Problémy školstva? Žiaci sedia na zemi

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Prehliadková kolekcia sa začína filmárskou samooslavou. Monotematický týždenník pri príležitosti 20. výročia znárodnenia kinematografi e v Československu sa vracia k tejto udalosti Benešovým podpisom zákona z archívu, spomína na úspešné filmy, navštevuje všetky bývalé pracoviská filmu v Bratislave (boli v každej časti mesta – Koliba neexistovala) a predstavuje významných tvorcov. A, samozrejme, nechýbajú kreslené vsuvky Viktora Kubala. Eufória z toho, že slovenský žurnál je jediný na svete (!) s aktuálnymi animovanými glosami, ešte neutíchla.

V spomienke na leto, ktoré na Žitnom ostrove poznačili nevídané záplavy, je celoštátna pomoc, tentoraz dodávka dreva až z Bruntálska či obnova čičovskej hrádze (TvF č. 37 a 39). Za zmienku stojí aj objav archeológov, že najstaršie osídlené miesto na Slovensku – neandertálcami pred stotisíc rokmi – je v Bojniciach (aj keď to žiadne kostrové nálezy nepotvrdili).

Žurnál č. 38 by sme dnes označili za ekologický: komunálne služby v Tatranskej Lomnici pestujú a predávajú ako suvenír plesnivec, aby ho turisti netrhali v prírode, lebo je chránený. Ďalšia snímka nás zavedie do Kováčovských kopcov (málokto ich pozná aj dnes!) pri ohybe Dunaja na hranici s Maďarskom, ktoré sú priam rajom vzácnych rastlín a drobných živočíchov.

Problémy školstva nie sú nové. Trápili nás, v iných, primitívnejších formách, už pred päťdesiatimi rokmi (č. 39). V yučovalo sa v kancelárii obecného úradu (vtedy MNV), do tried pršalo, dokonca v Rusovciach sedeli žiaci na zemi – dodávateľ zariadenia zabudol na stoličky.

Hlohovec bol najupravenejším mestom na Slovensku (č. 40).

Ak sa turisti vo Vysokých Tatrách chcú pozrieť do okolia, čakajú ich len samé sklamania – o tom hovorí žurnál č. 41: zanedbaný kaštieľ v Strážkach, rovnako Červený Kláštor – a na Dunajci sa plavia iba Poliaci, pretože pltníkov na našom úseku má na starosti roľnícke družstvo, ktorému na to medzi siatím a kosením akosi nezvýšil čas.

To, že sa v obchodoch sype z vrecúška soľ aj prací prášok, cestoviny v nepriehľadnom obale nerozoznáte a konzervy naopak otvoríte iba s námahou, si zaslúžilo kritiku v čísle 42. Ako to má vyzerať, ukázal žurnál na príkladoch zo zahraničia...

Naučiť sa tancovať, variť, šiť, maľovať, ba aj hovoriť po anglicky sľuboval projekt tzv. mimoškolského vzdelávania (č. 43). A zadarmo!


FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MÁJ 2016
7. 5. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme 36/1965 a 37/1965 (repríza 8. 5. o 13.30 hod.)
14. 5. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme 38/1965 a 39/1965 (repríza 15. 5. o 13.30 hod.)
21 . 5. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme 40/1965 a 41/1965 (repríza 22. 5. o 13.30 hod.)
28. 5. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme 42/1965 a 43/1965 (repríza 29. 5. o 13.30 hod.)
Zmena programu vyhradená!

Milan Černák