Slovenskí kandidáti na Európske filmové ceny

Členovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) vybrali v máji jednu hranú a jednu dokumentárnu snímku, ktoré sa budú tento rok uchádzať za Slovensko o nomináciu na Európske filmové ceny. Z hranej tvorby zvolila SFTA titul Tlmočník (r. Martin Šulík), z dokumentárnej Ťažkú dušu v réžii Mareka Šulíka. Členovia akadémie vyberali zo zoznamu siedmich hraných filmov, kde boli okrem Tlmočníka aj snímky Čiara (r. P. Bebjak), Out (r. Gy. Kristóf), Nina (r. J. Lehotský), Spievankovo a kráľovná Harmónia (r. D. Novotná), DOGG (r. S. Zrebný, V. Csino, E. Bistika, J. Karásek) a Dubček (r. L. Halama). Zoznam dokumentárnych filmov bol skromnejší, okrem Ťažkej duše v ňom figurovali tituly Mečiar (r. T. Nvotová), Vábenie výšok (r. P. Barabáš) a Válek (r. P. Lančarič). O nomináciách na Európske filmové ceny rozhodnú členovia Európskej filmovej akadémie a vyhlásia ich 10. 11. Tridsiaty prvý ročník udeľovania ocenení sa uskutoční 15. 12. 2018 v Seville.

dan

 

Aktuálne uzávierky

Cinekid – Junior Co-production Market
Uzávierka: 15. 6. 2018

Medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý sa koná v rámci festivalu Cinekid (17. – 26. 10. 2018, Amsterdam, Holandsko), umožňuje producentom, vysielateľom a ďalším profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi pre deti. Účastníkom trhu dáva možnosť predstaviť svoje projekty v rámci pitchingu a naplánovaných osobných stretnutí. Prihlásiť sa môžu filmové, televízne aj multimediálne projekty. Viac informácií nájdete na stránke www.cinekid.nl.

 

SOFA – School of Film Agents 
Uzávierka: 18. 6. 2018

Workshop prináša mladým filmovým agentom zo strednej a východnej Európy, z Nemecka a zo strednej Ázie príležitosť pracovať s expertmi na ich projektoch, zameraných na vývoj regionálnej filmovej kultúry a priemyslu. Workshop sa bude konať vo Varšave v Poľsku (26. – 31. 8. 2018) a v Tbilisi v Gruzínsku (1. – 6. 4. 2018). Viac informácií nájdete na stránke www.joinsofa.org.

 

MFF San Sebastian
Uzávierka: 30. 6. 2018

Šesťdesiaty šiesty ročník prestížneho festivalu, ktorý sa bude konať od 21. do 29. 9. 2018 v San Sebastiáne v Španielsku, prijíma filmy do konca júna. Informácie nájdete na stránke www.sansebastianfestival.com.

 

Biennale College Cinema – International
Uzávierka: 1. 7. 2018

Deväť „mikrobudgetových“ projektov vo fáze vývoja sa bude môcť zúčastniť na tréningovom programe, ktorý sa bude konať od 6. do 15. 10. 2018 v Benátkach. Vybrané projekty budú ocenené podporným grantom na pokrytie nákladov na produkciu, ktoré nesmú prekročiť 150 000 eur. Tri realizované celovečerné filmy budú zároveň odprezentované na 76. MFF Benátky v roku 2019. Viac informácií nájdete na stránke www.labiennale.org/en/news/new-call-launched-biennale-college-cinema-international.

zs

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 Správu o stave slovenskej audiovízie, a to vždy pred májovým festivalom v Cannes, čo je prvé medzinárodné fórum, kde je tento materiál k dispozícii. Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 prináša v 17 kapitolách množstvo podrobných informácií o najrôznejších aspektoch slovenského audiovizuálneho priemyslu (legislatíva, filmové školy, produkcia, financovanie – Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, EURIMAGES; distribúcia v kinách i na DVD, kiná, festivaly, ocenenia, Slovenský filmový ústav a televízie). Správa vychádza v slovenčine a v angličtine a je určená pre profesionálov, domáce a zahraničné inštitúcie a organizácie. V krátenej podobe vychádza ako príloha aktuálneho Film.sk, kompletnú verziu nájdete na stránke www.cedslovakia.eu.

Aktuálne uzávierky podprogramu MEDIA: 14. 6. má uzávierku Kinodistribúcia – selektívna schéma (EACEA/12/2017). Keďže ide o druhú uzávierku výzvy, podmienky ostávajú rovnaké.

vs

 

Filmy s podporou ďalšieho fondu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhodnotil projekty svojej prvej výzvy. Rozhodol o udelení podpory aj pre 33 audiovizuálnych projektov, a to v kategóriách národnostných menšín – chorvátskej, nemeckej, poľskej, maďarskej, rusínskej, rómskej a židovskej, ako aj v kategórii interkultúrny dialóg a porozumenie. Medzi podporenými projektmi dominujú dokumentárne filmy. Z celovečerných hraných filmov fond podporil tanečný sci-fi triler Bunker (r. György Kristóf) o väzňovi na úteku s politickým a sociologickým podtextom. Podporu získal aj Mátyás Prikler s filmom Moc, ktorý sa zaoberá témou politiky a moci v súčasnej demokracii. Podporu získal i multižánrový film Svatavy Marie Kabošovej Sila v tichosti, ktorý na pozadí historicko-spoločenských udalostí približuje život a duchovný odkaz významnej rusínskej osobnosti – metropolitu Lavra. Odborné rady odporučili podporiť tvorbu audiovizuálnych diel celkovou sumou 521 780 eur. Kinematografia bola podporená aj v ďalších podprogramoch, napríklad v oblasti filmových prehliadok a festivalov. „Momentálne pracujeme na vytvorení schémy štátnej pomoci, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Následne budeme môcť so žiadateľmi podpisovať zmluvy,“ uviedol fond.

zs

Boxer a smrť na digitálnych nosičoch v Nemecku

Spoločnosť Bildstörung vydala v Nemecku DVD a blu-ray nosiče s filmom Petra Solana Boxer a smrť. Okrem samotného filmu z roku 1962, ktorý patrí do zlatého fondu slovenskej kinematografie, obsahuje vydanie aj nosič s bohatou zostavou bonusových materiálov. Je medzi nimi napríklad rozhovor s filmovým historikom a šéfredaktorom časopisu Kino-Ikon Martinom Kaňuchom aj s nemeckým filmovým publicistom Olafom Möllerom, dokument o Petrovi Solanovi, ktorý nakrútil Martin Šulík v rámci cyklu Zlaté šesťdesiate, a Solanova krátka snímka Nemecká (1974). Vydanie dopĺňa obsiahly booklet.

dan

Redakčná poznámka k Film.sk 5/2018

V prílohe májového čísla Film.sk Podporené a nepodporené projekty v Audiovizuálnom fonde v roku 2017 bol uverejnený chybný zoznam nepodporených projektov v podprograme 2.1 Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel. V uverejnenej zostave sa medzi nepodporenými žiadosťami nachádza aj viacero projektov, ktoré podporu získali. Kompletný zoznam v správnej podobe nájdete na našej stránke.

Vo Film.sk 5/2018 sme uverejnili fotografie z filmov Marketa Lazarová (rubrika Tipy mesiaca, str. 46) a Spalovač mrtvol (rubrika In memoriam, str. 49), pri ktorých sme uviedli len zdroj, nie však mená ich autorov. Autormi prvej z nich sú Josef Vítek a Vladimír Souček, autorom druhej Karel Ješátko.

red