Odvšadiaľ zaznieva, aké úspechy vlani zaznamenala slovenská kinematografia. Vyplýva to aj z dvoch príloh, ktoré nájdete v aktuálnom Film.sk, pričom jedna z nich je česká. Tie úspechy sa týkajú nielen, ale najmä návštevnosti domácich filmov, ktorá bola taká vysoká, až sa celkom prirodzene objavili aj konštatovania, že podobná situácia sa tak skoro nezopakuje. A zrazu sa do toho primiešavajú hlasy, ktoré tvrdia, že nielenže nebude tak dobre, ale že bude priam zle. Vážne mienené obavy, ktoré prišli po tom, čo poslanci SaS ohlásili ambíciu upraviť zákon o Audiovizuálnom fonde. Motivovaní podozrením na subvenčný podvod pri filmovom projekte Generál, ktorý získal dotáciu z AVF, navrhujú zrušiť podporu vývoja audiovizuálnych diel, viacnásobnú podporu na realizáciu jedného projektu aj podporu projektu z AVF v prípade, ak už získal prostriedky z iných verejných zdrojov. Na novelizačné návrhy už zareagovali vedenia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, Slovenskej asociácie producentov v audiovízii i Asociácie nezávislých producentov. Zhodujú sa na tom, že zamýšľané úpravy zákona by priniesli značne negatívne dôsledky pre tunajšiu filmovú tvorbu a audiovizuálne prostredie.

Ak sa vrátime k minulému roku, za jednou z najúspešnejších domácich snímok stojí režisér Peter Bebjak. My sme ho však oslovili na rozhovor nielen pre Čiaru, ale hlavne preto, že sľubne pôsobiace projekty chystá. A netýka sa to len filmu, ale aj seriálovej tvorby, s ktorou má bohaté skúsenosti. Jeho meno preto zaznieva aj v Téme čísla, ktorá sa venuje práve súčasnej seriálovej tvorbe na Slovensku.

Čo sa týka aktuálnych slovenských filmov v kinách, tie sa venujú najmä minulosti. V júni sa chystá premiéra medzinárodného poviedkového dokumentu Okupácia 1968 (rubrika Novinky), no a od mája je v distribúcii titul Válek režiséra Patrika Lančariča, ktorý v čísle recenzujeme. Mali sme recenzovať aj celovečerný animovaný titul Parralel, ale vzhľadom na to, že sa premieta až od 31. mája, do uzávierky júnového vydania Film.sk sme to už nestihli. Zhodnotíme ho v letnom dvojčísle. A v ňom sa treba chtiac-nechtiac vrátiť aj k obavám.

Daniel Bernát