Júnové číslo Film.sk je posledným, ktoré vyšlo v tlačenej podobe. Časopis po 25 rokoch existencie nezanikne, od júla však vstupuje do novej éry. Bude vychádzať bez papiera, už len online. 

Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať grafikovi Petrovi Juríčkovi. Časopisu dával tvár od roku 2011, keď prešiel z pôvodného vreckového do väčšieho formátu, a neskôr, v roku 2018, stál ako grafik pri veľkej premene Film.sk do súčasnej podoby. Chcem sa poďakovať aj tlačiarňam Ultra Print a Dolis Goen, ale tiež všetkým, ktorí sa v priebehu štvrťstoročia podieľali na grafickej úprave časopisu, jeho tlači a distribúcii.

Poďakovanie za podporu vydávania časopisu v jeho tlačenej podobe si zaslúži aj vedenie Slovenského filmového ústavu. Petrovi Dubeckému a Marte Šulekovej sa chcem zároveň poďakovať aj za podporu ďalšieho fungovania časopisu v novej podobe. Za podporu časopisu ďakujem tiež Audiovizuálnemu fondu a jeho komisiám. Poďakovanie za prípravu a manažovanie vzniku novej webovej stránky patrí Mariánovi Brázdovi.

V online podobe stratia rubriky Film.sk svoj zaužívaný vizuál, no obsahovo nepôjde o veľké zmeny. S väčšinou stabilných rubrík sa budete stretávať aj naďalej na našej stránke www.filmsk.sk. Od júla ju spustíme v úplne novej podobe. Smerovanie časopisu sa však nezmení. Chceme pokračovať v profilácii Film.sk ako periodika s rozšíreným priestorom na témy, ktoré sa týkajú slovenskej audiovízie a rôznych jej aspektov. Naďalej bude priestorom na odbornú reflexiu a recenzie nielen domácich, ale tiež ambicióznejších zahraničných titulov v tunajšej distribúcii. Kľúčovým zámerom zostane informovanie o slovenskej kinematografii a jej tvorcoch pôsobiacich v rôznych profesiách. Dôležitou ambíciou, ktorú Film.sk už od svojho vzniku sleduje, je totiž zostavovanie obrazu súčasného stavu domácej kinematografie, predstavovanie jej tvorcov, diel a podujatí, ale tiež skúmanie podmienok, v ktorých toto prostredie funguje.

V úsilí mapovať domácu kinematografiu a kresliť nielen jej aktuálny, ale aj celkový obraz, budeme teda pokračovať. Nerezignujeme ani na pripomínanie histórie slovenského filmu a osobností, ktoré ho formovali. 

Prechod do online podoby ponúkne časopisu väčšie priestorové možnosti než mal v štandardnej tlačenej verzii, kde rozsah striktne limitoval počet a veľkosť strán. Elektronické fungovanie nám umožní byť aktuálnejšími a flexibilnejšími. Inštitucionálne zázemie a podpora z Audiovizuálneho fondu nám zase dovolí zachovať kvalitu textov printového periodika bez hnania sa za čo najväčším počtom klikov. 

Aj v online verzii sme pre vás pripravili rozmanitú zostavu rubrík a textov rôznych žánrov. Na stránke www.filmsk.sk nájdete rubriky Aktuality, Nové slovenské filmy, Premiéry, Osobnosti slovenskej kinematografie, Z filmového diania, Téma mesiaca, Recenzie, Rozhovory, Tipy a ohlasy. Prílohy alebo špeciálne projekty budeme online zaraďovať do sekcie Film.sk špeciál. Do konca roku bude obsah na stránke www.filmsk.sk prístupný bezplatne. V roku 2025 plánujeme veľkú časť textov spoplatniť a sprístupniť ich iba predplatiteľom.

Za celú redakciu sa chcem všetkým predplatiteľom a čitateľom Film.sk poďakovať za doterajšiu priazeň. Tešíme sa na vás online na www.filmsk.sk. Budeme radi, ak nám na adresu filmsk@sfu.sk po spustení nového webu, ktoré bude 1. júla, dáte vedieť, ako sa vám nová stránka páči. 

Matúš Kvasnička