Od slov k činom – ako Vysoká škola múzických umení pomáha Ukrajine 

Tak ako mnohé iné vysoké školy na Slovensku a v Česku aj Vysoká škola múzických umení v Bratislave zaznamenala v posledných rokoch veľký záujem o štúdium zo strany mladých ľudí z Ukrajiny. Mnoho talentovaných Ukrajincov prišlo na Slovensko študovať umelecké odbory, rozšíriť si obzory a nadobudnúť skúsenosti v cudzej krajine. Udalosti spred vyše mesiaca a pol však ich životy, ambície a plány do budúcnosti narušili.

Mnoho inštitúcií, občianskych združení či ľudskoprávnych organizácií zareagovalo promptne už v prvých dňoch vojny, aby vyjadrilo podporu Ukrajine. Niektoré z nich neostali len pri slovách, ale pohotovo naštartovali rôznorodé aktivity na pomoc vojnovým utečencom. K týmto inštitúciám sa radia i všetky tri fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Okrem odsúdenia ruskej vojnovej agresie začala VŠMU nachádzať spôsoby, ako čo najefektívnejšie pomôcť študentom ukrajinskej národnosti. „Štáb pomoci Ukrajine sa na VŠMU vytvoril na základe spoločnej iniciatívy pedagógov a študentov našej školy. Jeho prvotným cieľom bolo poskytnúť dočasné ubytovanie a priestor na vzdelávanie či prácu v kolektíve študentom ukrajinských vysokých umeleckých škôl. Náš pozývací list bol prvotne adresovaný partnerskej vysokej škole v Kyjeve, avšak prostredníctvom internetu sa dostal aj do Charkova, Odesy, Mariupola, Dnipra a ďalších ukrajinských miest. Na základe tejto možnosti sa nám ozývajú ukrajinskí študenti, ktorí už sú na Slovensku a radi by sa realizáciou v našom integrovanom kolektíve na chvíľku aspoň čiastočne vytrhli z myšlienok na vojnu v ich krajine,sumarizuje činnosť VŠMU aktívny člen štábu Kristián Kozmenko. 

Na filmovej a televíznej fakulte (FTF) evidujú piatich študentov ukrajinskej národnosti. Prodekanka pre štúdium a vzdelanie Katarína Moláková, prodekanka pre zahraničie Jana Keeble a dekanka FTF Darina Smržová sa rozhodli týmto piatim študentom poskytnúť štipendium zo štipendijného fondu. „Najprv sme sa spojili s každým jedným študentom a následne rozhodli, že bez ohľadu na to, či to potrebujú, alebo nie, odsúhlasíme všetkým štipendium zo štipendijného fondu. Predpokladali sme, že majú vyššie náklady na telefonáty, prípadne i na presun rodinných príslušníkov z Ukrajiny. Základným cieľom bolo dať našim ukrajinským študentom vedieť, že sme tu pre nich, a ak budú niečo potrebovať, môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť. Zo študijného organizačného výboru, hlavne od Kristiána Kozmenka, sme dostali zoznam študentov z Kyjevskej národnej univerzity Karpenka-Karého, ktorí by mali prípadný záujem prísť na Slovensko. V okamihu, keď sme dostali tento zoznam, prebrali sme ako fakulta zodpovednosť za komunikáciu a organizáciu prípadného presunu študentov k nám. Začali sme s mailovou komunikáciou s týmito študentmi, nabádali sme ich, aby prišli. Boli sme pripravení vytvoriť im také podmienky, aby nemali pocit, že iba utekajú pred vojnou, ale aby cítili, že sú prijatí do kolektívu a dostanú relevantné vzdelanie, opisuje proces podpory ukrajinských študentov i kooperáciu s kyjevskou univerzitou Katarína Moláková. 

FTF ponúka študentom z ukrajinskej univerzity možnosť absolvovať inštitucionalizovanú študijnú stáž. Stážujúci študenti budú evidovaní v školskom systéme, budú povinní absolvovať prednášky spojené s ich odborom v angličtine i slovenčine. Ak stáž úspešne absolvujú a budú sa chcieť vrátiť na Ukrajinu, dostanú oficiálny dokument o absolvovaných predmetoch. Ak ich štúdium na VŠMU zaujme natoľko, že v ňom budú chcieť pokračovať, môžu si podať žiadosť o prestup.

FTF ponúka študentom z Ukrajiny okrem stáže aj finančnú pomoc z transparentného účtu vytvoreného fakultou. „Na fakulte sme sa spoločne s pani dekankou Darinou Smržovou rozhodli, že založíme tak ako na ostatných fakultách transparentný bankový účet, na ktorý budú môcť ľudia skladať peniaze v zmysle solidárnej podpory, ak sa tak rozhodnú. Tento účet môžu využiť i študenti z Ukrajiny, ktorí tu už dlhodobo študujú,“ dodáva Katarína Moláková.

Prvá zareagovala na výzvu VŠMU Anna, ktorá študuje réžiu hraného filmu v druhom ročníku na Kyjevskej národnej univerzite Karpenka-Karého. „Pred vojnou som ani netušila, že na Slovensku existuje podobná vysoká škola. Nikdy som sa nezaujímala o možnosť štúdia v zahraničí. Už v prvom týždni vojny nám jeden z našich pedagógov poslal informáciu, že Vysoká škola múzických umení v Bratislave ponúka študentom našej univerzity pomoc vo forme študijnej stáže. Naši pedagógovia apelovali na to, aby sme využili príležitosť, lenže pre nás to bolo veľmi ťažké rozhodnutie – opustiť rodinu, domov a odísť do cudzej krajiny. Preto som sa z nášho ročníka zatiaľ rozhodla odísť iba ja. Kamarát môjho otca ma doviezol na ukrajinsko-slovenskú hranicu, kde ma čakal Jakub Medvecký z VŠMU. Po príchode do Bratislavy ma ubytovala študentka VŠMU Lucia. Nezištná pomoc, akej sa mi od ľudí na Slovensku dostalo, ma veľmi pozitívne prekvapila. Lucia s Jakubom mi od začiatku pomáhali s administratívnymi záležitosťami pri vybavovaní dokladov. Krátko nato som začala navštevovať prednášky, dostala som študijné štipendium. Nastúpila som do prvého ročníka ateliéru hranej réžie pod vedením Evy Borušovičovej. Zároveň navštevujem prednášky v angličtine určené pre študentov z výmenného programu Erasmus. Slovenčinu sa učím v jazykovom kurze, pomáhajú mi aj spolužiaci, ktorí ma veľmi vrúcne prijali do kolektívu. Ukrajinčina a slovenčina sú veľmi podobné jazyky, takže štúdium slovenčiny nie je až také komplikované, ako som si spočiatku myslela.“

Podľa slov Kataríny Molákovej fakulta momentálne komunikuje s ďalšou študentkou z partnerskej univerzity, ktorá prejavila záujem o študijnú stáž. 

Okrem inštitucionalizovanej podpory sa snažia rôznymi kreatívnymi aktivitami prispieť k pomoci aj samotní študenti VŠMU. Ukrajinská študentka animovanej tvorby Alla z Odesy, ktorá študuje na VŠMU dlhodobo, sa zapojila do realizácie pripravovanej udalosti S Ukrajinou v našom srdci. Pôjde o koncert študentov z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU obohatený o animácie z dielne študentov Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU. Uskutoční sa 2. mája v Dome kultúry Lúky v Bratislave. „Cieľom je pripraviť hodnotné kultúrne multižánrové podujatie, v ktorom vystúpia študenti zo Slovenska a z Česka, ako aj študenti pochádzajúci z Maďarska, Macedónska a Ukrajiny. Stretnú sa na pôde DK Lúky, aby vyslali signál, že im osud obyvateľov Ukrajiny nie je ľahostajný. Touto kultúrnou a umeleckou formou dávajú najavo svoje sympatie, podporu a postoje,“ znie opis daného podujatia. 

Študenti a pedagógovia VŠMU stihli v minulých týždňoch pripraviť rôznorodé podujatia na podporu a pomoc Ukrajine, čím vyjadrili odmietavý postoj k prebiehajúcej devastačnej vojne. VŠMU sa tak za posledné týždne stala vynikajúcim príkladom toho, ako sa dá od slov prejsť k činom a systematickým a dynamickým konaním poskytnúť veľmi efektívnu pomoc.

Anna Lazor, študentka Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU
foto: FTF VŠMU