Vo výzve 7/2022 bolo 25 projektov. Ak bol projekt celý realizovaný v roku 2023, nepristupovalo sa k deleniu na splátky, hlavne pri projektoch do 100 000 €. Nad 100 000 € sa splátky delili (Fichtelberg, Ťapákovci, Vojna policajtov), kvôli kontrole, keďže už nakrúcali alebo vedeli, že budú nakrúcať v blízkej budúcnosti  ide o 7 z 22 projektov. Niektoré ďalšie projekty boli dokonca už v postprodukcii (Stepne, Photophobia). Tým splnili podmienku na vyplatenie 1. a 2. splátky uvedenú v zmluve, takže reálne im AVF musel vyplatiť 90% dotácie, inak by došlo k porušeniu zmluvy.

Ak by sa aj pristúpilo na delenie splátok na roky - u projektov, ktoré podmienky nesplĺňajú,  ide o 409 500 €, a pri delení tak malých čiastok by išlo o administratívnu záťaž pre administrátorky a kanceláriu. Čo je ale dôležité, tak by sme týmto delením získali cca polovicu z tejto sumy, teda okolo 205 000 €, čo si nemyslíme, že je zásadná vec pre riešenie cash-flow fondu, ak AVF chýba v tejto chvíli 1,7 milióna euro. 

Je tiež zavádzajúce hovoriť o nadobudnutí účinnosti zmlúv, nakoľko rozhodnutia k týmto projektom z výzvy 7/2022 prijal 3.1.2023 Martin Šmatlák a teda už vtedy vstúpili do záväzku fondu. Fond nemá inú možnosť len s podporeným projektom uzavrieť zmluvu, iba že by žiadateľ nedodal potrebné podklady na uzatvorenie zmluvy v predpísanom termíne, čo je nepravedepodobné, že sa stane, takže vlastne všetky rozhodnutia z 3.1.2023 - v sume 2 928 000 € - sa do záväzkov fondu dostali už 3.1.2023 a  riaditeľ Badač nemal inú možnosť, ako ich podpísať.

Marta Švecová
Slavomíra Salayová
Barbora Struss