Priveľa politiky, primálo pomarančov

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

V poslednom programe minulej série týždenníkov nastúpil Gustáv Husák do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ v Prahe, v prvom vydaní aktuálnej série bol zvolený Štefan Sádovský za prvého tajomníka slovenských komunistov (TvF č. 19). Zmeny sa diali vždy pyramidálne: najprv v Prahe, potom v krajoch, okresoch... Iba zriedka a výnimočne aj opačným smerom. Na Sádovského miesto postúpil do funkcie predsedu vlády Peter Colotka (č. 20), ktorý v nej vydržal neuveriteľných 19 rokov.

Osem jarných týždenníkov je plných politiky. Hoci komentátor konštatuje, že „aj Prvý máj bol po neobyčajnom roku iný“, nájsť správny tón hodnotenia rýchlo sa meniacich udalostí nebolo ľahké. Jednoduchšie bolo zaujať stanovisko k referendu vo Francúzsku, po ktorom sa musel odporúčať de Gaulle (č. 20), ako vysvetliť, o čom rokoval Husák (č. 23) s Jánosom Kádárom na priateľskej návšteve v Maďarsku a s Władysławom Gomułkom v Poľsku – keďže sa oba štáty podieľali na augustovej okupácii ČSSR, čo mali všetci ešte v čerstvej pamäti. Komunisti z celej Európy sa v Moskve (č. 25) radili o jednotnom postupe komunistického hnutia proti svetovému imperializmu. 

Ale nebuďme nespravodliví, v ponúkaných žurnáloch je aj veľa zaujímavého. Napríklad taký veľtrh spotrebného tovaru v Brne (č. 22) zaujal najmä predajom pomarančov a banánov, ktoré boli ináč v predaji iba pred Vianocami! Aký nevšedný úlovok z výstavy...

Zaujímavé sú aj snímky z dvoch susediacich jaskýň (č. 21): v Gombaseckej pomáhali liečiť choroby pľúc a priedušiek, v maďarskej Tapolce predvádzali manekýnky módu. V Paríži „muži padali k nohám“ parížskej kaskadérke (č. 24), v Rumunsku počúvali populárnu taliansku speváčku Gigliollu Cinquetti (č. 25).

Filmoví spravodajcovia nerezignovali ani na vážne témy. Taká je úvaha o rentabilite ťažby železnej rudy v okolí Rožňavy (č. 21), kritika subdodávateľov z komárňanských lodeníc (č. 22), paradox, keď pre nevyhovujúci stav budovy odložili o dva roky (!) oslavy 500. výročia Academie Istropolitany a aj tak sa nič nezmenilo. K tomu konštatovanie, že v našom stavebníctve vykonávajú prácu troch štyria – lebo ju nevykonávajú riadne (č. 25).

Na záver čosi charakteristické: Ružena Gaubeová – dnes by sme povedali z mimovládneho sektora – založila Zlatý kľúč, účet na pomoc deťom v domovoch (č. 23): na Slovensku sa za šesť rokov vyzbieralo 85 000 korún, v Čechách za rok 25 miliónov!

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – SEPTEMBER 2019 
7. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1969 a 20/1969 (repríza 8. 9. o 8.30 hod.)
14. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1969 a 22/1969 (repríza 15. 9. o 8.30 hod.)
21. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1969 a 24/1969 (repríza 22. 9. o 8.30 hod.)
28. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1969 a 26/1969 (repríza 29. 9. o 8.30 hod.)

Milan Černák