Filmové publikácie

Petra Hanáková 
Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 – 1945
 
(Slovenský filmový ústav, Bratislava, 2024, 424 strán)

Publikácia Máme svoj film! je prvou samostatnou monografiou venovanou filmovej kultúre v období vojnovej Slovenskej republiky. Nejde však o klasické dejiny filmu v období rokov 1939 – 1945, jednak preto, lebo v týchto rokoch sa podarilo vyprodukovať, dokončiť a uviesť do kín len jeden celovečerný slovenský film – propagandistický kompilačný dokument Od Tatier po Azovské more, jednak preto, že Petra Hanáková si pre knihu zvolila kontextuálnejší a prierezovejší prístup viacerých prípadových štúdií. V samostatných kapitolách sa venuje dvom výrazným osobnostiam filmovej kultúry – riaditeľovi spoločnosti Nástup Pavlovi Čambalovi a filmovému redaktorovi Ivanovi Kovačevičovi. Mapuje však aj protičeské nálady v prostredí kinárov, výrobu týždenníkov, distribúciu nemeckých filmov, katolícku cenzúru v oblasti filmu či obrat vo filmovej distribúcii po vypuknutí SNP. Takisto sa venuje aj nerealizovanému, resp. nedokončenému filmovému projektu z roku 1944, Hanka sa vydáva. Unikátnu monografiu sprevádza bohatá obrazová dokumentácia (dokumentárne fotografie a fotografie z filmov, filmové plagáty, fotogramy), ale aj množstvo archívnych textových dokumentov – zápisnice, žiadosti, správy, inzeráty, novinové články či osobné svedectvá. 

mf

VOD

Ropáci 
(r. Jan Svěrák, 1988)
Dostupné na Dafims.sk

Streamovací portál DAFilms.sk nedávno sprístupnil absolventský film Jana Svěráka Ropáci, ktorý v roku 1989 získal študentského Oscara za najlepší zahraničný film. Svěrák v ňom využíva postupy expedičného a prírodovedného dokumentárneho filmu i efektné postupy bábkového filmu na predstavenie nového živočíšneho druhu, ropáka bahnomilného, ktorý sa objavil v silne znečistenom prostredí uhoľných revírov na severe Čiech. Skupina filmárov a vedcov sa vydáva na výpravu k povrchovej uhoľnej bani, ktorej svojrázny strážca s pozoruhodne komickým idiolektom ich zasväcuje do životného štýlu tohto podivuhodného tvora: živí sa totiž fosílnymi palivami, olejnatými splodinami, prípadne polyetylénom a dýcha oxid uhoľnatý. Svěrákov mockument pracuje nielen s humorom, ale aj s napätím typickým pre žánrové filmy. Nechýba v ňom tajomstvo, riziko, pocit ohrozenia, ale i motívy dojímavej záchrany. Ropákomsa v čase ich vzniku podarilo vtipnou a inovatívnou formou upozorniť na problémy znečisťovania životného prostredia, ktoré sú aktuálne aj dnes, hoci v mnohých krajinách sa od ťažby uhlia už upustilo.
 

Jej telo 
(r. Natálie Císařovská, 2023)
Dostupné na Dafims.sk

Príbeh krátkeho života mladučkej šampiónky v skoku do vody, ktorá sa po vážnom zranení krčnej chrbtice uplatnila v pornopriemysle, no telo ju krátko na to opäť „zradilo“, nakrútila podľa skutočných udalostí česká režisérka Natálie Císařovská. Ako absolventka histórie a zároveň dokumentárnej tvorby pristúpila vo svojom hranom debute k životnému príbehu Andrey Absolonovej tvorivou metódou, ktorá v sebe spája princípy oral history (svedectvo Andreinej sestry) a odstup, ktorý je vlastný množstvu dokumentárnych filmov. Snímka Jej telo v sebe nenesie žiadne prvky exploatačných filmov, hlavnú postavu zbytočne nesexualizuje, ani sa po vzore množstva životopisných hraných filmov nesnaží fikčným spôsobom dotvárať, čím presne bolo rozhodnutie Andrey Absolonovej stať sa pornoherečkou motivované. Dokonca sa nesnaží domýšľať si, ako mladá žena svoj kariérny prerod prežívala. Jej telo má atribúty módneho retrofilmu, s presne zvolenými priestormi aj kostýmami. Upúta však aj spôsobom snímania, či už prostredníctvom sugestívnych detailov, alebo, naopak, chladných a odťažitých celkov.

mf

DVD

Jedeme na teambuilding
(Fermata)

Filmografia režisérky Zuzany Mariankovej je výnimočná. Má v nej zatiaľ dva filmy a oba sú remaky. Po Známych neznámych (2021) nakrútila film Jedeme na teambuilding (2023), ktorý vychádza zo scenára Alexa Coteta k rumunskému filmu Teambuilding (2022). Ten si pre porovnanie môžete pozrieť na Netflixe pod názvom Stávka na teambuilding.

Hádam každý sa už niekedy zúčastnil, keď už nie teambuildingu, tak podujatia na zoznámenie sa pracovníkov a ich zblíženie či aspoň oslavy na pracovisku. Sú to akcie, ktoré prinášajú veselé historky a občas i nejaké následky. Z toho vychádza i scenár tejto komédie s hviezdnym obsadením – Jakub Prachař, Vojtěch Kotek, Petra Polnišová, Anna Polívková, Alexander Bárta a v epizódnych úlohách i Marek Hamšík a Michal David. Ambiciózneho a pracovitého zamestnanca korporátnej spoločnosti preložia do call centra. S novými bizarnými kolegami a kolegyňami sa snaží zvíťaziť počas teambuildingového víkendu, zachrániť svoje nové oddelenie pred zrušením a hlavne nájsť stratenú sebaúctu.

Film je na DVD s obrazom vo formáte 16:9 a so zvukom DD 5.1 a DD 2.0, anglickými titulkami a českými titulkami pre nepočujúcich bez bonusov.

mu