Slovenské kiná prenesú divákov na otvorenie Cannes

Najnovší film režiséra Leosa Caraxa Annette v hlavných úlohách s Marion Cotillard a Adamom Driverom, ktorý otvorí festival v Cannes, budú môcť v utorok 6. júla o 20.30 h súčasne s festivalovou svetovou premiérou sledovať aj diváci vo vybraných filmových kluboch a kinách na Slovensku. „Jedinečnú príležitosť, ako sa počas trvania pandémie preniesť v čase a mieste, historicky prvýkrát využije Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci s českým distribútorom Aerofilms. Slovenský divák sa tak stane divákom na francúzskej Riviére!“ povedala koordinátorka distribučných stratégií ASFK Zuzana Lušpaiová. „Kinárov sme inštruovali, aby predpremiéru zorganizovali veľkolepo. Diváci sa môžu tešiť na červené koberce a šampanské,“ dodala PR manažérka ASFK Lucia Mandincová. O Zlatú palmu sa na 74. ročníku festivalu, ktorý sa koná od 6. do 17. júla, uchádzajú okrem Caraxovho prvého filmu v angličtine aj novinky tvorcov ako Paul Verhoeven, Mia Hansen-Løve, François Ozon, Sean Penn, Bruno Dumont, Wes Anderson, Asghar Farhadi, Kirill Serebrennikov, Ildikó Enyedi či Joachim Trier.

mak

Creative Europe Desk Slovensko informuje

V polovici júna uverejnila EACEA, tak ako sme avizovali, takmer všetky výzvy nového programu Kreatívna Európa v podprograme MEDIA. Informácie o nich budeme distribuovať postupne, podľa termínov uzávierok.

Producentské spoločnosti majú možnosť podávať žiadosti v troch výzvach na podporu vývoja, ale musia si vybrať iba jednu z nich:

CRE-MEDIA-2021-DEVMINISLATE: European mini-slate development, Vývoj minibalíkov európskych projektov. Ide o novú výzvu, určenú špeciálne nezávislým producentom z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou, ako je Slovensko. Základnou podmienkou je, že spoločnosť musela od roku 2014 ako väčšinový producent vyprodukovať jedno dielo (hrané, dokumentárne alebo animované), ktoré bolo komerčne distribuované minimálne v troch ďalších krajinách.

Podpora je určená pre balík 2 alebo 3 projektov – hraných, dokumentárnych, animovaných s minimálnou dĺžkou 60 min., ak šlo o dielo pre kiná, v prípade TV projektov minimálne 90 min. pri hraných, 24 min. pri animovaných a 50 min. pri dokumentárnych projektoch. Interaktívne diela môžu mať akúkoľvek dĺžku. K tomuto balíku môžu spoločnosti pridať navyše i jeden krátky film s dĺžkou do 20 minút. 

Podávané projekty sa budú riadiť zásadami systému „project management“, to znamená, že budú štruktúrované do „work packages“. Každý WP predstavuje jeden projekt. Všetky žiadosti sa musia podať elektronicky na portáli Funding and Tenders Portal, formulár bude mať tri časti: A – informácie o žiadateľovi, B – opis projektu na maximálne 70 strán, C – dodatočné informácie o projekte. Výška podpory bude fixná: 

animované dielo 55 000 eur / seriál 60 000 eur,

kreatívny dokument 30 000 / 35 000 eur,

hrané dielo s rozpočtom do 5 miliónov eur 45 000 / 55 000 eur,

hrané dielo s rozpočtom do 20 miliónov eur 75 000 / 100 000 eur.

Pre všetky projekty platí, že prvý natáčací deň musí byť najmenej 10 mesiacov po uzávierke.

Uzávierka je 12. augusta 2021 o 17. h.

Spoločnosti, ktoré podpísali zmluvu v rámci predchádzajúcej výzvy Podpory vývoja balíkov projektov v období 12 mesiacov pred uzávierkou tejto výzvy, nemôžu v tejto ani v nasledujúcej schéme žiadať o podporu.

CRE-MEDIA-2021-DEVSLATE, European slate development, Vývoj balíkov európskych projektov

Podpora 3 až 5 projektov (plus krátky film). Všetky podmienky sú v zásade rovnaké ako v predchádzajúcom prípade, spoločnosť však musí preukázať, že od roku 2014 produkovala minimálne dve diela v minimálne troch ďalších krajinách.

Uzávierka je 25. augusta 2021. 

CREA-MEDIA-2021-CODEV, European co-development, Spoločný vývoj európskych projektov

Ide o novú schému, ktorá by mala nahradiť predošlú podporu jednotlivých projektov, ale podmienky sú iné. Projekty predkladá konzorcium minimálne dvoch partnerov z rôznych krajín programu. Prvý natáčací deň musí byť minimálne 10 mesiacov od uzávierky tejto výzvy. Žiadajúca spoločnosť musí preukázať, že od roku 2014 produkovala aspoň jedno dielo komerčne distribuované v minimálne troch ďalších krajinách a k žiadosti musí priložiť zmluvu s partnermi projektu.

Podporou bude fixná suma, ktorá sa vypočíta na základe predloženého rozpočtu a môže byť maximálne 50 % rozpočtu vývoja a 60 000 eur na jedného partnera.

Uzávierka je 17. novembra 2021

Spoločnosti, ktoré v predchádzajúcom období dostali podporu vývoja balíkov projektov, v tejto výzve môžu žiadať.

CREA-MEDIA-2021-TVONLINE, TV and online content, Podpora TV a online projektov

Je určená aj pre nezávislých producentov na podporu diel (hraných, dokumentárnych, animovaných) primárne určených na vysielanie v TV a na online platformách.

Základnou podmienkou je, že žiadateľ musí mať na realizáciu projektu uzatvorené zmluvy s najmenej 2 vysielacími spoločnosťami. V zmluvách musí byť definované, kedy sa nezávislému producentovi vrátia práva na dielo (limity sú 7 rokov, ak ide iba o vysielanie, alebo 10 rokov, ak je vysielateľ aj koproducentom).

Prvý natáčací deň môže byť až po dátume uverejnenia tejto výzvy. V čase podania žiadosti musí mať žiadateľ pokrytých 40 percent rozpočtu. Podporou bude fixná suma na základe predloženého rozpočtu. Je vo výške maximálne 15 percent z celkového rozpočtu. 

Diela musia mať:

najmenej 90 min. ak ide o hrané dielo alebo seriál, podpora je maximálne 500 000 eur (projekty s rozpočtom menším ako 10 miliónov eur);

najmenej 50 min. v prípade dokumentárneho diela alebo seriálu, podpora je maximálne 300 000 eur;

najmenej 24 min. v prípade animovaného diela alebo seriálu, podpora je maximálne 500 000 eur. 

Uzávierka je 25. augusta 2021.

 

V auguste budú mať uzávierku aj ďalšie výzvy – uvádzame dve, v ktorých slovenské spoločnosti, organizátori festivalov a distribučné spoločnosti, pravidelne podávajú žiadosti:

CREA-MEDIA-2021-FEST, Support to European festivals / Podpora európskych festivalov

Podmienky sú v podstate rovnaké ako v predchádzajúcej schéme. Podpora je vo forme fixných súm podľa počtu európskych filmov v programe – od 27 000 do 75 000 eur v prípade dlhometrážnych filmov, od 19 000 do 33 000 eur v prípade krátkometrážnych filmov.

Uzávierka je 24. augusta 2021.

 

CREA-MEDIA-2021-FILMOVE, Films on the move / Filmy v pohybe

Ide o pokračovanie predchádzajúcej výzvy Výberová podpora kinodistribúcie, podmienky sú v podstate rovnaké, žiadateľom je predajca práv, musí ísť o združenie minimálne 7 distribútorov, z ktorých minimálne dvaja sú z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou. Maximálna výška podpory pre slovenských distribútorov je 10 000 eur a maximálne 70 percent z distribučných nákladov. 

Uzávierka je 24. augusta 2021.

vs

Cinematik uvedie Bebjakovu Správu aj dokument o Feldekovi

Šestnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany, ktorý sa uskutoční od 14. do 19. septembra 2021, premietne viacero slovenských noviniek. V distribučnej predpremiére uvedie napríklad historickú vojnovú drámu Správa (2020), ktorú podľa skutočných udalostí nakrútil režisér Peter Bebjak. Zachytáva v nej útek Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z tábora smrti v Osvienčime. Príbeh dvojice, vďaka ktorej sa svet dozvedel pravdu o zverstvách, čo sa v tomto a podobných táboroch diali, bol slovenským národným kandidátom na Oscara. Premiéru posúvala pandémia, po uvedení na Cinematiku by sa slovensko-česko-poľsko-nemecká Správa mala dostať do bežnej distribúcie od 23. septembra. V širšej medzinárodnej koprodukcii, konkrétne ukrajinsko-litovsko-slovenskej, vznikla aj snímka Predtuchy. Nakrútil ju režisér Viačeslav Kryštofovyč, ktorého pred tromi rokmi poctili pri udeľovaní ukrajinských národných filmových cien čestnou trofejou za prínos ukrajinskej kinematografii. Všetko v živote má svoj čas – to je slogan snímky, ktorej alegorický príbeh sa odohráva v prímorskom mestečku N. Pokojný život v ňom naruší škandál. Súvisí so zosnulým mužom. Iba jeho dvaja najbližší vedia, kde je pochovaný, a s odvolaním sa na jeho poslednú vôľu to odmietajú prezradiť niekomu inému. Slovenským koproducentom snímky je Wandal Production Wandy Adamík Hrycovej. 

Vo svetovej premiére uvedie Cinematik dokument o básnikovi, prekladateľovi a dramatikovi Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek (2021). Nakrútil ho Marek Janičík, ktorý má na konte niekoľko krátkych dokumentov a spoluprácu na scenári filmu Amnestie (2019). Portrét spisovateľa, ktorý v októbri oslávi 85 rokov, bol pre neho príležitosťou, aby mapoval nielen Feldekovu osobnú históriu, ale aj históriu Slovenska. Iný úsek našich moderných dejín a osobnosť Milana Rastislava Štefánika sleduje v koláži hraného a animovaného filmu Cesta do nemožna (2019) režiséra Nora Držiaka. Cinematik uvedie režisérsku verziu snímky s kompletne prepracovanými trikovými pasážami. Dlhoročného zberateľa amatérskych rodinných filmov Jana Šikla priviedla jeho záľuba k objavu takmer štyroch hodín záznamu vpádu okupačných vojsk do Československa v roku 1968. Doposiaľ nezverejnené zábery predstavuje česko-slovenská snímka 1968  Rekonštrukcia okupácie (2021). 

Túžbu rodičov po tom, aby vychovali vrcholového športovca, a ich experiment so synom mapuje časozberný dokument Eriky Hníkovej (NesvadbovKaždá minúta života (2021). Diváci v Piešťanoch ho uvidia v slovenskej premiére, rovnako ako snímku Na krev (2020) Erika Knoppa. Tá predstavuje divadelnú aj civilnú rodinu bratov Novákovcov, ôsmej generácie slávneho bábkarského rodu Kopeckých, nazerá do zákulisia nového cirkusu a snaží sa sprostredkovať divákom silu, ktorá umelcov ženie v tvorbe až na hranice možného. Hrdinovia dokumentu Jakuba Šipoša Remedy (2021) sa zase našli v pomoci iným. Okrem toho, že snímka sleduje skupinu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli ísť pomáhať do Senegalu, chce aj upozorniť na dôsledky klimatických zmien a pripomenúť, že pitná voda nie je samozrejmosťou. Premietať sa bude aj novinka Ladislava Kaboša Architekt drsnej poetiky (2021) o významnom brazílskom architektovi a slovenskom rodákovi Hansovi Broosovi. 

Akreditácie na MFF Cinematik, ktorého organizátori sľubujú celkovo 80 filmov rozdelených do minimálne desiatich sekcií, si záujemcovia môžu kúpiť online na oficiálnej stránke od 14. júla. Ďalšie detaily z festivalového programu prinesieme čitateľom v septembrovom čísle Film.sk.

mak

V Karlových Varoch súťaží päť slovenských noviniek

Festival v Karlových Varoch presunul svoj aktuálny ročník z tradičného júlového termínu. Koná sa od 20. do 28. augusta a v programe ponúkne viacero slovenských koprodukčných titulov. Jeden z nich hneď na úvod. Otváracím filmom 55. ročníka Karlových Varov bude životopisná dráma Zátopek v réžii Davida Ondříčka. Slovenskými koproducentami snímky v hlavných úlohách s Václavom Neužilom a Marthou Issovou sú AZYL Production a Rozhlas a televízia Slovenska

Slovensko sa podieľalo aj na štyroch z dvanástich filmov v hlavnej súťaži. O Krištáľový glóbus sa uchádza dokument režiséra a producenta Mira Rema Láska pod kapotou, ktorý vznikol aj v koprodukcii s RTVS. Česká režisérka Erika Hníková našla po Nesvadbove (2010) protagonistov filmu Každá minúta života opäť na Slovensku. Slovenským koproducentom jej filmu je spoločnosť Punkchart films podpísaná aj pod novinkou Olma Omerzua Atlas vtákov. Druhou slovenskou hranou minoritou v hlavnej súťaži je Správa o záchrane mŕtveho režiséra Václava Kadrnku. Vznikla v koprodukcii so spoločnosťou Silverart. 

V minoritnej koprodukcii slovenskej spoločnosti MPhilms vznikol celovečerný hraný debut maďarskej režisérky Hajni Kis Iná svorka. Dostala sa medzi dvanástku súťažných titulov sekcie Na východ od Západu. Všetky spomínané snímky budú mať v Karlových Varoch svetovú premiéru. Rovnako ako dokument Jana Šikla Rekonštrukcia okupácie. Slovenskými koproducentami sú PubRes a RTVS. Snímku premietnu v sekcii Zvláštne uvedenie, rovnako ako celovečerný animovaný film režisérky Michaely Pavlátovej Moje Slnko Maad, ktorý vo Varoch čaká už „iba“ medzinárodná premiéra. Očakávanú snímku, ktorej slovenským koproducentom je BFILM, videli vo svetovej premiére v júni na festivale v Annecy. Získal tam cenu poroty.  

Slovenské projekty sa zúčastnia aj na industry platforme KVIFF Eastern Promises, ktorá ešte pred začiatkom festivalu medzi 28. júlom a 12. augustom predstaví 29 pripravovaných filmov. Súčasťou prezentácií Works in Progress bude hraný film Obeť Michala Blaška. Spolu s ďalšími jedenástimi hranými a dokumentárnymi projektami v záverečnej fáze produkcie či postprodukcie z krajín strednej a východnej Európy, Balkánu, bývalého Sovietskeho zväzu, Blízkeho východu a severnej Afriky sa uchádza o ceny v celkovej hodnote 100 000 eur. Medzi osem projektov najmä zo strednej a východnej Európy vybrali aj film Mátyása Priklera Moc. Zúčastní sa programu na podporu konkurencieschopnosti hraných celovečerných filmov vo fáze postprodukcie First Cut+.

Pre posun termínu z júla na august sa organizátori rozhodli z dôvodu pandémie. „Dúfame, že v najbližších mesiacoch dôjde k výraznému rozšíreniu očkovania, a tým aj k zvládnutiu pandemickej situácie tak, aby bolo možné zorganizovať karlovarský festival v maximálne bezpečnej forme pre jeho hostí a návštevníkov,“ uviedol v máji prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška. Umelecký riaditeľ festivalu Karel Och vysvetlil v júni portálu Variety, že Vary sa neposúvajú preto, lebo by sa prekrývali s novým termínom festivalu v Cannes. Posúvali sa preto, že počas siedmich týždňov, ktoré sú medzi pôvodným a novým termínom 55. ročníka prehliadky, pribudne v Česku odhadom milión nových zaočkovaných. 

mak

Slovenský film Moje slnko Maad získal cenu na festivale v Annecy

Česko-francúzsko-slovenský animovaný film režisérky Michaely Pavlátovej Moje slnko Maad získal na prestížnom festivale animovaného filmu v Annecy, kde súťažil v sekcii celovečerných filmov, Cenu poroty. „Pre mňa bolo dôležité vidieť, že film funguje a že sa podaril. Avšak s Cenou poroty je to omnoho lepšie! Mám neskutočnú radosť, a to aj za tím spolupracovníkov, producentov, spisovateľku Petru Procházkovú, že sa naše dlhoročné úsilie zúročilo. Dúfam, že cena pomôže filmu na jeho ceste k divákom,“ povedala režisérka filmu Michaela Pavlátová. Do slovenských kín príde Moje slnko Maad na jeseň, jeho distribútorom je Asociácia slovenských filmových klubov. Slovenským koproducentom filmu je Peter Badač a jeho BFILM. Michaela Pavlátová má na konte dva celovečerné hrané filmy, Moje slnko Maad je však jej dlhometrážnym animovaným debutom. Hrdinka snímky opustí Česko, aby sa v Afganistane vydala za svoju študentskú lásku. Presne však nevie, čo ju v neznámej krajine a v inej kultúre čaká. Film sa inšpiroval románom Frišta novinárky a vojnovej reportérky Petry Procházkovej. „Do Annecy som išla s ľahkou nervozitou, ale už po prvom premietaní som mala dojem, že film rezonuje u divákov a ešte aj vyšli dobré recenzie,“ povedala Pavlátová, ktorá v Annecy pred rokmi triumfovala snímkou Repete (1995), ktorá získala Krištáľ pre najlepší krátky film. V súťaži dlhometrážnych filmov sa Slovensko v Annecy predstavilo prvýkrát, Česko v nej naposledy zastupoval Břetislav Pojar pred takmer tridsiatimi rokmi so snímkou Motýlí čas. Festival sa vtedy konal ešte ako bienále a film až tak nezaujal, keď napríklad francúzsky teoretik Giles Clement poznamenal, že zaslúžené víťazstvo Karmínového prasaťa režiséra Hajaa Mijazakiho podčiarkuje pokrivkávajúca kvalita ostatných celovečerných filmov v súťaži. Tento rok súťažilo 12 celovečerných filmov, mimo súťaže festival premiéroval aj celovečernú snímku Denisy Grimmovej a Jana Bubeníčka Myši patria do neba dvojice, na ktorej sa koprodukčne podieľalo aj Slovensko. 

mak

Libuše Šafránková (7. 6. 1953 – 9. 6. 2021)

Pri vyslovení mena českej herečky Libuše Šafránkovej sa mnohým v prvom momente vybaví najmä filmová Popoluška z obľúbenej rozprávky režiséra Václava Vorlíčka (1973). S jej menom je však spojených viacero ikonických filmových a televíznych úloh. Prvou v rade bola Barunka v televíznej Babičke (r. Antonín Moskalyk, 1971). Patrila medzi ne i malá morská víla v Kachyňovom spracovaní Andersenovej rozprávky (1976). Rovnako ako vodnícke dievča na vydaj v bláznivej komédii Jak utopit Dr. Mráčka… (1974) či kráska z rozprávky Princ a Večernice (1978), v ktorej hrala s Jurajom Ďurdiakom, obe v réžii Václava Vorlíčka. So Šafránkovou počítal aj do hlavnej úlohy seriálu Arabela (1980). Nakoniec iba prepožičala hlas Slovenke Jane Nagyovej. Garde sa obrátilo, keď Nagyová nahovorila Marušku, ktorú Šafránková stvárnila v slovensko-nemeckej koprodukčnej rozprávke Soľ nad zlato (1982) režiséra Martina Hollého. Účinkovala aj v jeho televíznom projekte na motívy poviedok Egona Erwina Kischa (1986).

Libuše Šafránková začínala kariéru na doskách vyhláseného pražského divadla Za bránou. Prišla doň s prvými skúsenosťami zo Štátneho divadla v Brne priamo z brnianskeho konzervatória. V divadle, ktoré komunisti zavreli, stihla iba poslednú sezónu a jej domovskou scénou sa na dve desaťročia stal Činoherný klub. Tu spolupracovala aj s režisérom Jiřím Menzelom, ktorý herečku neskôr obsadil do niekoľkých filmov vrátane komédií Slavnosti sneženek (1983) a Vesničko má středisková (1985). Vo svojej prvej snímke nominovanej na Oscara stvárnila vynaliezavú manželku žiarlivca v podaní Petra Čepka. Spolupracovala s ním často i v divadle a považovala ho za ideálneho hereckého partnera. Rovnako ako manžela Josefa Abrháma. Činoherný klub, v ktorom sa zoznámili, opustili spoločne v roku 1992 a Šafránková sa na dve sezóny stala členkou činohry pražského Národného divadla. Jej herecký súlad s Abrhámom využil režisér Matej Mináč v príbehu o záchrane židovských detí Všetci moji blízki (1999), tandem Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák zase stavil vo filme Vrchní, prchni! (1980) na ich komediálny talent a oboch obsadil aj do komédie Jára Cimrman ležící, spící(1983). Hereckou partnerkou Zdeňka Svěráka bola Šafránková vo filmoch jeho syna Jana Obecná škola (1991) a Kolja(1996), za ktorý získala k oscarovej radosti aj Českého leva. Nomináciu na Leva jej priniesli Báječná léta pod psa (1997) v réžii Petra Nikolaeva. 

Herečka, ktorá zomrela dva dni po svojich 68. narodeninách, spolupracovala okrem už spomínaných aj s ďalšími slovenskými filmármi. Nechýbala medzi mnohými zvučnými menami, ktoré Igor Ciel obsadil do výpravného seriálu Vivat Beňovský! (1982). Bola jednou z protagonistiek televízneho filmu Pasca (1981) v réžii Stanislava Párnického a diváci ju videli aj v Triptychu o láske (1980) v réžii Miloslava Luthera. Jednou z posledných filmových úloh Libuše Šafránkovej bola babička malého hrdinu vo filme Rukojemník (2014) režiséra Juraja Nvotu, kde bol jej hereckým partnerom Milan Lasica.   

mak

LFŠ s Martinom Hubom aj študentskými filmami Hanáka, Jakubiska, Havettu

Jedným z hlavných hostí 47. Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti bude herec Martin Huba. Z množstva filmov, v ktorých účinkoval často v českej réžii, uvedú Obsluhoval som anglického kráľa (2006) Jiřího Menzela a Hovory s TGM(r. Jakub Červenka, 2018). Z tradičného júlového termínu sa LFŠ kvôli organizačnej neistote posunula o 14 dní. Od 6. do 12. 8. ponúkne napríklad francúzsku filmovú sériu Louisa Feuillada z rokov 1913 – 1914 o Fantomasovi. Svet fantázie a neopozeranú kolekciu z obdobia nemeckého expresionizmu predstaví sekcia nemých filmov so živou hudbou. Ďalší návrat do histórie zaostrí na tvorbu amerického režiséra Roberta Aldricha. Do vesmíru a „galaxie imaginácie“ pozýva program venovaný virtuálnej realite a sekcia Hot TV predstaví rôzne druhy televíznych adaptácií. Zo slovenských a koprodukčných titulov uvedú v Hradišti v predpremiére Správu Petra Bebjaka o zverstvách holokaustu a úteku z Osvienčimu, popri vlaňajšom slovenskom kandidátovi na Oscara uvidia diváci aj českého. Šarlatán Agnieszky Holland je aj slovenskou koprodukciou. Atraktívne slovenské a koprodukčné novinky z posledného obdobia zastupujú tiež hrané filmy Muž so zajačími ušami a Služobníci, z dokumentov potom Králi videa o fenoméne socialistického VHS dabingu a Alchymická pec o procese tvorby Jana Švankmajera. Festival uvedie aj koprodukčnú animovanú novinku Myšia patria do neba Denisy Grimmovej a Jakuba Bubeníčka a vzťahovú drámu Chyby, prvý film režiséra seriálu Most! (2019) Jana Prušinovského od Kobier a užoviek (2015) ocenených šiestimi Českými levmi. Slovenským koproducentom je PubRes. Nechýbajú české klasiky ako Vražda ing. Čerta (1970) či filmy Vrchní, prchni! (1980), Jako jed (1985) a Nejistá sezona(1987), ktoré spája scenáristický a/alebo herecký vklad Zdeňka Svěráka. Pohľad do histórie FAMU ponúkne študentské filmy Dušana Hanáka 6 otázek pre Jana Wericha, Alcron (1963), Učenie (1965); Ela Havettu 34 dnů absolutního klidu(1965), Předpověď: nula (1966) a Juraja Jakubiska Strieborný vietor (1961), Mlčení (1963), Každý deň má svoje meno(1960) a Čekají na Godota (1966). Posledné dva nakrútil so slovenským konškolákom, kameramanom Andrejom Barlom. 

mak

Kino v tvojej obci

Storočnicu slovenského filmu pripomenie aj séria projekcií Kino v tvojej obci na východe Slovenska. Vďaka spolupráci so Slovenským filmovým ústavom ponúkne divákom v prípade priaznivého počasia pod holým nebom projekcie digitálne reštaurovaných klasík z jeho archívu, ako sú Pásla kone na betóneZem spievaZbojník JurkoNoční jazdciŠťastie príde v nedeľu či Pacho, hybský zbojník. Premieta sa po zotmení od 9. 7. do konca augusta a každú projekciu uvedie krátky film jedného z mladých východoslovenských tvorcov. Miesta a filmy nájdete na facebookovej stránke Kino v tvojej obci. 

mak