Z blata do kaluže

Ani televízny divák, pravidelne sledujúci vysielanie filmových týždenníkov, nemá šancu po desaťročnom skoku, ktorý pripravila programová dramaturgia, vysledovať akúkoľvek kontinuitu. No núka sa parafráza z titulku. Tá vystihuje politickú realitu aj  celospoločenskú situáciu oboch období – samozrejme, z dnešného nadhľadu.

Kým začiatok šesťdesiatych rokov bol obdobím predchádzajúcim „Pražskej jari“ (tá rýchlo kulminovala a ešte rýchlejšie zhasla), sedemdesiaty tretí už vrastal do normalizácie, ktorá trvala potom ešte poldruha dekády. Osvedčení tvorcovia redakcie – už vyčistenej od hriešnikov augusta ’68 – hľadali cestu, ako plniť propagandistické úlohy kladené vrchnosťou a nespreneveriť sa svojej profesionálnej cti. Postupne bolo stále jasnejšie, že sa to splniť nedá.

Analýza zdrojov a tém je neúprosná. Z týždenníka sa strácali šoty zo zahraničia, v priemere zostal iba jeden v každom vydaní, aj to len zo spriatelených krajín. Z ďalšieho sveta boli zaznamenané iba najvýznamnejšie udalosti: posledná loď na Mesiaci – Apollo 17 (s Cernanom na palube v č. 1) či podpis v Paríži, ktorý ukončil vojnu vo Vietname (TvF 5).

Kritika? Jediný pokus (v č. 6) o občianskej nevybavenosti nových sídlisk, bol tiež iba vo verbálnom prejave architekta.

Zato nájdeme v prehľade ódy na rozvoj miest, často v kontexte s výročím oslobodenia konkrétneho sídla (Skalica 5, Bratislava 14). Okrem viacerých pozitívnych reportáži z výrobných podnikov boli zaznamenané najväčšie budovateľské úspechy. Na energetický systém bola napojená prvá atómová elektráreň (TvF 2) a bol sprevádzkovaný prvý úsek plynovodu (TvF 3).

Povinné jazdy, ako výročie Februára (TvF 8) či päťdesiatka prvého muža Slovenska Jozefa Lenárta (TvF 13), si vyžiadali monotematické vydanie.

No časté pripomínanie tradícií ľudového umenia a remesiel či prezentácia tvorby umelcov (i nežijúcich) vzbudzujú dojem, akoby autori (predsa) hľadali spôsob, ako uniknúť propagandistickým schémam: týždenník č. 1 – výročie úmrtia Zola Palugyaya, 4 – výročie narodenia Imreho Madácha a šot o košikároch v Lackovej pod Magurou 5 – koberce Márie Rudavskej, 6 – výročie Jozefa Bendíka, 7 – detská dychovka z Hornej Súče, 12 – portrét Jána Želibského, 15 – maľovanie kraslíc, 17 – výroba modrotlače, 18 – mladí výtvarníci (o. i. Meisner, Salamon, Zimka) vystavujú v Bratislave.

A čo nás čaká v ďalších týždenníkoch? Nečakajme žiadne prekvapenia...

FILMOVÉ TÝŽDENÍKY NA TA3 – JÚL – AUGUST 2023
Týždeň vo filme č. 1 – 2/1973 – 1. 7. o 7.30 hod. a 2. 7. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 3 – 4/1973 – 8. 7. o 7.30 hod. a 9. 7. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 5 – 6/1973 – 15. 7. o 7.30 hod. a 16. 7. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 7 – 8/1973 – 22. 7. o 7.30 hod. a 23. 7. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 9 – 10/1973 – 29. 7. o 7.30 hod. a 30. 7. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 11 – 12/1973 – 5. 8. o 7.30 hod. a 6. 8. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 13 – 14/1973 – 12. 8. o 7.30 hod. a 13. 8. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 15 – 16/1973 – 19. 8. o 7.30 hod. a 20. 8. o 14.30 hod.
Týždeň vo filme č. 17 – 18/1973 – 26. 8. o 7.30 hod. a 27. 8. o 14.30 hod.

Milan Černák