Creative Europe Desk Slovensko informuje

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko organizuje v spolupráci s MFF Cinematik Piešťany a s podporou Audiovizuálneho fondu ďalší, už 13. ročník medzinárodného workshopu pre dokumentaristov DOX IN VITRO (11. a 12. 9. Piešťany). Workshop je určený začínajúcim producentom a autorom dokumentárnych filmov a projektov vo vývoji a jeho cieľom je pripraviť projekty na medzinárodné koprodukcie. Účastníci majú možnosť konzultovať s renomovanými zahraničnými a domácimi tútormi, naše pozvanie prijali Ove Rishøj Jensen (Dánsko), producent, konzultant a organizátor medzinárodných podujatí s dokumentárnym filmom, Peter Jaeger (Rakúsko), konzultant, Phil Jandaly (Švédsko – Kanada), strihač, dramaturg a konzultant, a Ondrej Starinský, vedúci redakcie dokumentu a vzdelávania RTVS. Slovenské projekty sa môžu na workshope zúčastniť bez poplatku. Uzávierky sú 16. 8. pre projekty a 31. 8. pre pozorovateľov. Projekty musia obsahovať synopsu a treatment, predpokladaný rozpočet, realizačný plán, predpokladaný termín premiéry a krátke CV autorov – všetko v angličtine. Prihlasovací formulár a všetky ďalšie podrobné informácie sú na stránke www.doxinvitro.eu.

Aktuálne uzávierky: 5. 7. má uzávierku výzva CREA-MEDIA-2022-FILMOVE, Films on the move (Filmy v pohybe). Ide o výberovú podporu kinodistribúcie, žiadateľmi sú predajcovia práv, vystupujúci ako koordinátori konzorcia, ktoré sa musí skladať z minimálne siedmich európskych distribútorov, z toho dvaja musia byť z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou (ako je Slovensko).

vs

Slovenské tituly ocenili v Krakove

Hlavnú cenu v medzinárodnej súťaži dokumentárnych filmov na 62. krakovskom filmovom festivale (29. 5. – 12. 6.) získal celovečerný debut Denisa Dobrovodu Katedrála. Príbeh bývalého mnícha, ktorý vyše šesťdesiat rokov staval katedrálu neďaleko Madridu, uviedol festival vo svetovej premiére, podobne ako debut Ihora Ivanka Fragile Memory, ktorý získal v tej istej súťaži zvláštne uznanie porty. Animovaný dokument Milý tati Diany Cam Van Nguyen ocenili ako najlepší krátky animovaný film, získal aj cenu poroty pre najlepší krátky európsky film (vďaka čomu sa môže uchádzať o Európsku filmovú cenu) a zvláštne uznanie od poroty Medzinárodnej federácie filmových klubov FICC. Súťaž hudobných dokumentov vyhral film Kapr Lucie Královej, ktorý vznikol v česko-slovenskej koprodukcii. Jedným z porotcov tejto súťaže bol aj slovenský režisér a producent Robert Kirchhoff. Na festivale uviedli jedenásť slovenských a koprodukčných titulov. Ďalšie dva projekty – debut Romana Ďuriša Pokiaľ ja žijem a Miluj Generálov Víta Janečka – sa predstavili na koprodukčnom trhu pre stredoeurópske dokumentárne filmy CEDOC Market. Partnerom festivalu bol Slovenský filmový ústav, ktorý organizoval networkingové podujatie pre filmových profesionálov s cieľom zviditeľniť slovenské filmy a slovenských profesionálov.

jj

Slovenská tvorba pre deti a mládež sa predstavila v Zlíne

Na 62. medzinárodnom festivale filmov pre deti a mládež v Zlíne (26. 5. – 1. 6.) získal slovenský koprodukčný titul Zuza v záhradách Lucie Sunkovej cenu pre najlepší krátky animovaný film pre deti. V medzinárodnej súťaži študentských filmov Zlínsky pes si cenu poroty v kategórii dokumentárnych filmov odniesol titul z produkcie FTF VŠMU Nech žije smrť Róberta Mihályho. O víťazovi rozhodovala porota, ktorej súčasťou bol aj slovenský režisér a animátor Martin Smatana. Otváracím filmom festivalu bol dlhoočakávaný titul Tvojazem Petra Budinského, ktorý mal v Zlíne svetovú premiéru. V nesúťažnej sekcii premietli aj dve animované novinky z produkcie spoločnosti Fool Moon – Mimi & Líza: Záhrada (r. Katarína Kerekesová, Ivana Šebestová) a Websterovci vo filme (r. Katarína Kerekesová). Na koprodukčnom fóre sa predstavil celovečerný animovaný debut slovenského režiséra Filipa Diviaka s názvom OT15.

jj

Women Doc Accelerator aj Ex Oriente so slovenským zastúpením

Medzi desať projektov 5. ročníka tréningového programu CIRCLE Women Doc Accelerator vybrali pripravovaný slovensko-rakúsko-český titul Vrajitoare režisérky a producentky Very Lackovej.Program sa začal v Srbsku (14. – 19. 6.), pokračovať bude v Chorvátsku (september) a vyvrcholí na podujatí When East Meets West v Terste (január 2023). Estónsko-poľsko-slovenský projekt War on Women estónskej režisérky Marisy Salumets vybrali do 20. ročníka vzdelávacieho programu Ex Oriente Film. Prvý workshop sa uskutočnil v spolupráci so Sunny Side of the Doc v La Rochelle (17. – 22. 6.), druhý bude súčasťou Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava (24. – 28. 10.) a tretí bude prebiehať v Prahe na podujatí East Doc Forum v rámci East Doc Platform (24. – 30. 3. 2023), súbežne s medzinárodným festivalom dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet.

jj

Regionálna filmová kancelária v Košiciach

V Košiciach vznikla regionálna filmová kancelária. Slávnostne ju odprezentovali 9. 6. na konferencii Filmová budúcnosť Košického kraja. Cieľom kancelárie je spraviť z Košickej župy región atraktívny na produkciu filmových a televíznych diel a poprepájať lokálnych filmových profesionálov a ďalších dodávateľov služieb z kraja, hlavne z oblasti cestovného ruchu, s filmovými a televíznymi producentmi. „Každé jedno euro vložené do filmového priemyslu prinesie do regiónu približne štyri až šesť eur. Z dlhodobého hľadiska budeme vidieť výsledky vo zvyšujúcej sa kvalite služieb, v rozvoji cestovného ruchu, pribúdaní pracovných miest a raste lokálnej ekonomiky v kraji,“ povedal pre TASR predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Projektovým manažérom kancelárie sa stal Ján Melikant a jej ambasádormi sú producentka Wanda Adamík Hrycová a herec a producent Daniel Dangl.

jj