André Gaudreault – Philippe Marion
Kinematický obrat
(ASFK, SFÚ Bratislava, 2021, 96 s.)

Najnovšia publikácia z knižnej edície Cinestézia časopisu Kino-Ikon prináša rozšírenú a aktualizovanú verziu historicko-teoretického manifestu dvoch mysliteľov filmu (či pohyblivého obrazu), Európana Philippa Mariona a Kanaďana Andrého Gaudreaulta, ktorí sa v roku 2012 rozhodli pozrieť na kinematografiu ako na polyfonický, pluralitný fenomén. Ich oboznámenosť s dejinami raného filmu, s archeológiou médií či s teóriou intermediality im dovoľuje vnímať dejiny filmu „hypergenealogicky“, teda ako súčasť viacerých „kultúrnych sérií“. Z takejto perspektívy môžu potom film definovať ako podmnožinu animácie, a nie naopak, poukazovať na to, že film atrakcií môže zomrieť a o pár desaťročí opäť vstať ako fénix z popola, prípadne môžu na základe nového diváctva filmov na obrazovkách smartfónov začať dejiny filmu počítať nie od roku 1895, ale už od roku 1894, keď Edison vynašiel kinetoskop pre jedného diváka. Hrozivá „kríza“ či „smrť“ filmu sa z takejto intermediálnej perspektívy stáva len ohraničením ďalšej kultúrnej série. 

Manifest zrevidovaný a aktualizovaný v roku 2020 je doplnený rozhovorom kanadskej teoretičky médií Charlotte Dronier s oboma autormi.

 

Václav Macek (ed.)
Martin Slivka. Muž, ktorý sadil stromy
(Fotofo, Stredoeurópsky dom fotografie a SFÚ Bratislava, 2021, 232 s.)

Takmer dvadsať rokov po smrti filmára, pedagóga i autora viacerých odborných publikácií Martina Slivku vyšiel pod vedením editora Václava Maceka zborník Martin Slivka. Muž, ktorý sadil stromy. Tvoria ho odborné aj spomienkové texty, ktoré reflektujú nielen život, ale najmä filmové, knižné či publicistické dielo tohto významného slovenského filmára. Okrem spomienok bývalých študentov, dokumentaristov Mareka Kuboša a Maria Homolku a kolegu-pedagóga Ondreja Šulaja v knihe figurujú najmä cenné štúdie venované Slivkovým dokumentárnym filmom od Tomáša Hučka a Marcela Šeda, hudbe Ilju Zeljenku v Slivkových filmoch od Branka Ladiča či Slivkovmu etnografickému seriálu Deti vetra od Zuzany Mojžišovej; súčasťou zborníka je aj široko rozkonárený text Viery Langerovej o identitách podľa Martina Slivku. Nechýbajú texty etnológov a etnografov Petra Marákyho, Daše Ferklovej, Zuzany Beňuškovej či Daniela Luthera, no ani reflexia diplomovej práce a neskorších monografických textov Martina Slivku od Václava Maceka či prehľad Slivkovej publicistickej činnosti od Petra Ulmana. Knihu uzatvára spomienkový text Slivkovej manželky Oľgy.

mf

V čísle 4/2022 sme chybne uviedli autora textu o DVD Paralelné matky. Autorom je Jaroslav Procházka.