Heslá vládnej strany majú platnosť zákona

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

„Heslá vládnej strany majú platnosť zákona a musia sa uskutečnit,“ povedal na XI. zjazde KSS v bratislavskom PKO svojou typickou čechoslovenčinou Karol Bacílek (monotematický TvF č. 21). „Nie sú to len obyčajné alebo ťažné heslá!“ citoval Klementa Gottwalda. A tak sa desaťtisíce pracujúcich snažili dovŕšiť socialistickú výstavbu v našej vlasti záväzkami na splnenie zvýšeného plánu vo fabrikách a družstevníci poľnohospodári zvyšovaním hektárových výnosov či dojivosti kráv (č. 20, 24, 25). Táto mesiace trvajúca spoločenská atmosféra, ktorá sa odrážala vo všetkých médiách, vyvrcholila potom federálnym finále – zjazdom KSČ v Prahe (č. 26), ktorý ju s uspokojením bilancoval.

Druhý prúd propagandy na Slovensku v tomto období čerpal z úplne iného prostredia. Po takmer pätnástich (!) rokoch vyšli najavo neľudské zločiny príslušníkov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v období SNP. Za ich „duchovných vodcov“ boli označení rímskokatolícki farári. Súdy v Bratislave a Banskej Bystrici boli nekompromisné: vyniesli nad previnilcami viaceré rozsudky smrti a doživotia (č. 17, 18).

Úsmevným justičným doplnkom je šot o súde v Kráľovskom Chlmci (č. 22), ktorý exemplárne odsúdil krčmára, lebo riedil pálenku vodou. Nič vám to nepripomína? Mne áno: postih súčasnej korupcie („do výšky 150 eur“).

Treťou viackrát opakovanou témou, tentoraz zo zahraničia, bola Svetová výstava EXPO ʼ58 v Bruseli, vizuálne predstavovaná svetoznámym Atómiom (č. 18, 19, 20). Československo sa na nej preslávilo originálnou Laternou magikou, na ktorej mal leví podiel slovenský režisér Ján Roháč (č. 25).

Dnešného používateľa operačných systémov a všetkých možných sietí môže zaujať snímka v č. 20 predstavujúca prvý československý SAPO (čítaj: samočinný počítač), vyvinutý vo Výskumnom ústave matematických strojov v Prahe, ktorý systémom niekoľkých tisícok relé nielenže vyriešil, ale aj skontroloval úlohy zadané na diernych štítkoch. Predstavme si ten pokrok v priebehu iba dvoch generácií!

Z kuchyne spravodajcov: v období žurnálov, ktoré má divák možnosť práve sledovať, sa začala intenzívna výmena autorov/režisérov medzi pražskou a bratislavskou redakciou. Najprv išlo o výmenu skúseností, žiaľ, onedlho (po roku) sa to skončilo stratou autonómnej tvorby (pochopiteľne, pre bratislavskú redakciu).

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – SEPTEMBER 2017
2. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 17/1958 a 18/1958 (repríza 3. 9. o 16.30 hod.)
9. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1958 a 20/1958 (repríza 10. 9. o 16.30 hod.)
16. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1958 a 22/1958 (repríza 17. 9. o 16.30 hod.)
23. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1958 a 24/1958 (repríza 24. 9. o 16.30 hod.)
30. 9. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1958 a 26/1958 (repríza 1. 10. o 16.30 hod.)

Zmena programu vyhradená

Milan Černák