Publikum slovenských filmov roku 2017

V minulom roku prišlo do slovenských kín na domáce filmy štyrikrát viac divákov než rok predtým a stokrát viac než na všetkých 17 majoritne slovenských filmov premietaných v roku 2006. Odkiaľ sa títo diváci vzali?

Vo Film.sk sme vás už, samozrejme, informovali o vlaňajšej rekordnej návštevnosti slovenských filmov, ktoré si v kinách pozrelo až 1 430 504 divákov. Vzhľadom na tento výnimočný výsledok nám Únia filmových distribútorov Slovenskej republiky (ÚFD SR) sprístupnila aj údaje, vďaka ktorým sa môžeme pozrieť na to, ako sa správalo tunajšie publikum k domácej filmovej tvorbe, ešte o čosi bližšie než zvyčajne.

Najvyšší podiel na návštevnosti slovenských filmov mali minulý rok viacsálové kiná, do ktorých prišlo až 72,15 % divákov, teda takmer tri štvrtiny. Výnimkami sú na jednej strane Bratislavský kraj, kde návštevnosť slovenských filmov vo viacsálových kinách tvorila až 87,73 %, a na strane druhej Trenčiansky kraj, kde to bolo len 60,49 % divákov. (Pri 1,64 % divákov nebol určený typ kina, ktoré navštívili.)

Najviac predstavení slovenských filmov sa uskutočnilo v Bratislavskom kraji (8 181), najmenej v Prešovskom (2 140). V Bratislavskom kraji na ne zároveň prišlo najviac divákov (357 746), no pre vysoký počet projekcií mal najnižšiu priemernú návštevnosť na predstavenie slovenského filmu – 43,73 diváka. Napriek tomu je toto číslo vyššie než vlaňajšia priemerná návštevnosť slovenských kín na všetkých filmoch (34,90 diváka). V uvedenom ukazovateli bol najúspešnejší Prešovský kraj, kde sa priemerná návštevnosť na predstavenie slovenského filmu vyšplhala na 73,16 diváka. V súvislosti s počtom premietaných domácich snímok poznamenajme, že najviac ich vlani uviedlo Kino Lumière v Bratislave, ktoré prevádzkuje Slovenský filmový ústav.

Vráťme sa však k priemernej návštevnosti a pozrime sa na ňu aj z pohľadu celkového počtu obyvateľov v kraji. Obyvateľ Slovenska bol v minulom roku na projekcii domáceho filmu 0,26-krát. Lenže Bratislavský kraj dosahuje viac než dvojnásobok tohto čísla (0,55), čo znamená, že v ňom bol vlani každý druhý obyvateľ aspoň raz na premietaní slovenského filmu. Najnižšia bola návštevnosť na obyvateľa v Trenčianskom (0,19) a Nitrianskom (0,20) kraji.

Výsledky jednotlivých filmov prezrádzajú, že najúspešnejšie tituly v podstate kopírujú situáciu z vlaňajšieho celoslovenského priemeru, keď viacsálové kiná tvorili zhruba tri štvrtiny návštevnosti domácej filmovej produkcie. Pri snímke Všetko alebo nič bol tento podiel 71,81 %, pri Čiare 75,57 %, pri Únose 80,15 %, pri Cuky Luky filme 71,45 % a napokon pri Masarykovi 73,62 %. Tomuto trendu zodpovedá i najnavštevovanejší dokument Mečiar (72,57 %).

Pri slovenských filmoch s celkovou návštevnosťou pod 20 000 divákov hrali jednosálové kiná už podstatnejšiu úlohu, ako sa dá vidieť na výsledkoch Piatej lode (43,81 %), Vábenia výšok (41,15 %) či Niny (37,52 %). Podobné to bolo aj pri animovanom filme Lichožrúti (41,27 %), ktorý videlo dovedna 20 214 divákov.

Pozrime sa teraz podrobnejšie na návštevnosť tých slovenských filmov, ktoré v minulom roku nejakým spôsobom vynikli – patrili k divácky najpríťažlivejším alebo/a rezonovali na festivaloch, prípadne spracúvali spoločensky závažnú tému a mali citeľný presah do verejného diskurzu. Najnavštevovanejším domácim titulom roku 2017 bola romantická komédia Všetko alebo nič (SK/CZ, 2017, r. Marta Ferencová), ktorú videlo 340 535 divákov, z toho 27,3 % v jednosálových kinách. Najviac – 63 555 divákov, čo je 19,25 %, ich bolo v Bratislavskom kraji. Nasledovali kraje Žilinský (49 582 divákov), Trenčiansky (46 382), Nitriansky (37 457), Prešovský (37 415), Banskobystrický (36 835), Trnavský (34 050) a Košický (32 429). Čo sa týka diváckeho zásahu filmu v jednosálových kinách, najväčší bol v Žilinskom kraji (17 663).

Druhým najnavštevovanejším slovenským filmom bol triler Čiara (SK/UA, 2017, r. Peter Bebjak) s 329 349 divákmi, pričom 22,3 % z nich bolo v jednosálových kinách. Najviac – 76 659 divákov, čo je 24,18 %, evidovali v Bratislavskom kraji. Nasledovali kraje na východe republiky, kde sa odohráva dej filmu, teda Prešovský (46 095 divákov) a Košický (44 958). Za nimi sa umiestnili Žilinský (36 194), Banskobystrický (33 657), Trenčiansky (32 668) a Nitriansky kraj (29 986). Z pohľadu jednosálových kín mala Čiara najväčší úspech v Prešovskom kraji (17 991).

Treťou najnavštevovanejšou snímkou minulého roka bola dráma Únos (SK, 2017, r. Mariana Čengel Solčanská), ktorú videlo 278 763 divákov, z toho len 19,2 % v jednosálových kinách. Tento titul, ktorý odkazuje na brutálne mocenské praktiky v ére mečiarizmu, bol špecifický, pretože Bratislavský kraj sa podieľal na jeho návštevnosti až 29,13-percentným podielom (81 213 divákov) a videlo ho 12,48 % jeho obyvateľov. Druhá najvyššia návštevnosť bola v Žilinskom kraji – 30 694 divákov, čo je 11 % z celkovej návštevnosti filmu. Nasledoval Prešovský (29 085 divákov), Nitriansky (27 934), Trnavský (27 789), Košický (27 572), Trenčiansky (27 393) a Banskobystrický kraj (25 568). V jednosálových kinách mal film najvyššiu návštevnosť v Trenčianskom kraji (9 295).

Oceňovanú drámu Piata loď (SK/CZ, 2017, r. Iveta Grófová) videlo celkovo 12 027 divákov, z toho 43,8 % v jednosálových kinách. Diváci jednosálových kín tvorili v tomto prípade väčšinu vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, lenže návštevnosť Piatej lode v Bratislavskom kraji sa vyšplhala až na 41,09 % z jej celkovej návštevnosti. V ostatných krajoch sa divácky záujem o film pohyboval na viac-menej porovnateľnej úrovni, a to v poradí Košický (980 divákov), Trnavský (970), Banskobystrický (910), Prešovský (866), Trenčiansky (794), Nitriansky (677) a Žilinský kraj (634). V jednosálových kinách si snímku pozrelo najviac ľudí v Trnavskom kraji (879).

Minoritnú koprodukciu Špina (CZ/SK, 2017, r. Tereza Nvotová), ktorá sa venuje závažnej téme znásilnenia a dotýka sa i problémových miest slovenského zdravotníctva, videlo 50 564 divákov (24 % v jednosálových kinách), čo je veľmi slušný výsledok. Aj pri tomto titule dominoval Bratislavský kraj s návštevnosťou 16 721 divákov, čo je 33,07 %. Nasledovali Trenčiansky (6 213 divákov), Žilinský (5 746), Nitriansky (4 843), Banskobystrický (4 430), Prešovský (4 269), Košický (3 593) a Trnavský kraj (3 167). V jednosálových kinách sa filmu najviac darilo v Bratislavskom kraji (2 666).

Na záver sa pozrime na najúspešnejší domáci dokument roku 2017, ktorým bol Mečiar (SK/CZ, 2017, r. Tereza Nvotová). Videlo ho celkovo 15 621 divákov, z toho 25,72 % v jednosálových kinách. Aj tento film reflektuje vypuklé politicko-spoločenské témy spojené s nedávnou minulosťou (ale i súčasnosťou) našej krajiny a podobne ako pri Únose dominoval v jeho návštevnosti Bratislavský kraj, kde ho videlo 5 187 divákov (33,2 %). Nasledovali Trenčiansky (1 780 divákov), Košický (1 640), Banskobystrický (1 525), Žilinský (1 520), Nitriansky (1 437), Prešovský (1 170) a Trnavský kraj (1 095). V jednosálových kinách Mečiar bodoval predovšetkým v Bratislavskom kraji (1 259).

zdroj: Únia filmových distribútorov SR

Miro Ulman
foto: Continental film, Forum Film, PubRes