Rok 2017 bol pre českú kinematografiu a filmovú distribúciu zdanlivo pokojný. Výsledky kín sa síce rekordnému roku 2016 nevyrovnali, ale strata nebola výrazná. Najzaujímavejším aspektom, ktorý ovplyvnil aj českú kinematografiu, je vlaňajší fenomenálny úspech slovenských filmov.

Legislatíva

V praxi sa začala napĺňať zatiaľ posledná novela audiovizuálneho zákona z roku 2016, ktorá bola schválená pod číslom 139/2016 Zb. s účinnosťou od 6. mája 2016 ako novela zákona 496/2012 Zb.

Na konci roku 2017 sa zmenila vláda, 13. decembra 2017 sa skončil mandát ministra kultúry Daniela Hermana z KDU-ČSL a za nového ministra bol vymenovaný Ilja Šmíd. Riaditeľkou Štátneho fondu kinematografie (ŠFK) bola po celý rok Helena Bezděk Fraňková. Predsedom Rady ŠFK bol Petr Vítek do 13. apríla 2017, keď ho vystriedal Přemysl Martinek. Podpredsedníčkou rady je už od júna 2016 Zuzana Kopečková. Na úvodnej schôdzi Výboru Štátneho fondu kinematografie (pred novelou zákona to bol Dozorný výbor) bol 20. septembra 2017 za jeho predsedu zvolený Aleš Danielis a za podpredsedníčku Klára Brachtlová.

Finančná podpora

Podpora kinematografie Radou ŠFK bola vlani rozdelená v rámci 36 výziev v celkovej sume 326 880 000 Kč, tri výzvy sa doposiaľ neuzavreli. Zaregistrovaných bolo 534 žiadostí a 277 z nich uspelo. V roku 2016 sa rozdelilo 331 167 000 Kč a rok predtým len 210 995 000 Kč.

Tradične najvyššia suma bola poskytnutá v okruhu výroby českého kinematografického diela: v 9 výzvach sa medzi 72 projektov rozdelilo 227 000 000 Kč. V okruhu vývoja českého kinematografického diela sa pridelilo prostredníctvom 8 výziev medzi 69 projektov 31 701 000 Kč. Filmové festivaly a prehliadky mali jedinú výzvu a 22 z nich získalo celkovo 25 000 000 Kč. V oblasti filmovej distribúcie bolo 7 výziev a 14 125 000 Kč sa rozdelilo medzi 50 žiadostí. Okruh propagácie českého kinematografického diela uzavrel 2 výzvy a 12 žiadostí získalo dovedna 5 259 000 Kč. V oblasti technického rozvoja s jedinou výzvou bolo úspešných 27 projektov s celkovou sumou 10 000 000 Kč. V 3 výzvach v oblasti publikačnej činnosti a filmovej vedy sa priznali 2 525 000 Kč pre 8 projektov, kým 11 270 000 Kč sa v 2 výzvach pridelilo 17 žiadateľom v okruhu vzdelania a výchovy v oblasti kinematografie. V rámci okruhov zachovanie a sprístupňovanie audiovizuálnych diel a ochrana práv ku kinematografickým dielam neboli vyhlásené žiadne výzvy. Aktuálne členenie okruhov sa ešte stále nejaví ako optimálne vo vzťahu k potrebám kinematografie. V európskom kontexte sa ukazuje ako výrazne podcenená podpora distribúcie kvalitných zahraničných filmov. Vynaložilo sa na ňu len 1 430 000 Kč, čo je 0,44 % prostriedkov alokovaných Radou ŠFK v roku 2017. Zároveň sa cielene nepodporuje kinodistribúcia českých filmov v zahraničí, čo sa, žiaľ, prejavuje na jej výsledkoch.

Výrazný rozvoj bol už druhý rok badateľný v programe podpory filmového priemyslu. Podľa zoznamu vyplatených filmových stimulov sa v minulom roku vyplatilo 51 projektom celkovo 908 856 712 Kč.

Z prostriedkov odboru médií a audiovízie Ministerstva kultúry ČR bolo vlani podporených 102 projektov zo 145 registrovaných žiadostí sumou 16 057 000 Kč. Aj v tomto prípade ide síce o mierny pokles v porovnaní s rokom 2016, ale je to jeden z historicky najvyšších objemov podpory. S výnimkou roku 2013, keď MK ČR kinematografiu nepodporilo, to bolo vždy na úrovni 14 miliónov korún. Vlani bola suma 4 275 000 Kč alokovaná na festivaly, prehliadky a výstavy, 60 000 Kč na iné médiá, 2 780 000 Kč na vzdelávanie profesionálov a študentov filmových škôl, 440 000 Kč na odborné konferencie, 1 450 000 Kč na odborné periodiká a neperiodické publikácie, 3 240 000 Kč na filmovú a mediálnu výchovu, 3 370 000 Kč na propagáciu kinematografie a audiovízie a po novom 417 000 Kč na diverzifikáciu programu kín a práce s publikom.

Významným variantom na získanie finančnej podpory sú medzinárodné programy, aktuálne fungujúce v systéme Kreatívna Európa, predtým MEDIA. V roku 2017 získali české projekty z programu Podpora európskeho audiovizuálneho priemyslu 2 558 682 eur, čo je nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Tematické rozdelenie dotácií bolo vlani nasledovné: 993 000 eur na development, kde bol nárast najvýraznejší, 659 421 eur na distribúciu, 200 000 eur na festivaly, 268 000 eur na prístup na trh, 328 749 eur na výchovu a vzdelanie a 109 512 eur na online distribúciu. Kategórie rozvoj publika a videohry vlani na rozdiel od roku 2016 neboli otvorené.

Veľmi úspešná bola česká kinematografia opäť vo fonde Eurimages, kde stúpol počet podporených projektov s českou účasťou z piatich na desať. V piatich prípadoch bola česká produkcia uvedená na prvom mieste. Ide o projekty spoločností Cineart TV, Artcam, Hypermarket, Negativ a Punk Film. V ostatných prípadoch je česká spoločnosť uvedená v ďalšom poradí – ide o Maur Film, Endorfilm, Michal Kráčmer, Axman a opätovne Negativ. Presné koprodukčné podiely uvedené nie sú, ale projekty sú v dvoch prípadoch zaštítené českými tvorcami (Marek Najbrt a Michal Hogenauer) a v troch prípadoch slovenskými (Mira Fornay, Viera Čákanyová a Marko Škop). Objem prostriedkov alokovaných na uvedené projekty bol 1 664 897 eur, kým v roku 2016 to bolo celkovo 1 182 000 eur.

Filmová distribúcia

Výsledky kín v Českej republike zaznamenávali od roku 2013 trvalý nárast a v roku 2016 sa uskutočnilo 471 202 predstavení pre 15 621 923 divákov, hrubé tržby dosiahli 2 011 044 198 Kč. Vlani sa konalo 493 900 predstavení pri návštevnosti 15 233 432 divákov, ktorí minuli za vstupenky 2 004 245 131 Kč. Priemerné hrubé vstupné mierne stúplo zo 128,73 Kč na 131,57 Kč. Po druhý raz v histórii prekročili hrubé tržby kín hranicu dvoch miliárd a vlaňajšia návštevnosť kín bola síce nižšia než v predchádzajúcom roku, ale stále druhá najvyššia od roku 1993. Počet divákov v kinách teda klesol len o 2,5 % a tržby o nepatrných 0,3 % oproti roku 2016.

Distribúcii v kinách už tradične dominuje DCI kompatibilná technológia projekcií, predstavujúca 96-percentný podiel na návštevnosti a takmer 98-percentný na tržbách kín. V jej štruktúre naďalej klesá podiel formátu 3D – 8,3 % divákov a 10,3 % tržieb je najmenej od vstupu tohto formátu na český trh v roku 2009. Naopak, rástol klasický 2D formát aj špeciálne formáty IMAX a 4DX, ktorým stúpol podiel na celkových tržbách z 1,8 % na 2,4 %. Nebadateľne stúpol aj alternatívny obsah, ktorý navštívilo 0,5 % registrovaných návštevníkov kín. Analógové projekcie žijú dnes už len z projekcií Národného filmového archívu a zo špeciálnych akcií. Najvýraznejší nárast zaznamenali projekcie z domácich digitálnych nosičov, ako sú blu-ray, DVD a MP4, ktoré navštívilo 3,3 % divákov a dosiahli 1,1-percentný podiel na celkových tržbách. E-cinema v menších obciach a príležitostné letné projekcie pod holým nebom teda navštívilo viac než pol milióna divákov.

Výsledky českých filmov v posledných rokoch kolísali a rok 2017 skončil na hranici akceptovateľnosti. Podiel divákov, ktorí v kinách navštívili české filmy, sa síce udržal nad úrovňou dvadsiatich percent (22,2 %), ale tržby nie (19,2 %). K tomu však treba poznamenať, že medzi českými filmami v tejto štatistike je 17 filmov so slovenskou koprodukčnou účasťou, z toho v štyroch prípadoch je slovenská účasť silnejšia než česká. Poklesu podielu domácej produkcie zodpovedá nárast podielu tzv. hollywoodskych štúdií na 60,3 % v počte divákov a 64,1 % v obrate kín. Najúspešnejším štúdiom bolo vlani Disney pred Universalom a Sony. Podiel nezávislej zahraničnej produkcie mierne stúpol na 17,5 % návštevnosti a 16,7 % tržieb. Najúspešnejším nezávislým filmom sa stala Psia duša na 31. mieste pred La La Landom na 36. mieste a Paddingtonom 2, ktorý bol na 40. priečke zároveň najúspešnejším nezávislým filmom európskej produkcie. Pred ním sa umiestnili ešte tri európske filmy štúdiovej produkcie na čele s Dunkirkom na 16. mieste. Celkovo dosiahli filmy z krajín Európskej únie v českých kinách podiel 13,6 % v návštevnosti a 12,9 % v tržbách, z toho britské 5 %, resp. 4,9 %.

Top 20 najnavštevovanejších filmov v ČR v roku 2017

Film                                                         Distribútor     Premiéra     Kajina  Predstavenia             Diváci             Tržby (v Kč)

1. Ja, zloduch 3                                       CinemArt          29. 6. 17        USA       16 456     610 882         82 848 893

2. Piráti Karibiku: Salazarova pomsta  Falcon              25. 5. 17        USA       13 249     567 665         82 651 627

3. Po strništi bos                                    Bioscop/AQS   17. 8. 17        CZE        10 427     505 282         64 813 015

4. Star Wars: Poslední Jediovia            Falcon              14. 12. 17      USA       7 564       439 677         70 318 992

5. Thor: Ragnarok                                  Falcon              26.10.17        USA       10 125     431 793         67 470 004

6. Špunti na vodě                                   Bioscop/AQS   13. 4. 17        CZE        7 677       401 979         40 924 517

7. Šmolkovia: Zabudnutá dedinka        Falcon              30. 3. 17        USA       9 765       394 431         48 659 233

8. Kráska a zviera                                   Falcon              16. 3. 17        USA       9 319       390 246         51 196 287

9. Päťdesiat odtieňov temnoty             CinemArt          9. 2. 17          USA       7 467       377 567         55 745 773

10. Anjel Pána 2                                      Falcon              1. 12. 16        CZE        7 381       365 376         36 268 105

11. Masaryk                                            Bioscop/AQS   25. 12. 16      CZE        7 214       340 397         41 322 051

12. Baby šéf                                            CinemArt          20. 4. 17        USA       8 387       319 253         37 998 183

13. Všetko alebo nič                              Bioscop/AQS   12. 1. 17        CZE        6 535       309 668         39 727 192

14. Strážcovia Galaxie 2                         Falcon              4. 5. 17          USA       8 282       285 042         43 220 361

15. Rýchlo a zbesilo 8                            CinemArt          13. 4. 17        USA       5 428       273 739         37 444 526

16. Dunkirk                                              Vertical            20. 7. 17        NLD       7 396       253 853         37 904 024

17. To                                                      Vertical            7. 9. 17          USA       5 132       236 543         34 788 680

18. Spider-Man: Návrat domov             Falcon              6. 7. 17          USA       7 145       197 947         29 132 354

19. Autá 3                                                Falcon              15. 6. 17        USA       7 202       195 861         26 073 690

20. Emoji Film                                         Falcon              10. 8. 17        USA       7 852       195 299         26 011 810

Pozn.: Filmy sú uvedené pod slovenskými distribučnými názvami.

Filmy z TOP 20 tvorili 47,6-percentný podiel celkového obratu českých kín, obdobne ako v minulých rokoch. Kumulácia návštevnosti k najúspešnejším filmom je teda stále rozhodujúca pre obrat kín. Zároveň sa po dokončení digitalizácie zvýšil počet premiér a z toho vyplývajúca diferenciácia návštevnosti.

Kinám sa v priebehu roku 2017 ponúklo 283 nových celovečerných filmových programov. DCI kompatibilný digitálny 2D záznam bol k dispozícii pri 280 filmoch, stereoskopická 3D verzia pri 35 premiérach. Vo formáte IMAX bolo premietaných 25 filmov a 36 ich bolo k dispozícii v 4DX. Naopak, nová 35 mm filmová kópia už druhý rok nebola k dispozícii. Výhradne na domácich nosičoch (DVD, blu-ray, MP4) bol do kinodistribúcie zaradený jediný film, no paralelne s inými nosičmi ich bolo k dispozícii 107. Okrem toho mohli kiná uvádzať celý rad programov alternatívneho obsahu a veľké množstvo ďalších filmov, ktoré neboli v ponuke štandardných premiér a objavili sa v rámci rôznych festivalov, filmových prehliadok a individuálnych projekcií.

Na českom filmovom trhu roku 2017 bolo aktívnych 41 distribútorov a 32 z nich uviedlo aspoň jeden nový film. Čo sa týka úspešnosti spoločností, CinemArt klesol po troch rokoch na druhé miesto, prvý skončil Falcon s podielom 31 % na počte divákov a 32,1 % na tržbách. CinemArt dosiahol 29,1 % na počte divákov a 29,2 % na tržbách. S trhovým podielom 16,8 % patrilo tretie miesto spoločnosti Vertical Entertainment (predtým Freeman Entertainment). Spoločnosť AQS zaujala štvrtú pozíciu s 11,5 %, piaty Bontonfilm mal 4,2 %. Viac než 2 % dosiahla ešte spoločnosť Aerofilms na šiestej priečke. Päť najúspešnejších spoločností kumulovalo 93,8 % celkových tržieb. Medzi distribútormi premiérových filmov sa v roku 2017 prvý raz objavili spoločnosti 3Kino, D1film, Dech hor Viktora Kunu, Goodmind, Krutón a Media Offline.

Kiná a multiplexy

Počet digitálnych sál podľa štandardov DCI sa zvýšil na 513. Technológia IMAX je naďalej v jedinej sále v Prahe, kým sály 4DX sú tri. Zároveň však stúpol počet kín s vybavením E-cinema, schopných premietať film z DVD, blu-ray a MP4. Vďaka tejto technológii opätovne narástol počet letných kín z 211 v roku 2016 na 240.

Dvaja najväčší prevádzkovatelia kín Cinema City a CineStar výrazne ovládajú český trh a ich podiel na trhu stúpol zo 65,5 % v roku 2016 na vlaňajších 68,7 %. Obe siete totiž na jeseň otvorili nové multikiná. Spoločnosť Cinema City sprístupnila 18-sálový Chodov, čím zvýšila počet prevádzkovaných multikín na 14 s celkovým počtom 133 sál. Obsadila prvé miesto na trhu s podielom 39,1 %. Spoločnosť CineStar otvorila IGY centrum v Českých Budějoviciach, takže prevádzkuje celkovo 13 multikín s 99 sálami a jej trhový podiel bol 29,6 %. Tretie miesto získala opätovne spoločnosť Premiere Cinemas Czech so 4,4 %. Spoločnosť Golden Apple prevádzkuje multikino a jednosálové kino v Zlíne a mala trhový podiel 2,3 %. Dovedna bolo teda v prevádzke už 31 multikín. Ich celkový trhový podiel vlani vzrástol zo 72,1 % na 75,4 %, v počte divákov vykazujú multikiná podiel na celkovej návštevnosti 67,9 %. Vzhľadom na to, že obe nové multikiná boli otvorené až na jeseň 2017 a do TOP 10 sa zatiaľ nedostali, dá sa tento rok očakávať mierny nárast ich podielu.

 

 

TOP 10 multikín v ČR v roku 2017 (podľa tržieb)

         Kino                                       Mesto                     Sály       Predstavenia  Diváci              Tržby (v Kč)

1. CC Nový Smíchov                 Praha                      12        22 572               689 003          107 060 872

2. CC Olympia                             Brno-Modřice      10        14 610               594 754          94 264 675

3. CC IMAX Flora                        Praha                      9           16 826               506 237          84 686 888

4. CS Anděl City                          Praha                      14        22 661               524 296          80 436 178

5. CineStar                                   Ostrava                  8           12 930               516 388          72 427 555

6. CS Černý Most                       Praha                      9           14 742               459 929          71 012 451

7. CC Letňany                              Praha                      12        18 928               461 792          70 780 504

8. CC Špalíček                              Brno                        7           11 201               451 241          70 121 752

9. CineStar                                   Hradec Králové   8           12 806               502 759          69 771 350

10. CC Zličín                                  Praha                      10        15 900               406 696          63 165 539

 

Najúspešnejšími multiplexmi sú ešte stále Nový Smíchov so sálou 4DX, brnianska Olympia a Flora s veľkoformátovou projekciou IMAX.

Medzi klasickými kinami sú prvé tri miesta rovnaké ako vlani. Najväčší nárast zaznamenala brnianska Scala a jedinou zmenou je, že znojemské kino Svět v TOP 10 nahradilo chebské kino s rovnakým názvom.

TOP 10 klasických kín v ČR v roku 2017 (podľa tržieb)

                 Kino                                  Mesto                            Sály    Predstavenia  Diváci          Tržby (v Kč)

1. Lucerna                                       Praha                            2         2 427                185 233      17 528 260

2. Světozor                                     Praha                            2         3 271                150 791      16 015 515

3. Oko                                              Praha                            1         1 434                90 268         9 595 024

4. Scala                                             Brno                              1         1 151                92 361         9 439 522

5. Aero                                             Praha                            1         1 278                78 239         9 260 247

6. Hutník                                          Kladno                         1         1 216                71 522         8 975 640

7. Svět                                              Chomutov                  2         1 153                70 747         8 206 819

8. Oko                                              Šumperk                     1         1 031                72 322         8 118 294

9. Máj                                               Litoměřice                  1         1 067                71 469         8 067 348

10. Svět                                           Cheb                             1         1 085                51 328         7 546 263

 

Je síce pravda, že 283 nových celovečerných filmových programov v minulom roku je menej než 345 v roku 2016, ale napriek tomu sa podarilo vyrovnať rekord 37 krajín pôvodu uvádzaných filmov. Najviac, až 94, ich bolo vlani z USA a na druhom mieste bolo 53 filmov označených ako české. Americké a domáce filmy však zároveň zaznamenali najväčší pokles oproti roku 2016. Široká zostala ponuka filmov z európskych krajín (122), ktorá bola po roku 2016 druhá najvyššia v novodobej histórii. Počet českých premiér bol predvlani zvýšený 14 deklarovanými obnovenými premiérami, väčšinou s minimálnym záujmom divákov. V uplynulom roku ich bolo nahlásených len 5 – v nasledujúcom zozname sú označené OP. Dokumentárne filmy sú označené D, animované A, pásmo krátkych filmov KF. Vzhľadom na mimoriadne postavenie slovenských filmov v roku 2017 sú symbolom ① označené filmy, pri ktorých je v medzinárodných materiáloch uvádzaná slovenská produkcia na prvom mieste, a symbolom ② filmy, kde je slovenská koprodukcia minoritná.

Premiéry českých a koprodukčných filmov v kinách v roku 2017


Film

Réžia

Producent (za ČR)

Premiéra

Distribútor

 

Koudelka fotografuje Svatou zemi

Gilad Baram

Nowhere Films

5. 1. 2017

Pilot Film

D

Kytice

František A. Brabec

J&J Jakubisko Film

9. 1. 2017

Bontonfilm – 2000

OP

Všetko alebo nič (Všechno nebo nic)

Marta Ferencová

Mojo Films

12. 1. 2017

Bioscop/AQS

Strnadovi

Helena Třeštíková

Negativ

19. 1. 2017

Aerofilms

 

Pirko

Lucia a Petr Kleinovci Svobodovci

Goodmind s. r. o.

19. 1. 2017

Goodmind

Krkonoše

Viktor Kuna

Studio Dech hor

19. 1. 2017

Dech hor

D

Miluji tě modře

Miloslav Šmídmajer

Bio Illusion

26. 1. 2017

Bioscop/AQS

 

Richard Müller: Nespoznaný (Richard Müller: Nepoznaný)

Miro Remo

Endorfilm

2. 2. 2017

AČFK

D①

Baba z ľadu (Bába z ledu)

Bohdan Sláma

Negativ

23. 2. 2017

Falcon

Muzzikanti

Dušan Rapoš

Three Brothers

2. 3. 2017

Bohemia MP

D

Ze soboty na neděli

Gustav Machatý

AB

2. 3. 2017

NFA – 1931

OP

Nechte zpívat Mišíka

Jitka Němcová

Cineart TV Prague

8. 3. 2017

CinemArt

D

Špalíček

Jiří Trnka

Kreslený a loutkový film

23. 3. 2017

NFA – 1947

OP

Slepý Gulliver

Martin Ryšavý

Background Films

23. 3. 2017

Background

D

Jako z filmu

Tomáš Svoboda

i/o post s. r. o.

28. 3. 2017

i/o post s. r. o.

 

Piata loď (Pátá loď)

Iveta Grófová

Endorfilm

6. 4. 2017

CinemArt

Špunti na vode (Špunti na vodě)

Jiří Chlumský

Fresh Lobster

13. 4. 2017

Bioscop/AQS

 

Špina (Špína)

Tereza Nvotová

Moloko Film

20. 4. 2017

Falcon

Záhradníctvo: Rodinný priateľ (Zahradnictví: Rodinný přítel)

Jan Hřebejk

FogʻnʼDesire Films

27. 4. 2017

CinemArt

Tehdy spolu

Jiří Novotný, Marta Santovjáková Gerlíková

Wallachia

1. 6. 2017

A-Company

 

Skokan

Petr Václav

Mimesis Film

8. 6. 2017

Pilot Film

 

Svet podľa Daliborka (Svět podle Daliborka)

Vít Klusák

Hypermarket Film

13. 7. 2017

Bontonfilm

D②

Všechno bude fajn

Robin Kvapil

První veřejnoprávní

27. 7. 2017

První veřejnoprávní

D

Křižáček

Václav Kadrnka

Sirius Films

3. 8. 2017

CinemArt

Sedliacky rozum (Selský rozum)

Vít Janeček, Zuzana Piussi

Česká televize/D1film

9. 8. 2017

D1film

D

Po strništi bos

Jan Svěrák

Biograf

17. 8. 2017

Bioscop/AQS

Hurvínek a kúzelné múzeum (Hurvínek a kouzelné muzeum)

Inna Jevlannikova, Martin Kotík

Rolling Pictures

31. 8. 2017

CinemArt

A

Červená

Olga Sommerová

Evolution Films

7. 9. 2017

Aerofilms

D②

Najsledovanejší (Nejsledovanější)

Jiří Sádek

Cofilm

14. 9. 2017

Bontonfilm

D

Černý Petr

Miloš Forman

FS Barrandov

14. 9. 2017

NFA – 1964

OP

Cesta do pravěku

Karel Zeman

FS Gottwaldov

14. 9. 2017

AČFK – 1955

OP

Nerodič

Jana Počtová

Golden Dawn

21. 9. 2017

Bontonfilm

D

Sama

Otakar Faifr

Media Offline

21. 9. 2017

Media Offline

D

Zkrátka kraťas

11 krátkych filmov

ASAF

21. 9. 2017

Falcon

KF②

Záhradníctvo: Dezertér (Zahradnictví: Dezertér)

Jan Hřebejk

FogʻnʼDesire Films

28. 9. 2017

CinemArt

Máma z basy

Veronika Jonášová

Nutprodukce

28. 9. 2017

nutprodukce

D

Jmenuji se Hladový Bizon

Pavel Jurda

Radim Procházka

5. 10. 2017

APK Cinema Service

D②

8 hlav šílenství

Marta Nováková

8Heads Productions

12. 10. 2017

Bontonfilm

Camino na kolečkách

Eva Toulová

Petr Hirsch

16. 10. 2017

Pannonia Entertainment Ltd.

D

Bajkeri (Bajkeři)

Martin Kopp

Vinná galerie

19. 10. 2017

Falcon

 

Vzrušení (H*ART ON)

Andrea Culková

Duracfilm

20. 10. 2017

Duracfilm

D

Absence blízkosti

Josef Tuka

Cinema Belongs to Us

26. 10. 2017

A-Company Czech

 

Milda

Pavel Křemen