Ad: Čo sa deje s Audiovizuálnym fondom? Upokojí sa rozbúrené filmárske prostredie?

 „Vecne a bez emócií“, tak charakterizujú článok Márie Ferenčuhovej niektoré statusy. Text je síce bez emócií, ale vecne – raz presný, raz nepresný.

Priznáva napríklad odôvodnenosť a legitimitu Ministerstvu kultúry SR na nahradenie Dušana Zbudilu Ivanou Malákovou, ako zástupkyňou ministerstva v Rade AVF. Ako účastníčka diania v záujme objektívnosti musím uviesť niektoré spresnenia o akte odvolávania riaditeľa Petra Badača.

1. Dôvod na odvolanie vyplýva z § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rada odvolá riaditeľa, ak porušil ustanovenia tohto zákona. Podľa rozhodnutí Dozornej komisie AVF – uznesenia č. 19/2023 zo dňa 19.7.2023 – riaditeľ Audiovizuálneho fondu Badač porušil zákon, a to opakovane.
2. Rada podľa zákona mala teda povinnosť bezodkladne riaditeľa Badača odvolať.
3. Podpredsedníčka Rady Slavomíra Salajová, ktorá viedla zasadnutie, však pod hlavičku odvolávania vsunula hlasovanie o uznesení, v ktorom mali členovia rady vyjadriť svoj názor na závery Dozornej komisie.

Pri tomto „predbežnom“ hlasovaní o pravdivosti záverov Dozornej komisie sa pozitívne vyjdrili piati členovia: Vincent Štofaník, Jelena Paštéková, Zuzana Gindl Tatárová, Ivana Maláková a Richard Kováčik. Proti boli tri členky: Barbora Struss, Marta Švecová a Slavomíra Salajová: 5:3. Vzápätí nasledovalo hlasovanie o odvolaní riaditeľa Badača podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona o AVF. Za odvolanie hlasovali títo členovia: V. Štofaník, J. Paštéková, Z. G.Tatárová, I. Maláková, R. Kováčik a – S. Salajová. Zdržali sa: B. Struss a M. Švecová: 6:0. Proti nebol nik. Malákovej hlas teda o odvolaní nerozhodol. Všetci členovia rady, ktorí hlasovali za odvolanie, sa jasne stotožnili s jeho dôvodmi. Žiadne iné hlasovanie nebolo potrebné.

Toľko na doplnenie a spresnenie článku.
 
Každý, koho zaujíma tento kľúčový akt odvolávania si môže overiť jeho fakticitu na verejne dostupnom streame aj v Zápise zo zasadnutia č. 8.
 
K iným kontextom sa nevyjadrujem.
 
Jelena Paštéková