Jon Boorstin: 
Tajemství filmové řeči: Proč funguje americký film? 
(preklad Jan Svěrák z orig. The Hollywood Eye – What Makes Movies Work, Universum, Praha, 2019, viaz., 256 strán)

Knihu o tom, ako veci vo filme fungujú, napísal Boorstin (*1946) ako čosi vyše štyridsaťročný románopisec, scenárista seriálov aj producent (Všetci prezidentovi muži Alana J. Pakulu). Operuje pritom s teóriou o trojitom zážitkovom pôsobení filmového diela: rozumovom, uskutočňovanom prostredníctvom logiky a pravidiel, emocionálne sprostredkovanom a fyzickom, vyvolaním vzrušenia. Vysvetľuje, ako dômyselná konštrukcia priestoru, svetla či zvuku utvára fluidum filmovej reality aj ako diváka rušia určité neduhy. K príkladom tvorby filmárskych veličín priraďuje skúsenosti z vlastnej praxe, k ilustrujúcim záberom z filmov aj technické zobrazenia. České vydanie knihy podnietil režisér Jan Svěrák, ktorý v čase jej prvého newyorského vydania v roku 1990 pripravoval svoj dlhometrážny debut, o šesť rokov ju pri svojom americkom výjazde s Koljom, ktorý získal v USA Oscara, dostal od autora a neskôr si jej impulzy tvorivo osvojil. Mimochodom, po prekladateľskom vybočení predstaví režisér zanedlho aj svoj románový debut, situovaný do filmárskeho prostredia.


Petr Bilík, Jan Černík: 
Filmař Jaromír Kallista 
(Nakladatelství AMU/Vydavatelství Univerzity Palackého, Praha/Olomouc, 2019, brož., 204 strán)

S radom deviatich výrazných filmov Jana Švankmajera – od jeho dlhometrážneho debutu z roku 1987 Něco z Alenky až po vlaňajší Hmyz – je spojené meno Jaromíra Kallistu. Bilančný rozhovor s týmto skromne vystupujúcim producentom, zanedlho osemdesiatnikom, bol pre dvojicu jeho iniciátorov z olomouckej univerzity poriadnym nákladom, keďže ho aj s upresňujúcim poznámkovým aparátom knižne spracovali zo 150 hodín nahrávok, ktoré starostlivo pripravovali počas päťročného úsilia. Dvanástimi kapitolami prúdia vyvolávané spomienky, od postrehov z čias detstva a dospievania pokračujú cez jeho študijné a po rokoch aj pedagogické skúsenosti z FAMU, pôsobenie vo filme a po politicko-spoločenskom zlome v Laterne magike, kde popri Schormovi a ďalších normalizačne „odložených“ tvorcoch spoznal i spomínaného surrealistu. Po filmovej skupine, ktorú so Švankmajerom ešte za socializmu vytvorili nezvyčajne mimo štátnych štruktúr, sa už štvrťstoročie rozžeravuje „alchymistická pec“ Kallistovej filmovej spoločnosti Athanor.

Peter Ulman