Creative Europe Desk Slovensko informuje

Medzinárodný seminár a workshop DOX IN VITRO (10. a 11. 11., hotel Park Avenue, Piešťany) je určený pre mladých producentov a autorov dokumentárnych filmov, ktorí dostanú možnosť predstaviť svoje projekty vo fáze vývoja „skutočnému svetu“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Hlavnou témou seminára je tvorba dokumentov pre regionálny a medzinárodný trh. Prostredníctvom prezentácií popredných, medzinárodne uznávaných odborníkov a prípadových štúdií o medzinárodne úspešných dokumentoch sa zameriava na rozprávanie príbehov, ktoré môžu osloviť rôzne teritóriá.  Workshop je príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením odborníkov a získať podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Vybraní účastníci s projektom získajú možnosť konzultácie počas celodenného workshopu s medzinárodne renomovanými lektormi, ktorými budú Ove Rishøj Jensen (European Documentary Netwok, Dánsko), Peter Jaeger (konzultant, distributér, sales agent, Belgicko), Boris Mitić (dokumentarista, Srbsko) a Ondrej Starinský (šéfdramaturg dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS, Slovensko).

Účasť na seminári nie je spoplatnená, prihlášky je možné poslať na adresu media@cedslovakia.eu.

Zmena uzávierky. Korekcia výzvy EACEA/05/2018, Automatická podpora kinodistribúcie, prináša dve novinky: posúva sa uzávierka na 9. 11. 2018 a súčasne sa zvyšuje koeficient podpory za jednotlivé predané vstupenky na 0,80 eur za filmy zo Spojeného kráľovstva a z Francúzska a 0,90 eur za všetky ostatné.

vs

Panna zázračnica na blu-ray a DVD nosičoch

Dvadsiateho augusta vyšiel v renomovanom britskom vydavateľstve Second Run digitálne reštaurovaný slovenský film Panna zázračnica (r. Štefan Uher, 1966) na blu-ray a DVD nosičoch. Ich súčasťou sú aj dosiaľ nezverejnené bonusy: krátky dokumentárny film Štefana Uhra Poznačení tmou (1959) o spôsoboch výučby v škole pre nevidiacich v Levoči, šot Hľadanie Anabelly z nakrúcania filmu v roku 1966 a dobová upútavka na film – všetky takisto digitálne reštaurované. Dopĺňa ich krátky dokument Príbeh Panny zázračnice (2018) v réžii Ivana Ostrochovského, ktorý vznikol v produkcii Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Vystupujú v ňom dramaturg a spisovateľ Albert Marenčin, filmový a výtvarný teoretik Juraj Mojžiš, filmový historik Václav Macek a režisér Martin Šulík, ktorí reflektujú spoločenské, politické a audiovizuálne prostredie v druhej polovici 60. rokov, režijný prístup Štefana Uhra, ale aj vplyvy a inšpirácie, súvisiace so vznikom filmu. Súčasťou vydania je tiež booklet s rozsiahlou esejou filmového teoretika Michala Michaloviča o filme Panna zázračnica.

Lea Pagáčová

SFÚ vyhral súd s Jurajom Jakubiskom

Na jar tohto roku sa skončil súdny spor medzi Jurajom Jakubiskom a Slovenským filmovým ústavom, ktorý trval trinásť rokov. Krajský súd v Bratislave dal svojím marcovým rozhodnutím za pravdu SFÚ a potvrdil jeho výkon autorských práv k Jakubiskovým filmom spred roku 1990. „Juraj Jakubisko podal 24. 2. 2005 na Okresný súd Bratislava 1 žalobu proti SFÚ s tým, aby súd určil, že SFÚ nemá práva výrobcu k filmom, resp. že nemá právo šíriť bez jeho súhlasu filmy, ktoré natočil do roku 1990. Na základe toho sa rozbehol súdny proces, v rámci ktorého SFÚ podal vzájomnú žalobu, ktorou žiadal súd, aby určil, že SFÚ vykonáva autorské práva k filmom režiséra a spoluautora Juraja Jakubiska, a aby rozhodol, že Jakubisko je povinný zdržať sa výkonu svojich autorských práv k týmto filmom,“ ozrejmuje právna zástupkyňa SFÚ Adriana Tomanová. Ako dodáva, počas súdneho konania prebehlo rozsiahle dokazovanie skutočností, medzi ktorými bolo aj postavenie režiséra ako zamestnanca Slovenskej filmovej tvorby (SFT) a jej právnych predchodcov v období rokov 1967 až 1990 a postavenie autorov námetov a scenárov – to všetko podľa vtedajšej legislatívy. „Súd sa podrobne zaoberal aj rozhodnutím Ministerstva kultúry SR z 11. 12. 1990 o zriadení SFÚ (vtedy pod názvom SFÚ – NKC) a Delimitačným protokolom zo dňa 2. 1. 1991 uzatvoreným medzi SFT ako odovzdávajúcou organizáciou a SFÚ – NKC, ktorého súčasťou bola aj Dohoda o prevode výkonu práv k všetkým vyrobeným filmom. Súdy zhodne potvrdili, že celý tento proces prebehol v súlade s vtedy platnou legislatívou a zabezpečil kontinuitu právnej subjektivity výrobcov filmov z rokov 1945 až 1990,“ uvádza Tomanová.

Rozsudkom priaznivým pre SFÚ sa skončilo aj 12-ročné súdne konanie o autorskoprávne nároky, prebiehajúce v Česku voči spoločnosti Bontonfilm, a. s., ktorá šírila na DVD a VHS nosičoch v ČR a SR Jakubiskove filmy Vtáčkovia, siroty a blázniSedím na konári a je mi dobre bez súhlasu SFÚ.

dan

TOP 10 Slovensko

TOP 10 Slovensko

(1. 1. – 30. 6. 2018)

1. Päťdesiat odtieňov slobody           198 896
2. Avengers: Nekonečná vojna          182 147
3. Deadpool 2                                    143 594
4. Coco                                              106 158
5. Jurský svet: Zánik ríše                   96 383
6. Čierny panter                                 90 740
7. Ferdinand                                      83 766*
8. Jumanji: Vitajte v džungli              70 827**
9. Králik Peter                                    65 078
10. Backstage                                     61 424

Zdroj: ÚFD SR

Poznámka: * 126 003 divákov od premiéry 21. 12. 2017 ** 113 184 divákov od premiéry 21. 12. 2017

Od 1. 1. do 30. 6. 2018 prišlo do slovenských kín 2 626 594 divákov,*** ktorí zaplatili vstupné 14 485 205 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to znamená pokles počtu divákov o 26,18 % a hrubých tržieb o 20,19 %. Klesla i priemerná návštevnosť na predstavenie z 38,08 diváka na 27,29. Medziročne stúpol len počet predstavení o 3,0 % na 96 254.

Cez hranicu 100 000 divákov sa dostali len štyri tituly. V TOP 10 je však i jeden domáci film. Backstage videlo od premiéry 15. 3. 2018 už 61 424 divákov a patrí mu desiata priečka. Výsledky ďalších premiérových slovenských a koprodukčných filmov: Tlmočník (1. 3. 2018, 15 721 divákov), Dubček (19. 4. 2018, 11 487), Válek (3. 5. 2018, 3 908), Hmyz (15. 3. 2018, 964), Sloboda (22. 3. 2018, 793), Kvetinárstvo (18. 3. 2018, 526), Parralel (31. 5. 2018, 306).

Na všetky domáce filmy – nielen premiéry – prišlo počas prvého polroka 104 652 divákov, čo je 12,15 % z rekordnej návštevnosti počas prvého polroka 2017, a priemerná návštevnosť na domáci film klesla na 23,34 diváka na predstavenie.

*** Výsledky nezahŕňajú návštevnosť filmu Okupácia 1968 (premiéra 22. 6. 2018), ktorá bude z dôvodu neskorého nahlásenia do ÚFD zaradená do výsledkov druhého polroku 2018.

Miro Ulman