Vážení čitatelia,

určite neušlo vašej pozornosti, že v porovnaní s letnými dvojčíslami z predchádzajúcich rokov vychádza toto aktuálne v rozsahu o niečo skromnejšom. Dôvod, ktorý stojí v pozadí tejto skutočnosti, by sa určite patrilo aspoň v krátkosti ozrejmiť. Je veľmi prozaický, všetci sa s ním stretávame dennodenne už viac než pol roka. Áno, tušíte správne, ide o zdražovanie. Zrejme by sme nenašli žiadnu spoločenskú oblasť, ktorej by sa v ostatných mesiacoch výraznejšie nedotklo. Strmý nárast sa prejavil najskôr na cenách pohonných hmôt a iných hospodársky dôležitých surovín, krátko nato sa začali dvíhať ceny ďalších komodít a priemyselných produktov – od stavebných materiálov až po papier. A práve dynamický vývoj ceny tohto artiklu, ktorý je v polygrafii kľúčový a stáva sa nečakane určujúcim faktorom pre udržateľnosť akceptovateľných výrobných nákladov časopisu (a tlačených produktov vo všeobecnosti), nás doviedol k rozhodnutiu ohraničiť rozsah časopisu a ustáliť počet jeho strán na čísle 48. Pri ňom sa totiž dosah spomínaného zdražovania ešte pohybuje na úrovni, ktorá je pre všetkých zainteresovaných ako-tak únosná. A čo je hlavné, nevynucuje si zvýšiť predajnú cenu časopisu, čo čitatelia spravidla iba uvítajú. 

Nie je to však rozsah, ale kvalita obsahu, čo vždy rozhodovalo a stále rozhoduje o čitateľskej atraktivite tlačených médií. A z tej sme ani tentoraz v žiadnom ohľade nezľavili. Aj v tomto dvojčísle nájdete všetky informácie, na ktoré ste zvyknutí a ktoré od Film.sk pravidelne očakávate: texty o novinkách v našich kinách, recenzie filmov, ktoré vstúpili do distribúcie už minulý mesiac, ako aj kompletný prehľad premiér v priebehu júla a augusta. Okrem toho nechýbajú ani pútavé rozhovory, zaujímavé úvahy a v neposlednom rade tradične bohatý informačný servis k filmovým a kultúrnym podujatiam, ktoré sa počas leta uskutočnia na Slovensku alebo v susedných krajinách a ktoré sa možno aj vy na náš podnet rozhodnete osobne navštíviť. Za celú redakciu Film.sk vám preto už teraz prajem čo najviac príjemných a snáď i nezabudnuteľných filmových zážitkov.

Maroš Brázda, zastupujúci šéfredaktor