Aké boli týždne pred horúcim letom ʼ68

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Hoci v reálnom čase sme si už pripomenuli (ako kto) päťdesiate výročie vtrhnutia okupačných armád do Československa, týždenníky nás vracajú späť do vrcholiacej jari obrodného procesu. Dňa 18. apríla bola vymenovaná vláda Oldřicha Černíka a už po desiatich dňoch sa bratislavskí filmári vybrali do Prahy vyspovedať siedmich z nich (TvF č. 17).

„Po januárovom pléne (zasadnutie ÚV KSČ – pozn. autora) sa vytvorili podmienky, kedy som považoval za svoju povinnosť pomáhať v práci. Či vo vláde, alebo na hocakom poste,“ povedal filmovému spravodajcovi podpredseda československej vlády Gustáv Husák, ktorý sa vrátil z ústrania do verejného života. O svojich plánoch hovorili aj ministri vnútra, spravodlivosti, zahraničia a ďalší. Proti všetkým zvyklostiam trval žurnál 16 minút a divákov zaujal. Už nečakali na hlavný program vo foyeroch kín, kým „prejde žurnál“... Z desiatich žurnálov septembrovej kolekcie vysielanej na TA3 prekračuje obvyklú metráž (z technologických dôvodov nepresahovala dĺžka týždenníka 9 minút) viac než polovica.

Ďalší monotematický žurnál sleduje osudy nespravodlivo väznených dôstojníkov a generálov (č. 18), z ktorých nie všetci sa dožili občianskej rehabilitácie. Niektorí, ako povstalecký vodca major Viliam Žingor, boli popravení.

Týždenník pokračoval v rubrike Otvorené slová (v č. 20 s riaditeľom Podbrezovských železiarní), inokedy bez tohto titulku, ale v rovnako otvorenej a kritickej ankete, ako to bolo v č. 19 o krajskej konferencii strany a výmene funkcionárov v Banskej Bystrici či v č. 21 o obnove pôvodnej funkcie Matice slovenskej.

Členovia redakčnej rady Nového slova (o. i. Hvezdoň Kočtúch, Ondrej Pavlík, Felix Vašečka a Miroslav Válek) hovoria o tom, ako si predstavujú ďalší vývoj demokratizačného procesu (č. 24).

Týždenník č. 26 sa zaoberá narušenými národnostnými vzťahmi na južnom Slovensku, paradoxne v dňoch, keď československá delegácia podpisovala v Budapešti zmluvu o priateľstve a spolupráci. Ale ako povedal jeden z účastníkov ankety, „obrodný proces sem (do oblasti Žitného ostrova) ešte nezasiahol“. A to už bolo od januára šesť mesiacov!

V kolekcii objavíte aj veľa zaujímavého nepolitického, napríklad návraty do histórie rokov 1918 až 1938 v záberoch predvojnových žurnálov aj (iste svetový) unikátny výkon kameramana Lojza Hanúska, ktorý sa vydal na expedíciu jachtou cez Atlantický oceán bez toho, aby vedel plávať.

 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – SEPTEMBER 2018
1. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 17/1968 a 18/1968 (repríza 2. 9. o 16.30 hod.)
8. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1968 a 20/1968 (repríza 9. 9. o 16.30 hod.)
15. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1968 a 22/1968 (repríza 16. 9. o 16.30 hod.)
22. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1968 a 24/1968 (repríza 23. 9. o 16.30 hod.)
29. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1968 a 26/1968 (repríza 30. 9. o 16.30 hod.)

Milan Černák