Karol Mišovic: Soňa Valentová – cesta herečky
(Marenčin PT, Bratislava, 2020, 168 strán)
Po knihe Javiskové osudy, v ktorej sa sústredil na herečky Máriu Prechovskú, Evu Kristinovú, Vieru Strniskovú, Zdenu Gruberovú a Evu Polákovú, sa teatrológ Karol Mišovic podujal na analýzu herectva Sone Valentovej. Jeho štúdia sa zameriava najmä na Valentovej divadelné pôsobenie. Hoci tak ako jej generační spolupútnici, ktorí sa presadili v 60. rokoch, aj ona dostala zaujímavé príležitosti vo filme a v televízii hneď na začiatku kariéry, cestu k charakterovým úlohám na javisku si musela prejsť krok za krokom a Mišovic prostredníctvom jednotlivých úloh rekonštruuje túto cestu. Kniha je výsledkom niekoľkoročného výskumu a autor vychádza nielen z dobových recenzií, ale aj zo záznamov a spomienok pamätníkov. Hľadá Valentovej herecké špecifiká a popritom demýtizuje jej umelecké spojenectvo s manželom a režisérom Pavlom Hasprom. Umeleckú trajektóriu Sone Valentovej zároveň Mišovic využíva na to, aby načrtol aj širší obraz prvej domácej činohernej scény v dobovom kontexte.


Ondřej Suchý: Když Chaplin potkal Buriana
(Brána, Praha, 2019, 152 strán)
Český spisovateľ a novinár Ondřej Suchý sa roky venuje groteske aj komikom. Kniha Když Chaplin potkal Buriana je už niekoľkou v poradí, kde sa zaoberá Charliem Chaplinom. Sústreďuje sa na jeho vzťah k Československu, jeho kultúre a na stretnutia s českými umelcami, ako aj na ich vzťah k Chaplinovi. Téme sa Suchý venoval už v predchádzajúcej Veľkej knihe o Chaplinovi, v ktorej vydavateľ dodal jeho text k hercovej autobiografii. Suchý text teraz aktualizoval o nové zistenia. Okrem dobovej tlače čerpá aj z filmového spravodajstva, zo spomienok, z memoárov či pozostalostí. Hľadá v nich kúsky do svojej skladačky a snaží sa nimi podoprieť niekoľko domnienok,  napríklad o Chaplinovom vystúpení v karlínskom divadle v roku 1908. Ak mu niekedy chýba vedecká skepsa (sám v úvode zdôrazňuje, že nie je filmový historik), nechýba mu nákazlivé nadšenie a trpezlivosť „snoriča“, ktorý číha na zaujímavé detaily. Práve nimi sa aktuálna kniha odlišuje od predchádzajúcich.

mak