Slovenskí kandidáti na Európske filmové ceny

Členovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) vybrali v máji jednu hranú a jednu dokumentárnu snímku, ktoré sa budú tento rok uchádzať za Slovensko o nomináciu na Európske filmové ceny. Z hranej tvorby zvolila SFTA titul Tlmočník (r. Martin Šulík), z dokumentárnej Ťažkú dušu v réžii Mareka Šulíka. Členovia akadémie vyberali zo zoznamu siedmich hraných filmov, kde boli okrem Tlmočníka aj snímky Čiara (r. P. Bebjak), Out (r. Gy. Kristóf), Nina (r. J. Lehotský), Spievankovo a kráľovná Harmónia (r. D. Novotná), DOGG (r. S. Zrebný, V. Csino, E. Bistika, J. Karásek) a Dubček (r. L. Halama). Zoznam dokumentárnych filmov bol skromnejší, okrem Ťažkej duše v ňom figurovali tituly Mečiar (r. T. Nvotová), Vábenie výšok (r. P. Barabáš) a Válek (r. P. Lančarič). O nomináciách na Európske filmové ceny rozhodnú členovia Európskej filmovej akadémie a vyhlásia ich 10. 11. Tridsiaty prvý ročník udeľovania ocenení sa uskutoční 15. 12. 2018 v Seville.

dan

 

Aktuálne uzávierky

Cinekid – Junior Co-production Market
Uzávierka: 15. 6. 2018

Medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý sa koná v rámci festivalu Cinekid (17. – 26. 10. 2018, Amsterdam, Holandsko), umožňuje producentom, vysielateľom a ďalším profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi pre deti. Účastníkom trhu dáva možnosť predstaviť svoje projekty v rámci pitchingu a naplánovaných osobných stretnutí. Prihlásiť sa môžu filmové, televízne aj multimediálne projekty. Viac informácií nájdete na stránke www.cinekid.nl.

 

SOFA – School of Film Agents 
Uzávierka: 18. 6. 2018

Workshop prináša mladým filmovým agentom zo strednej a východnej Európy, z Nemecka a zo strednej Ázie príležitosť pracovať s expertmi na ich projektoch, zameraných na vývoj regionálnej filmovej kultúry a priemyslu. Workshop sa bude konať vo Varšave v Poľsku (26. – 31. 8. 2018) a v Tbilisi v Gruzínsku (1. – 6. 4. 2018). Viac informácií nájdete na stránke www.joinsofa.org.

 

MFF San Sebastian
Uzávierka: 30. 6. 2018

Šesťdesiaty šiesty ročník prestížneho festivalu, ktorý sa bude konať od 21. do 29. 9. 2018 v San Sebastiáne v Španielsku, prijíma filmy do konca júna. Informácie nájdete na stránke www.sansebastianfestival.com.

 

Biennale College Cinema – International
Uzávierka: 1. 7. 2018

Deväť „mikrobudgetových“ projektov vo fáze vývoja sa bude môcť zúčastniť na tréningovom programe, ktorý sa bude konať od 6. do 15. 10. 2018 v Benátkach. Vybrané projekty budú ocenené podporným grantom na pokrytie nákladov na produkciu, ktoré nesmú prekročiť 150 000 eur. Tri realizované celovečerné filmy budú zároveň odprezentované na 76. MFF Benátky v roku 2019. Viac informácií nájdete na stránke www.labiennale.org/en/news/new-call-launched-biennale-college-cinema-international.

zs

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 Správu o stave slovenskej audiovízie, a to vždy pred májovým festivalom v Cannes, čo je prvé medzinárodné fórum, kde je tento materiál k dispozícii. Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 prináša v 17 kapitolách množstvo podrobných informácií o najrôznejších aspektoch slovenského audiovizuálneho priemyslu (legislatíva, filmové školy, produkcia, financovanie – Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, EURIMAGES; distribúcia v kinách i na DVD, kiná, festivaly, ocenenia, Slovenský filmový ústav a televízie). Správa vychádza v slovenčine a v angličtine a je určená pre profesionálov, domáce a zahraničné inštitúcie a organizácie. V krátenej podobe vychádza ako príloha aktuálneho Film.sk, kompletnú verziu nájdete na stránke www.cedslovakia.eu.

Aktuálne uzávierky podprogramu MEDIA: 14. 6. má uzávierku Kinodistribúcia – selektívna schéma (EACEA/12/2017). Keďže ide o druhú uzávierku výzvy, podmienky ostávajú rovnaké.

vs

 

Filmy s podporou ďalšieho fondu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhodnotil projekty svojej prvej výzvy. Rozhodol o udelení podpory aj pre 33 audiovizuálnych projektov, a to v kategóriách národnostných menšín – chorvátskej, nemeckej, poľskej, maďarskej, rusínskej, rómskej a židovskej, ako aj v kategórii interkultúrny dialóg a porozumenie. Medzi podporenými projektmi dominujú dokumentárne filmy. Z celovečerných hraných filmov fond podporil tanečný sci-fi triler Bunker (r. György Kristóf) o väzňovi na úteku s politickým a sociologickým podtextom. Podporu získal aj Mátyás Prikler s filmom Moc, ktorý sa zaoberá témou politiky a moci v súčasnej demokracii. Podporu získal i multižánrový film Svatavy Marie Kabošovej Sila v tichosti, ktorý na pozadí historicko-spoločenských udalostí približuje život a duchovný odkaz významnej rusínskej osobnosti – metropolitu Lavra. Odborné rady odporučili podporiť tvorbu audiovizuálnych diel celkovou sumou 521 780 eur. Kinematografia bola podporená aj v ďalších podprogramoch, napríklad v oblasti filmových prehliadok a festivalov. „Momentálne pracujeme na vytvorení schémy štátnej pomoci, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Následne budeme môcť so žiadateľmi podpisovať zmluvy,“ uviedol fond.

zs

MFF Karlove Vary aj so slovenskou účasťou

Od 29. 6. do 7. 7. sa bude konať 53. ročník MFF Karlove Vary a do jeho hlavnej súťaže sa dostali aj dve minoritné slovenské koprodukcie. Jednou je road movie režiséra Olma Omerza Všechno bude, ktorý rozpráva o dvoch tínedžeroch, ich priateľskom pute a túžbe po zážitkoch. Druhou je debutová snímka Adama Sedláka Domestik, ktorú festival charakterizuje ako „klaustrofóbnu minimalistickú štúdiu o plazivom rozpade tela a ducha“. V súťaži Na východ od Západu figuruje česko-slovenský film Chvilky debutujúcej českej režisérky Beaty Parkanovej, ktorá hovorí o nástrahách rodinného života cez mladú hrdinku, strácajúcu samu seba v snahe vyhovieť ostatným. Karlovarská sekcia Zvláštne uvedenie zase obsahuje česko-slovenský dokumentárny film Cirkus Rwanda. Režisér Michal Varga v ňom pozoruje, ako sa českí a rwandskí cirkusoví umelci púšťajú do tvorby spoločného predstavenia, a na tomto pozadí vypovedá o konfrontácii odlišných kultúr a mentalít. Pre Vargu je Cirkus Rwanda celovečerným debutom. Študent réžie na FTF VŠMU v Bratislave Michal Ďuriš sa dostal so svojou bakalárskou snímkou Hrejivá komédia o depresii, šialenstve a nesplnených snoch do výberu desiatich projektov vo festivalovom programe EFP Future Frames, ktorý má ambíciu predstaviť mladých talentovaných filmárov z Európy. Účastníci programu sa okrem prezentácie svojich diel pred publikom zúčastnia aj na masterclasse a môžu využiť stretnutia s odborníkmi z rôznych odvetví audiovizuálneho prostredia. Aktualizovaný článok o podujatí nájdete v priebehu júna na našej stránke.

dan

Boxer a smrť na digitálnych nosičoch v Nemecku

Spoločnosť Bildstörung vydala v Nemecku DVD a blu-ray nosiče s filmom Petra Solana Boxer a smrť. Okrem samotného filmu z roku 1962, ktorý patrí do zlatého fondu slovenskej kinematografie, obsahuje vydanie aj nosič s bohatou zostavou bonusových materiálov. Je medzi nimi napríklad rozhovor s filmovým historikom a šéfredaktorom časopisu Kino-Ikon Martinom Kaňuchom aj s nemeckým filmovým publicistom Olafom Möllerom, dokument o Petrovi Solanovi, ktorý nakrútil Martin Šulík v rámci cyklu Zlaté šesťdesiate, a Solanova krátka snímka Nemecká (1974). Vydanie dopĺňa obsiahly booklet.

dan

Redakčná poznámka k Film.sk 5/2018

V prílohe májového čísla Film.sk Podporené a nepodporené projekty v Audiovizuálnom fonde v roku 2017 bol uverejnený chybný zoznam nepodporených projektov v podprograme 2.1 Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel. V uverejnenej zostave sa medzi nepodporenými žiadosťami nachádza aj viacero projektov, ktoré podporu získali. Kompletný zoznam v správnej podobe nájdete na našej stránke.

Vo Film.sk 5/2018 sme uverejnili fotografie z filmov Marketa Lazarová (rubrika Tipy mesiaca, str. 46) a Spalovač mrtvol (rubrika In memoriam, str. 49), pri ktorých sme uviedli len zdroj, nie však mená ich autorov. Autormi prvej z nich sú Josef Vítek a Vladimír Souček, autorom druhej Karel Ješátko.

red