Mária Ferenčuhová

Generatívna umelá inteligencia založená na princípe strojového i hlbokého učenia dnes dokáže vytvárať nový, „originálny“ obsah. Naučila sa to na základe obrovského objemu dát, ktoré sme jej dali k dispozícii. A hoci zakaždým potrebuje spresňujúce zadanie, tzv. prompt, pokojne ju už môžeme nechať písať napríklad oddychovú literatúru, od fantastických príbehov až po červenú knižnicu, správy z výskumných projektov, newslettre či PR materiály k filmom. Hneď ako bude v reálnom čase pripojená na internet, môže na základe najaktuálnejších informácií písať aj kritické komentáre domáceho politického diania. A, samozrejme, aj filmové kritiky. Už teraz GPT-3 na stránke Open AI vyprodukuje solídnu, hoci generickú filmovú recenziu na film, ktorý prišiel do kín sotva pred mesiacom. A to i napriek tomu, že najnovšie údaje, s ktorými pracuje, sú z roku 2021!  Adekvátny obsah o celkom novom filme skrátka vygeneruje na základe tisícok iných recenzií na filmy rovnakého žánru či s podobnou témou.

Podstatou jazykového modelu a generatívnej umelej inteligencie je, že tvorí obsah na základe typických jazykových vzorcov a množstva podobných textov. Vygenerovaná recenzia tak má štandardnú výstavbu, pozornosť rozdeľuje medzi formálne spracovanie, výtvarné riešenie, prácu s postavami, prípadne sa zameriava na emocionálne pôsobenie filmu. Akéhokoľvek filmu. Stačí spresniť žáner, zadať tematický rámec, zápletku, charakterizovať a pomenovať postavy. A, pravdaže, určiť, či si želáme recenziu skôr pochvalnú alebo kritickú. Ak sa AI na základe státisícov iných recenzií pomýli a napíše niečo, čo v prípade nového filmu neplatí, vyriešime to ďalším promptom. Filmové magazíny môžu plesať: v priebehu pár minút majú hotový text. Poupravovať ho potrvá tiež len chvíľu.

Písanie recenzií či kritík sa na akademickej pôde dnes už necení. Nie sú za ne body. Naopak, za ohlasy v odbornej tlači, autor/ka vedeckého či umeleckého diela kredit dostáva. Budeme my ľudia ešte písať živú, zaujatú kritiku postavenú na originálnom autorskom vhľade a vkuse? Alebo za nás bude generický recenzný obsah vytvárať AI, ak práve niekto z našich kolegov či výskumníčok zo spriatelených inštitúcií bude potrebovať mediálny ohlas či nebodaj citáciu?

Stále verím v zanietenú osobnú kritiku. Na tom, čo sa o filmoch píše, ma najviac zaujíma, čo sa pisateľa/pisateľky dotklo, čo ich rozochvelo, čo vidia inak ako ja. Možno ich filmové dielo zasahuje z osobných dôvodov, možno si textom niečo „riešia“, no možno si všimli nenápadný súvis medzi zdanlivo veľmi odlišnými filmami. Všimli si nový prvok. Alebo svoje postrehy formulujú nezameniteľným spôsobom.

Možno skrátka prišiel čas na vysoko subjektívnu autorskú kritiku.