Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2017

4. 9. 
22.00 ► Na druhom brehu sloboda ► J. Medveď, 1984, 91 min.

11. 9. 
20.00 ► Šerif za mrežami ► D. Plichta, 1965, 93 min.

18. 9. 
22.00 ► V hodine dvanástej ► J. Medveď, A. Lettrich, 1958, 81 min.

25. 9.
22.00 ► V rannej hmle ► J. Zeman, 1990, 104 min.

Zmena programu vyhradená!

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz