy SkyShowTime, ktorá združuje zdroje spoločností Paramount a Universal. Rozvoj streamovacích platforiem, samozrejme, ovplyvňuje i návštevnosť kín, no výrazný vplyv má predovšetkým na ostatné formy sledovania filmov na osobné použitie. Ekonomický význam obchodu s nosičmi záznamov je už minulosťou a lineárni televízni vysielatelia kladú čoraz väčší dôraz na svoje streamovacie platformy, ako je iVysílání, Voyo alebo iPrima. Významnú úlohu v tejto oblasti zohrávajú aj lokálne platformy, ako Aerovod, DAFilms a Edisonline.

V tejto oblasti distribúcie ostávajú ešte dve významné okolnosti, o ktorých sa v priebehu roka 2021 intenzívne diskutovalo na globálnej aj lokálnej úrovni. Jednou je ochrana autorských práv a obrana pred nelegálnym umiestňovaním filmov na platformy, ktoré na tom potom zarábajú prostredníctvom reklám, prípadne poplatkov za sťahovanie. Tieto praktiky istotne poškodzujú i klasickú distribúciu, ale najmä výrobcov audiovizuálnych diel a poctivé streamovacie platformy.

Druhou oblasťou, o ktorej sa diskutuje, je preferencia uvádzania filmov v kinách a ochranná lehota od premiéry v kinách do umiestnenia na online platformy. Štvormesačné okno je už právom zaniknutou históriou. Dnešná diskusia sa vedie v rozmedzí medzi 45 a 76 dňami pre rôzne typy filmov. Istotne budú aj naďalej existovať audiovizuálne diela vydané na verejné projekcie i osobné použitie paralelne, no ide o diela, ktoré sú a budú na okraji záujmu bežnej filmovej distribúcie a budú sa využívať skôr na mimoriadne eventové projekcie. 

Po výraznom obmedzení globálnej distribúcie a rušení celého radu medzinárodných premiér v roku 2020 sa v druhej polovici roka 2021 začali filmy globálnych štúdií do premiér pomaly vracať. Počet premiér štúdií združených v MPA klesol zo 63 uvedených v roku 2019 na 23 za rok 2020 a opäť stúpol na 48 za rok 2021. Podiel divákov stúpol na 43,5 % z 31,7 % v roku 2020, v roku 2019 to však bolo 58,8 %. Trhový podiel dosiahol 46,7 % oproti 33,4 % za rok 2020 a 61,9 % za rok 2019. Najúspešnejší štúdiový film roka Spider-Man: Bez domova mal pritom premiéru až v polovici decembra. Najúspešnejším štúdiom bolo Disney s trhovým podielom 15,2 % pred Sony s 12,2 %. Podiel nezávislej zahraničnej produkcie dosiahol 15 %. Výrazný podiel na tom má so 6,1 % bondovka Nie je čas zomrieť spoločnosti MGM, ktorá sa umiestnila na piatom mieste.

Úplne zásadný vplyv na zlepšenie výsledkov kín v roku 2020 mala opäť domáca produkcia. České filmy síce nezopakovali neuveriteľný podiel 48,3 % na návštevnosti a 46,4 % na tržbách z roku 2020, keď bol výrazne obmedzený prísun globálnej produkcie, ale 41,9 % podiel na počte divákov a 38,3 % na tržbách za rok 2021 je celkom mimoriadny. Iba pripomeňme, že v roku 2019 mali české filmy podiel 26,5 % na návštevnosti a 24,1 % na tržbách. V TOP 20 nájdeme spolu 8 českých filmov. Filmy z krajín Európskej únie dosiahli v roku 2021 trhový podiel iba 2,2 %, resp. 8,6 %, pokiaľ prirátame i Spojené kráľovstvo. 


 

Filmy z Top 20 za rok 2021 tvorili až 70,9 % celkového obratu českých kín. To ukazuje, ako boli práve tie najúspešnejšie filmy hlavným impulzom na návrat divákov do kín. Počet premiér, ktoré distribútori kinám ponúkli, bol v roku 2021 celkovo 238, čo je nárast oproti 169 premiéram v roku 2020, avšak logicky pokles oproti roku 2019 s 288 novými filmami. 

Všetkých 238 filmov bolo k dispozícii na DCI kompatibilnej technológii v 2D. Vyššia než v roku 2020, ale nižšia než v predpandemickom období bola ponuka špeciálnych formátov. K dispozícii bolo iba 16 filmov v 3D formáte, 11 v IMAX-e a 7 v 4DX. V ponuke boli, pravdaže, i ďalšie filmy v rámci rozličných festivalov, filmových prehliadok, individuálnych projekcií a alternatívnych programov, ktoré boli aktívne najmä v letnom období. Distribúcii v kinách tradične dominovala 2D DCI kompatibilná technológia projekcií s trhovým podielom 92,1 %. Naďalej ostal veľmi nízky, len 4 % podiel špeciálnych formátov. Naopak, výrazný podiel e-cinema, najmä vďaka množstvu vonkajších projekcií, sa udržal na 7,1 % v počte divákov a 3,6 % v celkových hrubých tržbách. 

Celkový počet aktívnych distribútorov v roku 2021 klesol z 35 na 29, pričom 26 z nich uviedlo v premiére aspoň jeden nový film. Na prvom mieste medzi distribútormi sa umiestnil Falcon s podielom 34,7 % tržieb, druhé miesto získal Bontonfilm s 21,3 %, predovšetkým zásluhou trojice českých filmov v Top 10. Na tretie miesto sa prepadol CinemArt so 16 % tržieb. Trhový podiel viac ako 5 % dosiahli ešte Vertical Entertainment s 9,3 %, Forum Film s 8,6 % a AQS/Bioscop so 7 %. Týchto šesť najúspešnejších spoločností kumulovalo 97 % celkových tržieb. 

KINÁ A MULTIPLEXY

Počet digitálnych sál podľa DCI sa v roku 2021 zvýšil na 558. Technológia IMAX je naďalej v jedinej sále v Prahe a sály 4DX sú tri. Výraznú úlohu naďalej zohrávajú kiná s vybavením e-cinema, schopné premietať film z DVD, BD a MP4; pri zarátaní tejto technológie je počet UFD registrovaných lokácií 1 015 a jednotlivých premietacích miest dokonca 1 267. Znova narástol počet letných kín na 477, no obmedzil sa počet autokín na 12. Tento efekt bol, prirodzene, výrazne posilnený zdôrazňovaním bezpečnosti vonkajších projekcií v porovnaní s uzatvorenými priestormi kín. 

Najúspešnejším prevádzkovateľom kín je Cinema City s 13 multikinami, celkovým počtom 124 sál a trhovým podielom 35,6 %. Na druhom mieste je CineStar s 13 multikinami, 99 sálami a trhovým podielom 28,4 %. Tretie miesto opäť zaujala spoločnosť Premiere Cinemas Czech s tromi multikinami, 18 sálami a podielom 4,1 %. Štvrtý bol zlínsky Golden Apple s 2 kinami, so 7 sálami a s podielom 2,2 %. S jedným multikinom v Olomouci otvoril aktivity v Česku významný slovenský prevádzkovateľ Cinemax. Celkovo bolo teda v prevádzke 31 multikín s 253 sálami a ich podiel na návštevnosti dosiahol 62,5 % a na tržbách 71,5 %; oproti roku 2020 stúpol úplne presne na podiely z roku 2019.

Veľký význam pre českú distribúciu majú klasické kiná a alternatívne projekcie. Celkovo bolo v roku 2021 v prevádzke 233 stálych kín s 263 sálami. Na prvom mieste sa udržal trojsálový Světozor pred pražskou Lucernou a kladnianskym Hutníkom, v oboch prípadoch s 2 sálami. Najúspešnejšími jednosálovými kinami boli pražské Bio Oko, Hvězda Uherské Hradiště a Svět Louny. 

Medzi 238 novými celovečernými filmovými programami ich bolo spolu 81 označených ako české, čo je najvyšší počet od roku 1945. Iba 3 filmy boli uvedené ako majoritne slovenské. Treba uviesť, že stanovenie produkčného podielu distribútorom je častejšie marketingovou prezentáciou než overeným faktom a väčšina distribútorov v Európe sa snaží koprodukčné filmy prezentovať ako vlastné. Z 81 „českých“ filmov som v dokladoch dohľadal 21 slovenských koprodukčných účastí, v piatich prípadoch (Na značky!Láska pod kapotouSprávaKryštof a, samozrejme, Šťastný nový rok 2 je slovenský podiel majoritný. V ponuke boli filmové programy pochádzajúce z 30 rôznych krajín. Počet filmov z USA opäť stúpol – bolo ich 72 a obsadili druhé miesto za domácou produkciou. Európskych filmov bolo 77, z toho 23 z Francúzska, po 8 z Talianska a Nemecka. Zo žiadnej inej krajiny už nepochádzali viac než 4 filmy. 

Zároveň narástol počet filmov s minimálnym záujmom kín i divákov. Z 238 premiér roku 2021 ich 84 získalo menej než 1 000 divákov a z 81 českých premiér na túto úroveň nedosiahlo plných 33 filmov. Národný filmový archív (NFA) uviedol 11 obnovených premiér, no iba dve (S čerty nejsou žerty a Světáci) videlo v kinách viac než 500 divákov. V ponuke bolo celkovo 30 českých dokumentov, Karel obsadil štvrté miesto ročného rebríčka, ale 16 z nich videlo menej ako 1 000 divákov. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzam kompletný zoznam premiérových titulov, ktoré boli uvedené do distribúcie v roku 2021 ako české alebo slovenské. V poznámke sú obnovené premiéry označené rokom pôvodného uvedenia, dokumentárne filmy sú označené D, animované A, pásma rôznych krátkych a stredometrážnych filmov RF a filmy uvedené ako slovenské SK. 
FILMOVÉ OCENENIA, FESTIVALY A PREHLIADKY

Dňa 5. februára 2022 boli vyhlásené výsledky 12. ročníka Cien českej filmovej kritiky. Cenu za najlepší film roku 2021 získala Okupácia producentov Jana Hlavsu a Julie Žáčkovej. Navyše cenu za jeho réžiu dostal Michal Nohejl, ktorý bol i objavom roka, a cenu za scenár Marek Šindelka a Vojtěch Mašek. Herecké ceny dostali Pavla Gajdošíková za Chyby a Václav Neužil za Zátopka. Za najlepší dokument bola vyhlásená Jednotka intenzívneho života (Jednotka intenzivního života) Adély Komrzý. Ako audiovizuálny počin bola ocenená výtvarná koncepcia filmu Myši patria do neba. Za dielo mimo kín bola ocenená televízna séria Ochránce a v kategórii krátky film Diana Cam Van Nguyen za snímku Milý tati. Slávnostné vyhlásenie prebehlo tradične v divadle Archa a v priamom prenose ho vysielala Česká televízia na programe ČT Art s moderátorkami Anitou Krausovou a Terezou Hofovou.

Česká filmová a televízna akadémia zorganizovala 29. ročník udeľovania cien Český lev 5. marca 2022 v priestore Rudolfína; v priamom prenose ho vysielala Česká televízia s divákmi a moderátorom Jiřím Havelkom. Českého leva ako najlepší film roku 2021 získal Zátopek producentov Kryštofa Muchu a Davida Ondříčka, ktorý dostal i cenu za réžiu, a Českého leva získal za titulnú úlohu Václav Neužil. Film získal spolu 8 Českých levov i cenu za najlepší plagát a cenu filmových fanúšikov. Herečka Pavla Gajdošíková zopakovala ocenenie kritikov a získala Českého leva za film Chyby. Za vedľajšie úlohy ocenenie získali Oldřich Kaiser za Muža so zajačími ušami a Antonie Formanová za úlohu vo filme OkupáciaOkupácia získala spolu troch Českých levov, aj za scenár a hudbu.

Cenu za najlepší dokument dostala rovnako ako od kritikov Jednotka intenzívneho života (Jednotka intenzivního života). Najlepším animovaným dielom sa stal film Myši patria do neba. Televízne ceny získala Česká televízia za minisériu Božena a seriál Ochránce. Cenu Magnesia ako najlepší študentský film a zároveň cenu ako najlepší krátky film dostala snímka Milý tati. Ocenenie za mimoriadny prínos českej kinematografii získal zvukový majster Ivo Špalj, ktorý je vo svojom odbore držiteľom troch Českých levov a mal ďalších šesť nominácií.

Dňa 24. októbra 2021 boli na Novej scéne Národného divadla udelené Ceny Ministerstva kultúry ČR. Minister Lubomír Zaorálek udelil cenu za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie Zdeňkovi Svěrákovi a cenu udeľovanú in memoriam kostýmovej výtvarníčke a scenáristke Ester Krumbachovej.

FITES udeľoval svoje ceny 22. januára 2022 v areáli európskeho laserového výskumného centra ELI Beamlines Fyzikálneho ústavu AV ČR v Dolných Břežanoch. Ceremoniál vysielala naživo ČT Art. Cenu Vladislava Vančuru za celoživotnú tvorbu dostal hudobný skladateľ a herec Jan Klusák. Hlavnú cenu Trilobit Barrandien 2021 získali producenti Aneta Hickinbotham a Leszek Bodzak a režisér Jan Paweł Matuszyński za poľsko-francúzsko-český koprodukčný film Nezanechať stopy. Ďalšími Trilobitmi boli ocenené filmy Sny o toulavých kočkáchMoja afganská rodina (Moje slunce Mad), Ľudia krvi (Lidi krve), Jednotka intenzívneho života (Jednotka intenzivního života) a seriál Ochránce.

Najvýznamnejšou filmovou udalosťou v Česku sa opäť stal Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch, ktorého 55. ročník sa konečne uskutočnil od 20. do 28. augusta 2021. Veľkú cenu Krištáľový glóbus získal film Strahinja, ktorý nakrútil Stefan Arsenijevič v koprodukcii Srbska, Francúzska, Luxemburska, Bulharska a Litvy. Zvláštnu cenu poroty získala Erika Hníková a česko-slovenský film Každá minúta života (Každá minuta života). Festival ocenil Krištáľovým glóbusom za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii Michaela Caina, za mimoriadny prínos českej kinematografii Jana Svěráka a cenou prezidenta MFF Ethana Hawka. Divácku cenu získal český film Zátopek, s výrazným diváckym ohlasom sa stretla i účasť Johnnyho Deppa.

V Českej republike je celý rad ďalších medzinárodných i lokálnych festivalov, filmových prehliadok a jednorazových udalostí, čo rozširuje diverzifikáciu ponuky i variabilitu možností pre filmových fanúšikov. Všetky, prirodzene, narušila covidová pandémia, niektoré boli zrušené, iné sa presunuli do online priestoru. V roku 2021 sa začali vracať do kín, často však v posunutých termínoch a obmedzených podmienkach. Pripomeňme si aspoň tie najvýznamnejšie. Festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet sa konal na prelome mája a júna online, Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín mal prvý diel v rovnakom čase takisto online a druhý od 9. septembra 2021, Anifilm sa uskutočnil v Liberci za prísnych opatrení od 22. do 27. júna 2021. Začiatok MFF Praha – Febiofest posunuli na 17. septembra 2021 a bezprostredne nasledovalo Finále Plzeň od 24. septembra 2021. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava sa konal od 26. do 31. októbra a Mezipatra Queer Festival od 4. novembra 2021. Na tento rok už organizátori väčšiny akcií oznámili návrat do pôvodného časového rámca aj podmienok. 

Celkové hodnotenie roka 2021 nie je jednoduché. Po jeho prvej polovici, keď boli kiná zatvorené a neskôr otvorené s množstvom obmedzení, poskytli diváci producentom i distribútorom na celom svete optimistickú správu: Keď nám dovolíte chodiť do kina a ponúknete zaujímavé filmy, radi sa tam vrátime. Tisícky filmov ponúkaných online legálnymi platformami i ukradnutých a nahratých nelegálne ponuku iste dopĺňajú, no spoločný zážitok sledovania filmov v kvalitných kinách nenahradia. Tvorba nových obchodných zvyklostí a ustálenie pravidiel bude podľa môjho názoru prebiehať ešte niekoľko rokov. Kiná si budú vyberať a diváci, ktorí do nich budú chodiť, tiež. Niektoré typy audiovizuálnych diel definitívne zakotvia v online priestore. Napriek tomu som presvedčený, že kvalitné filmy komerčného i alternatívneho charakteru budú diváci vítať v kinách a ich návštevnosť sa možno už tento rok priblíži predpandemickému obdobiu.

Aleš Danielis