Rok 2022 predstavoval pre českú kinematografiu návrat k situácii pred covidovým šokom.

Išlo o postupný a v rôznych krajinách rozdielny návrat, pretože rôzne regulácie ešte pokračovali. V Českej republike prebiehal návrat oproti väčšine európskych krajín relatívne rýchlejšie. Do istej miery tomu pomohla aj domáca filmová produkcia. V porovnávaní podielu návštevnosti za rok 2022 s priemerom rokov 2017 až 2019 v rámci Európskej únie sa Česká republika s 81% dostala na druhé miesto za Dánsko. Pre porovnanie Slovensko so 68 % sa umiestnilo na 12. – 15. mieste.

ŠTÁTNY FOND KINEMATOGRAFIE A LEGISLATÍVA

Štátny aparát sa z pohľadu kinematografie v roku 2022 príliš nemenil. Po celý rok bol na pozícii ministra kultúry Martin Baxa, riaditeľkou Štátneho fondu kinematografie (SFKMG) Helena Bezděk Fraňková a predsedníčkou rady fondu Helena Bendová. Do novovzniknutej pozície námestníka ministerstva kultúry so zodpovednosťou za oblasť audiovízie menovali Michala Šašeka. Stále zostáva v platnosti zákon 496/2012 Zb. vrátane novelizácie 139/2016 Zb., ktorá potvrdila podiel štátu na financovaní Štátneho fondu kinematografie. Zároveň však začalo rokovanie o novelizácii, ktorá má pretransformovať súčasný SFKMG na Štátny fond audiovízie.

Rada SFKMG vyhlásila v roku 2022 28 výziev, prostredníctvom ktorých rozdelili 353 364 200 Kč. Do výziev roku 2022 sa prihlásilo celkom 624 žiadostí, z čoho 328 bolo úspešných. Oproti rokom 2020 a 2021, keď bola pomoc v reakcii na problémy kinematografie s obmedzeniami prevádzky posilnená, poklesol objem rozdelených prostriedkov. Naďalej však prevyšoval objem z roku 2019. Najväčší objem finančných prostriedkov pridelili vlani na oblasť výroby (248 936 000 Kč), nasledovala oblasť vývoja projektov (29 170 000 Kč), organizácia filmových festivalov (27 000 000 Kč) a filmová distribúcia (14 500 000 Kč).

Významnou súčasťou podpory filmového priemyslu sú stimuly. Rok 2022 bol v tejto oblasti neštandardný. V roku 2021 bol obrovský previs dopytu oproti dostupným prostriedkom a bola prekročená výška riadnej dotácie aj pre rok 2022. Možnosť nových registrácií bola teda uzavretá. V marci schválili pre stimuly na rok 2022 čiastku 800 miliónov korún, ktorá však bola nedostatočná a po dlhšom vyjednávaní navýšená o 570 miliónov korún. Nakoniec teda SFKMG dostal na filmové stimuly 1 370 000 000 Kč. V roku 2022 vyplatili na stimuloch 1 217 192 885 Kč celkovo 75 projektom. Pre roky 2023 – 2025 by malo byť k dispozícii 1 400 miliónov korún ročne.

Z prostriedkov Odboru médií a audiovízie MK ČR bolo v roku 2022 podporených 92 projektov zo 138 registrovaných žiadostí. Celkom bolo vyplatených 91 400 000 Kč. Najväčší objem finančných prostriedkov (70 310 000 Kč) tradične smeroval na podporu 27 filmových festivalov a prehliadok. Celkovo išlo o pokles voči rokom 2020 a 2021, keď bol nárast motivovaný snahou o minimalizáciu dopadov pandémie. Významnou súčasťou financovania kinematografie je tradične podpora kín z verejných rozpočtov. Mestské zariadenia prevádzkujú v Českej republike veľké množstvo klasických kín.

CREATIVE EUROPE – MEDIA

Významným zdrojom finančných podpôr je Creative Europe – Media. Nový systém podpory určený na obdobie 2021 – 2027 sa trochu zneprehľadnil, pretože väčšina projektov je rozložená na viac rokov. Selektívnu podporu Film on the Move dostalo v roku 2022 celkom 21 filmov s účasťou českého distribútora. Z nich sa 11-krát na českej distribúcii podieľala spoločnosť Film Europe, 4-krát Aerofilms, ďalších šesť spoločností sa podieľalo vždy na jednom európskom filme. Do tohto programu nebol zaradený žiadny český ani slovenský film. V ostatných oblastiach uspelo celkom 9 projektov s českou účasťou prevažne z oblasti filmovej výchovy a celkovo dostali v roku 2022 podporu vo výške 4 782 074 eur. Samostatnou oblasťou je European Film Distribution zahŕňajúca automatickú podporu distribúcie európskych filmov voči distribútorom, ktorí európske filmy pravidelne začleňujú do svojej ponuky. Na túto podporu získalo nárok celkom 10 českých distribútorov s celkovou čiastkou 843 387 eur. Samozrejmou súčasťou Creative Europe Media je aj pravidelná dotácia siete kín so zameraním na európsky film Europa Cinemas, ktorá zahŕňa celkom 1 173 kín v 708 mestách, z čoho 32 kín je v 21 mestách Českej republiky.

EURIMAGES

Z fondu Eurimages na podporu európskych koprodukcií získali v roku 2022 celkom 4 projekty s českou koprodukčnou účasťou 1 078 000 eur. Všetky štyri projekty mali aj slovenskú koprodukčnú účasť, pričom dva boli označené ako majoritne české a dva majoritne slovenské. V dvoch prípadoch išlo o celovečerné hrané filmy a dva projekty boli animované.

DISTRIBÚCIA

Výsledky kín v Českej republike boli najmä začiatkom roka 2022 ešte stále ovplyvnené pandemickou situáciou. Celkom sa v tomto roku uskutočnilo 512 701 predstavení pre 13 495 723 divákov a hrubá tržba kín dosiahla 2 115 465 298 korún. Ak spočítame výsledky za oba krízové roky 2020 a 2021, dosiahol rok 2022 88,9 % predstavení, 99,8 % v návštevnosti a 106 % v tržbách. V porovnaní s predcovidovým obdobím zodpovedá počtu divákov v roku 2015 a tržby dosahujú úroveň medzi rokmi 2017 a 2018. Tomu zodpovedá aj nárast vstupného z 142,83 Kč predcovidového roku 2019 a z 152,47 Kč v prechádzajúcom roku 2021 na 156,75 Kč .

Veľmi výrazne stúpol počet premiér v kinách – 335 nahlásených filmov predstavuje po roku 2016 druhý najvyšší počet filmových premiér v Česku od roku 1945. Úplne rekordných bolo potom 100 premiér uvedených ako produkčne českých. Iba 5 filmov bolo premiérovaných ako slovenské, avšak medzi stovkou „českých“ titulov má 16 filmov registrovanú minoritnú slovenskú koprodukčnú účasť a 8 dokonca majoritnú. Tieto filmy sú označené v priloženom prehľade. Opäť to potvrdzuje, že stanovenie krajiny produkcie je často marketingová prezentácia a väčšina distribútorov v Európe sa snaží koprodukčné filmy prezentovať ako „vlastné“. Druhý najvyšší počet premiér, 69, pochádzal už tradične z USA, na treťom mieste bolo Francúzsko s 29 filmami. Rekordný bol aj počet 42 krajín, z ktorých ponúkané filmy primárne pochádzali a tiež to, že 143 filmov bolo európskeho pôvodu.

Paradoxné je, že počet premiér mal na celkové výsledky kín pomerne okrajový vplyv. Zároveň totiž opätovne narástol počet filmov s minimálnym záujmom kín aj divákov. Z 335 premiér roku 2022 videlo celkovo 135 filmov menej ako 1000 divákov. Zo 100 českých premiér na túto úroveň nedosiahlo 29 filmov. Navyše 4 české filmy s nahlásenou premiérou nemali v roku 2022 žiadne predstavenie. V troch prípadoch to boli obnovené premiéry Vorlíčkových filmov z 90. rokov ponúkané spoločnosťou Urania a štvrtou bolo pásmo krátkych filmov, ktoré malo nahlásenú premiéru v decembri, ale prvé predstavenia sa uskutočnili až v tomto roku. Celkom bolo v ponuke 16 obnovených premiér, z ktorých 11 distribuoval Národný filmový archív. Len jednu (Nech žijú duchovia) videlo v kinách viac ako spomínaných 1000 divákov. V ponuke bolo celkom 28 českých dokumentov, z nich najúspešnejší bol v kinách Planéta Praha, naopak 11 českých dokumentov videlo v kinách menej ako tisíc divákov.

Počet premiér globálnych štúdií zlúčených v Motion Picture Association síce stúpol oproti covidovým rokom na 53, avšak stále ich bolo menej ako v rokoch pred pandémiou. Napriek tomu podiel na obrate kín predstavoval 59 % a na návštevnosti 54,3 %. Divácky najúspešnejším filmom roku 2022 sa stal Top Gun: Maverick z produkcie Paramountu, zatiaľ čo v tržbách ho prekonal Avatar: Cesta vody, ten mal totiž premiéru až v polovici decembra. V súčasnosti sa už približuje úrovni 1,5 milióna divákov. Tretím najúspešnejším štúdiovým filmom bol film Mimoni 2: Zloduch prichádza od spoločnosti Universal. Aj vďaka Avatarovi sa najúspešnejším štúdiom stalo Disney s trhovým podielom 20,1 % pred Universalom s 12,9 % a Paramountom s 11,6 %.

Premiéru malo rekordných 182 nezávislých zahraničných produkcií, pričom ich trhový podiel 7,5 % bol naopak najnižší od konca štátneho monopolu. To isté platí aj pri pohľade na ponuku európskych filmov, ktorá bola so 143 premiérami najširšia, ale zároveň s trhovým podielom iba 4,3 % najmenej úspešná. Najúspešnejším nezávislým zahraničným filmom roku 2022 bol na 35. mieste animovaný detský film francúzskej produkcie Princezná rebelka. Top 50 uzatvára Trojuholník smútku švédskej produkcie a tretím nezávislým filmom hneď na 51. mieste je americká romantická dráma After: Puto.

 Výrazný podiel na dobrých výsledkoch kín v roku 2022 mali opätovne domáce filmy s trhovým podielom 33,7 % a podielom na návštevnosti 37,5 %. Pripomeňme, že v roku 2019 mali české filmy podiel 26,5 % v návštevnosti a 24,1 % na tržbách. V top 20 nájdeme celkom 8 českých filmov. Filmy z top 20 za rok 2022 pritom tvorili 56 % návštevnosti a 59,5 % celkového obratu českých kín, čo je menej ako v predchádzajúcom roku, ale viac ako bol štandard predcovidového obdobia.

Top 20 najnavštevovanejších filmov v Českej republike v roku 2022

Por.

Film

Distribútor

Premiéra

Krajina

Predst

Diváci

Tržby

1

Top Gun: Maverick

CinemArt

26.5.22

USA

21 747

809 977

147 432 879

2

Avatar: Cesta vody

Falcon

15.12.22

USA

9 087

763 477

152 496 496

3

Mimoni 2: Zloduch prichádza

CinemArt

30.6.22

USA

22 259

709 728

113 253 603

4

Vyšehrad: Fylm

Bioscop/AQS

14.4.22

CZE

12 547

692 260

108 341 716

5

Tajomstvo starej bambitky 2

Bioscop/AQS

10.2.22

CZE

8 793

467 220

56 215 588

6

Thor: Láska a hrom

Falcon

6.7.22

USA

14 351

465 081

83 158 002

7

Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva

Falcon

5.5.22

USA

11 257

373 061

64 860 695

8

Jan Žižka

Bioscop/AQS

8.9.22

CZE

10 705

351 018

55 582 449

9

Ježko Sonic 2

CinemArt

31.3.22

USA

8 556

348 826

52 898 708

10

Jurský svet: Nadvláda

CinemArt

9.6.22

USA

10 370

323 686

57 177 301

11

Po čom muži túžia 2

CinemArt

21.4.22

CZE

7 656

275 274

40 115 601

12

Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora

Vertical Ent.

7.4.22

USA

7 787

275 048

47 688 871

13

Spider-Man: Bez domova

Falcon

16.12.21

USA

11 520

272 173

44 991 962

14

Uncharted

Falcon

10.2.22

USA

8 633

247 182

41 073 259

15

Čierny Panter: Navždy Wakanda

Falcon

10.11.22

USA

8 366

224 815

41 836 752

16

Batman

Vertical Ent.

3.3.22

USA

7 622

222 654

39 130 267

17

Srdce na dlani

CinemArt

20.1.22

CZE

7 649

218 504

30 724 339

18

Striedavka

Bontonfilm

4.8.22

CZE

7 455

193 403

30 626 822

19

Vianočný príbeh

CinemArt

24.11.22

CZE

5 150

159 778

25 937 407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Známi neznámi

CinemArt

31.3.22

CZE

4 513

158 125

24 256 929

 

Z 335 premiér filmov bolo 323 k dispozícii na DCI kompatibilnej technológii v 2D, 11 filmov bolo len vo formátoch pre E-cinema (MP4 alebo DVD) a jeden iba pre IMAX. Ponuka špeciálnych formátov bola však stále nižšia ako v predcovidovom období. K dispozícii bolo len 8 filmov v 3D formáte, 16 v IMAXe a 6 v 4DX. V ponuke boli samozrejme aj ďalšie filmy v rámci rôznych festivalov, filmových prehliadok, individuálnych projekcií a alternatívnych programov. S trhovým podielom 88,1 % dominovala 2D DCI kompatibilná technológia. Podiel špeciálnych formátov mierne stúpol zo 4 % v roku 2021 na 8,6 % v roku 2022. Podiel E-cinema, najmä vďaka množstvu vonkajších projekcií, sa udržal na 5,9 % v počte divákov a 2,8 % v celkových hrubých tržbách.

Celkový počet distribútorov v roku 2022 stúpol na 41, pričom 34 z nich uviedlo aspoň jeden nový film. Na prvom mieste medzi distribútormi sa umiestnil CinemArt s podielom 32,4 %, druhé miesto zaujal Falcon s 30,5 % tržieb a tretie miesto patrilo AQS/Bioscop s 12,6 %, najmä vďaka trojici českých filmov v Top 10. Trhový podiel cez 5 % dosiahli ešte Bontonfilm s 9,4 % a Vertical Entertainment so 7,7 %. Týchto päť najúspešnejších spoločností kumulovalo trhový podiel vo výške 92,6 %.

KINÁ

Počet digitálnych sál spĺňajúcich DCI normu sa v roku 2022 nepatrne zvýšil na 561. Technológia IMAX je naďalej v jedinej sále v Prahe a sály 4DX sú tri. Stále výraznú úlohu zohrávajú kiná s vybavením E-cinema schopné premietať film z DVD, BD a MP4, pri započítaní tejto technológie je počet lokácií registrovaných Úniou filmových distribútorov 1144 a počet jednotlivých premietacích miest dokonca 1396. Opätovne narástol najmä vzhľadom k 531 najrôznejším letným premietaniam. Počet prevádzkovaných autokín naopak klesol na 7.

Najúspešnejším prevádzkovateľom kín je Cinema City s 13 multikinami, celkovým počtom 124 sál a trhovým podielom 35,9 %. Na druhom mieste je CineStar s 13 multikinami, 99 sálami a trhovým podielom 28,9 %. Tretie miesto opätovne zaujala spoločnosť Premiere Cinemas Czech s tromi multikinami, 18 sálami a podielom 4,1 %. Štvrtý bol zlínsky Golden Apple s dvoma kinami, 7 sálami a podielom 2,1 %. Cinemax so 6 sálami v Olomouci sa do Top 10 prevádzkovateľov nepresadil. Celkovo bolo teda v prevádzke 31 multikín s 253 sálami. Ich podiel v návštevnosti dosiahol 61,6 % a v tržbách 71,4 %, čo predstavuje nepatrný pokles.

Naďalej je teda pre Českú republiku typický zásadný význam klasických kín. Celkovo bolo v roku 2022 v prevádzke 254 stálych klasických kín s 284 sálami. Poradie najúspešnejších klasických kín zostalo rovnaké ako v predchádzajúcom roku. Prvé bolo trojsálové kino Svetozor, pred dvojsálovými kinami Lucerna v Prahe a Hutník v Kladne. Najúspešnejšími jednosálovými kinami boli pražské Aero a Bio Oko a na treťom mieste sa najúspešnejším mimopražským jednosálovým kinom stalo šumperské Oko.

OCENENIA

Svoje ceny udeľoval 21. januára 2023 v športovej hale v Dolných Brežanoch FITES. Cenu Vladislava Vančuru za celoživotnú tvorbu dostal scénograf a výtvarník Theodor Pištěk. Dve hlavné ceny Trilobit Barrandien 2023 získali dokument Let domov a televízna séria Päť rokov. Ďalšími Trilobitmi ocenili filmy Svetlonoc, Banger, Dežo Hoffmann – fotograf Beatles a Vinland.

České aj slovenské filmy tradične oceňuje Finále Plzeň, ktoré sa uskutočnilo od 24. do 29. septembra 2022. Zlatého Ledňáčka za celovečerný film dostal film Keby radšej horelo, za dokument film Ako som sa stala partizánkou.

Štvrtého februára 2023 sa konal 13. ročník Cien českej filmovej kritiky. Cenu za najlepší film roku 2022 získal Arvéd producentov Tomáša Michálka, Kristíny Michálek Kvetovej a Ivana Ostrochovského. Za film Arvéd získali ceny aj scenáristi Ján Poláček a Vojtěch Mašek a herec Michal Kern. Cenu za najlepšiu réžiu dostal Adam Sedlák za film Banger. Režisér snímky Obeť Michal Blaško získal Cenu Innogy pre objav roka a za hlavnú úlohu v tomto filme ocenili herečku Vitu Smačeljuk. Najlepším dokumentom sa stal KaprKód Lucie Královej, zatiaľ čo s dokumentom Let domov zvíťazil strihač Šimon Špidla v kategórii audiovizuálny počin. V kategórii Mimo kina ocenili televíznu sériu Michala Blaška Podozrenie a v kategórii Krátky film Ostrov slobody Petra Januschka. Slávnostné vyhlásenie prebehlo tradične v divadle Archa v priamom prenose na programe ČT Art s moderátormi Terezou Dočkalovou a Jiřím Panznerom.

Česká filmová a televízna akadémia organizovala 30. ročník cien Český lev 4. marca 2023 tradične v priestore Rudolfína v priamom prenose Českej televízie s moderátorom Jiřím Havelkom. Českého leva za najlepší film roku 2022 dostal Il Boemo producenta Jana Macolu a zvíťazil aj v kategórii réžia (Petr Václav). Film získal celkom 6 Českých levov. Tri České levy, vrátane hereckej ceny pre Michala Kerna, si odniesol Arvéd. Podozrenie získalo cenu za televíznu minisériu a jeho protagonistka Klára Melíšková cenu za hlavnú rolu. Za vedľajšie úlohy ocenili Marsella Bendiga za Banger a Marthu Issovú za Buko. Leva za dokument dostala Skúška umenia, Leva za animovaný film Zuza v záhradách. V televíznych kategóriách dominovala Česká televízia, okrem Podozrenia aj so seriálom Deväťdesiatky. Cenu Magnesia za najlepší študentský film získal Vinland, zatiaľ čo najlepším krátkym filmom vyhlásili Rituály. Dve ocenenia za mimoriadny prínos českej kinematografii putovali do rúk dramaturgičky Marcely Pittermanovej a kinára a distribútora Jana Jíru. Marcele Pittermanovej udelil ešte predtým 23. októbra 2022 minister Martin Baxa Cenu Ministerstva kultúry za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie, rovnakú cenu získal in memoriam Evald Schorm.

FESTIVALY

Najvýznamnejšou filmovou udalosťou v Česku zostáva Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch, ktorého 56. ročník sa uskutočnil od 1. do 9. júla 2022. Veľkú cenu Krištáľový Glóbus získal kanadsko-iránsky film Nádejné leto režisérky Sadaf Foroughi. Z domácej tvorby najviac uspel film Slovo – Beata Parkanová získala cenu za réžiu a Martin Finger za herecký výkon. Novovzniknutú súťaž Proxima vyhral český film Skúška umenia. Divácku cenu si odniesol takisto český film PSH Nekonečný príbeh. Krištáľovým glóbusom za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii ocenili Geoffreyho Rusha, cenou za mimoriadny prínos českej kinematografii Boleslava Polívku a cenou prezidenta MFF Benicia del Tora.

Svet filmových festivalov a prehliadok sa v roku 2022 vrátil do kín a iných verejných prostredí, alternatívna online ponuka nevymizla, no už nebola základom, ale doplnkom. Festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet sa konal od 21. marca do 3. apríla v Prahe a ďalších 24 mestách po celej republike. Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín sa vrátil do štandardného dátumu medzi 26. májom a 1. júnom. Anifilm prebehol v Liberci od 10. do 15. mája. V poradí už 26. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava sa konal od 25. do 30. októbra a potom pokračoval novovytvorenou online verziou. Mezipatra Queer Festival prebehol od 3. do 18. novembra v Prahe a Brne. V štandardnom aranžmáne aj termíne sa od 29. júla do 4. augusta uskutočnila v Uherskom Hradišti aj Letná filmová škola. A to, samozrejme, zďaleka nie je kompletný zoznam akcií, ktoré pomáhajú rozšíriť diverzifikáciu ponuky najrôznejších filmov na sledovanie vo verejnom priestore. Medzi 28. aprílom a 4. májom 2022 sa zrejme naposledy uskutočnil FebioFest pod hlavičkou MFF Praha, ktorého prevádzkovateľ sa však dostal do insolvencie. Ako to bude s touto značkou v Českej republike ďalej, sa ešte uvidí.

VOD

V roku 2022 došlo k ďalšiemu posunu v ponuke filmov v online priestore. V súčasnosti sú už v Českej republike prítomné všetky hlavné globálne platformy. Netflix si stále drží prvú pozíciu v počte predplatiteľov, avšak jeho konkurencia sa v minulom roku výrazne rozšírila. HBO Go sa 8. marca premenilo na HBO Max, služba Disney+ spustila svoju prevádzku v Česku 14. júna a od 20. septembra je vo svete dostupná streamovacia platforma SkyShowTime vlastnená spoločnosťami Comcast a Paramount Global, vďaka čomu združuje ponuky amerických platforiem Pearl+. V Českej republike svoju prevádzku oficiálne zahájila 14. februára 2023. Výrazné postavenie na trhu si udržujú aj Amazon Prime a Apple TV+. Tomuto vývoju zároveň čelí aj množstvo českých platforiem. Do výroby nových programov určených prednostne pre online investujú všetky tri najsledovanejšie televízne stanice, pričom Voyo patrí medzi najúspešnejšie SVOD platformy v ČR. V roku 2022 ukončil svoju činnosť portál Aerofilm a jeho obsah bol prevedený na KVIFF.TV. Medzi pomerne úspešné platformy naďalej patria DAFilms a Edisonline.

Významnou otázkou pre ďalší vývoj kinematografie, ktorá sa riešila aj v roku 2022, je práve vzťah verejného uvádzania filmov a šírenia pre osobné použitie. Obe formy spolu súťažia a dopĺňajú sa od vzniku televízneho vysielania. Popri rozvoji online platforiem je však stále aktuálna ochrana autorských práv a obrana pred nelegálnym umiestňovaním filmov na internet. To iste poškodzuje klasickú distribúciu, ale najmä výrobcov audiovizuálnych diel a legálne streamovacie platformy. Preto sa ochranou autorských práv zaoberá nielen množstvo medzinárodných organizácií, ale aj Európska únia ako celok. V súčasnej dobe prebieha diskusia aj o zvýšení zodpovednosti českého štátu v súvislosti s novelizáciou zákona o audiovízii. Druhou otázkou je ďalší vývoj oblasti preferenčného uvádzania filmov v kinách pred šírením pre osobné použitie. Pre celý rad divácky atraktívnych a kvalitných diel je pre tvorcov, výrobcov a distribútorov na celom svete určitý časový odstup zmysluplný. Základná dĺžka okna pre distribúciu v kinách sa dnes pohybuje medzi 45 a 75 dňami. Na druhej strane je zrejmé, že celý rad filmov je kinám ponúkaný len z marketingových dôvodov alebo snahy o dotáciu. Z výsledkov aj rastu podielu Top 20 je zrejmé, že úspešnosť atraktívnych filmov rozvojom online trhu neklesá. Svojich divákov v kinách naďalej nachádzajú výrazné a kvalitné filmy a žánre, ktoré sú vhodné pre skupinové zdieľanie, ako napríklad dobré komédie a horory. Naopak, priemerné komerčné filmy už diváka do kina nenalákajú.

Celkové hodnotenie roku 2022 zodpovedá jeho premenám súvisiacim s transformáciou na nové podmienky. Na začiatku roka boli ešte kiná pod vplyvom doznievajúcich pandemických regulácií, potom sa situácia uvoľnila a návštevnosť kín „explodovala“. V apríli a júli prišlo do kín najviac divákov v týchto mesiacoch od roku 1993. Jeseň opäť mierne poklesla a Avatar sa na prelome rokov zaradil medzi najúspešnejšie filmy histórie. Kiná, samozrejme, bojovali a naďalej bojujú s nárastom nákladov, cena vstupenky rastie a nepríjemnú ekonomickú situáciu pociťujú aj potenciálni diváci, ale obľuba kina neklesá. Len filmy, ktoré hrá, za to musia stáť. Keď budú dobré filmy a nebudú sa opakovať reštrikcie, spoločné sledovanie filmových diel svoju hodnotu strácať nebude.

Premiéry českých a koprodukčných filmov v českých kinách v roku 2022

V priloženej tabuľke uvádzam kompletný zoznam premiérových titulov, ktoré boli do distribúcie v roku 2022 uvedené ako české alebo slovenské. Zo zoznamu je veľmi výrazne viditeľná veľmi častá česko-slovenská koprodukčná spolupráca. Filmy, ktoré distribútori uvádzali ako české, ale majú preukázateľnú slovenskú účasť, sú označené v poznámke SK+, pokiaľ ide o majoritnú slovenskú účasť, alebo SKm, pokiaľ je slovenský koprodukčný podiel minoritný. V závere tabuľky je uvedených päť filmov, ktoré boli v českej distribúcii uvedené ako slovenské, tie sú označené SK. V poznámke sú tiež obnovené premiéry označené rokom pôvodného uvedenia, dokumentárne filmy sú označené D, animované A, pásma rôznych krátkych a stredometrážnych filmov RF.

Premiéry českých a koprodukčných filmov v českých kinách v roku 2022        
FILM RÉŽIA VÝROBCA PREMIÉRA DISTRIBÚTOR POZN.  
Sila Martin Mareček Vernes 6. 1.  Artcam Films D
Srdce na dlani Martin Horský Infinity Prague 20. 1. CinemArt  
Mimoriadna udalosť Jiří Havelka Elekta Prague 3. 2. CinemArt  
Tajomstvo starej bambitky 2 Ivo Macharáček Fairytale prod.   10. 2. Bioscop/AQS  
V lete ti poviem, ako sa mám Marta Ferencová nunez nfe 17. 2.  Falcon SK+
Jizerské hory Viktor Kuna Dech Hor 22. 2. Viktor Kuna D
Skřivánci na niti Jiří Menzel FS Barrandov 24. 2. NFA 1969
Správa o záchrane mŕtveho Václav Kadrnka Sirius Films 24. 2. CinemArt SKm
Labyrint sveta a raj srdca Adam Parma FILM21 1. 3. Film21 A
Začiatok stránky