Jan Bernard 
Filmař(i) disentu –  Michal Hýbek v paměti archivu a přátel

(Nakladatelství AMU, Praha 2020, 296 strán)

Vyštudovaný chemik, ale aj kameraman, občasný režisér a významný filmár  českého disentu. Životnému osudu a tvorbe predčasne zosnulého Michala Hýbeka sa v monografii Michal Hýbek v pamäti archivu a přátel venuje Jan Bernard. Ako napovedá názov, pri rekonštrukcii využíva množstvo archívnych materiálov, ale tiež rozhovory s pamätníkmi a ich prostredníctvom skladá obraz charakterného človeka, ktorý bol autorom prvého dokumentu o Václavovi Havlovi. Snímku Dopisy Olze (1986) sa podarilo dostať aj za hranice Československa a vysielala ju napríklad švédska televízia. Koncept krátkometrážneho filmu tvoril Hýbek vo väzení, kde sa spoznal s Havlom. Bernard sa v knihe venuje aj tvorbe audiovizuálneho samizdatu Originální videojournal. Šíril sa na videokazetách a Hýbek patril k tým, ktorí pripravovali príspevky o dianí na opozičnej scéne a v alternatívnej kultúre. Okrem toho, že je Bernardova kniha pohľadom na aktivity českého disentu, zachytáva aj premenu audiovizuálneho prostredia po revolúcii, keď Hýbek ako kameraman spolupracoval s viacerými televíziami a venoval sa aj nakrúcaniu cestopisov. 

mak