Diana Fabiánová
režisérka a producentka
V plnom nasadení pripravujeme filmový festival Jeden svet. Pozerám a vyberám filmy. Tento rok je to špecifické, keďže netušíme, v akej forme sa bude festival konať. Je to čudný pocit, rozmýšľať nad online verziou podujatia, ktorého čaro tkvie práve v spájaní ľudí v malom fyzickom priestore. Čím plnšia kinosála, tým je filmový aj emočný zážitok silnejší. O hosťoch a ich prepájaní s návštevníkmi ani nehovoriac. Vyberanie filmov prekladám prácou na svojom dokumente o nevere, ktorý mám rozpracovaný. Triedim a spracovávam filmovú surovinu, rešeršujem tému a dúfam, že čoskoro budem môcť vyraziť natáčať do terénu.


Juraj Mravec
dokumentarista a fotograf
Od začiatku pandémie som mal pomerne turbulentné obdobie. Našu rodinu opustila teta Marta. O ľuďoch, ako bola Marta, sa veľa nehovorí a pritom majú často zásadné miesto v našich životoch bez toho, aby sme si to naplno uvedomovali. Od narodenia bola mentálne postihnutá a ovplyvnila moje vnímanie ľudí, ktorí sú niečím iní. Popri prežívaní tejto tragickej udalosti sa intenzívne venujem fotografovaniu aktuálnej situácie – prázdne ulice, ľudia s rúškami... V rámci spolupráce so švajčiarskou televíziou SRF som navštívil rómske osady na východe Slovenska. A venujem sa svojmu životnému koníčku – cestnej cyklistike. Nedávno som s kamarátom Mirom Remom absolvoval trasu z Bratislavy do Košíc.


Vera Lacková
režisérka
Momentálne pracujem na dokumentárnom filme Ako som sa stala partizánkou o neznámej účasti rómskych partizánov v protifašistickom odboji. Sme teraz vo fáze postprodukcie a podľa plánu by mal film doputovať do slovenských kín začiatkom budúceho roka. Aktuálna kríza s koronavírusom ma trocha zabrzdila v cestovaní, ale našťastie zvládame pracovať online. Okrem toho máme vo vývoji televízny dokument o rómskej spisovateľke Elene Lackovej a ďalší dokumentárny film, ale jeho téma zatiaľ ostáva tajomstvom. Diváci sa majú na čo tešiť, bude to magické.