Aký bude nový obsah žurnálu

Nastal november a s ním aj povinnosť osláviť Veľký október. Pravoslávny kalendár totiž paradoxne spôsobil, že októbrová revolúcia bola vlastne v novembri. Ten bol dlhé roky vyhlásený za Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, čo výrazne poznačilo celý občiansky život a najmä médiá, teda i filmový žurnál. Zvlášť v období začínajúcej sa normalizácie a nového vedenia redakcie.

Šotmi zo Sovietskeho zväzu a o ňom sa to len tak hemžilo: oslavy Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Moskve i Bratislave a výročie Leninovho plánu elektrifikácie Ruska (TvF č. 47), vystúpenie Štátneho súboru národných tancov ZSSR (č. 48), úspech sovietskej kozmonautiky – Lunochod 1 na Mesiaci (č. 49). A nový šéfredaktor sa uviedol ako autor a režisér hneď monotematickým týždenníkom (č. 46) ku Dňom sovietskej kultúry. Treba však priznať, že, odhliadnuc od patetického komentára, divák nájde v jeho obsahu hodnotové stálice, ako K. S. Stanislavskij či Aram Chačaturjan, vysokú školu baletu v inscenácii Bizetovej Carmen vo Veľkom divadle v Moskve i vtedy populárnu speváčku Editu Piecha na koncertnom turné na Slovensku. Taký bol teda november.

Ešte sa doň zmestil šot k 25. výročiu znárodnenia čs. kinematografie (č. 45), pri príležitosti ktorého riaditeľ Slovenskej filmovej tvorby (takisto nový) oceňoval zaslúžilých pracovníkov. Popri tvorcoch tentoraz nechýbali ani „zaslúžilí“ stranícki funkcionári.

Za zmienku stojí kritika problémov vyplývajúcich z nedostatku palív (č. 49), najmä ich zdôvodnenie: „Príčiny súčasného nepriaznivého stavu v baníctve na Slovensku treba hľadať v minulosti, v rokoch 1967 a ʼ68, kedy sa hlásala teória nahradzovania pevných palív palivami plynnými a tekutými. Baniam a baníckemu povolaniu by sa mal vrátiť ich niekdajší význam.“ 

December sa z dnešného pohľadu javí svojím obsahom ako posledný pokus žurnálových tvorcov zaujať filmového diváka aspoň pestrým obsahom, keď už nemohlo byť ani reči o kvalitnej publicistike s názorom (nebodaj vlastným).

Paľo Bielik oslávil v plnej tvorivej aktivite šesťdesiatku a o pätnásť rokov viac uplynulo od premiéry prvých filmov bratov Lumièrovcov (č. 50). 

V Mexiku ošetroval zubár tigra a v Brne krstili levíčatá (č. 51).

Nuž a hodnotenie roka v čísle 52? Nekonalo sa. (Našťastie.) Namiesto toho sa bilancovala móda – samozrejme, dámska –, ktorá oscilovala medzi midi a maxi. A tak v poslednom šote búrlivého roka 1970 tancovali na bruselskom pódiu bosé modelky v priesvitných šatách...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JÚN 2020
6. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 45/1970 a 46/1970 (repríza 7. 6. o 8.30 hod.)
13. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 47/1970 a 48/1970 (repríza 14. 6. o 8.30 hod.)
20. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 49/1970 a 50/1970 (repríza 21. 6. o 8.30 hod.)
27. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 51/1970 a 52/1970 (repríza 28. 6. o 8.30 hod.)

Milan Černák