KLAPKA.SK

NAJPREDÁVANEJŠIE PUBLIKÁCIE A DVD NOSIČE V PREDAJNI SFÚ ► JÚL A AUGUST 2017

PUBLIKÁCIE
1. Kino Ikon 2/2016 (ASFK, VŠMU v spolupráci so SFÚ, Bratislava)
2. Rudolf Urc: Neviditeľné dejiny dokumentaristov (SFÚ, Bratislava)
3. Georges Didi-Huberman: Vyjsť z temnoty (ASFK a SFÚ, Bratislava)

AUDIOVIZUÁLNE NOSIČE
1. DVD Zabudnite na Mozarta (SFÚ, Bratislava)
2. DVD Pieseň o sivom holubovi (SFÚ, Bratislava)
3. DVD Organ (SFÚ, Bratislava)

Predajňa SFÚ Klapka.sk (Grösslingová 43) a Kino Lumière pripravili na september túto akciu: Ak si kúpite septembrové číslo Film.sk, dostanete k nemu DVD s filmom Iná láska (r. D. Trančík), ku ktorému zložil hudbu Marián Varga.

KINO LUMIÈRE

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINE LUMIÈRE ► 23. 6. – 23. 8. 2017

1. Čiara (r. P. Bebjak, SR/Ukrajina, 2017, Continental film)
2. Špina (r. T. Nvotová, ČR/SR, 2017, Forum Film)
3. Úplní cudzinci (r. P. Genovese, Taliansko, 2016, Film Europe Media Company)
4. Dunkirk (r. Ch. Nolan, USA, 2017, Continental film)
5. Oklamaný (r. S. Coppola, USA, 2017, CinemArt SK)