V májovom čísle Film.sk nájdete zo slovenských filmových noviniek iba dokumentárnu jam session Roberta Kirchhoff a a Filipa Remundu Para nad riekou. O to bohatšie je však zastúpenie domácich filmov medzi recenziami, kde sa nachádza Agáva, dokumentárna Akceptácia, road movie Stanko a minoritná koprodukcia Ja, Olga Hepnarová. Vráťme sa však ešte k fi lmovým novinkám, je to dôležité. Do kín sa totiž v máji dostáva aj slovenský animovaný kraťas Kovbojsko Dávida Štumpfa. Škoda len, že je distribučné nasadzovanie krátkych predfilmov z domácej produkcie takým ojedinelým javom.

Rozsiahle zastúpenie má rubrika Ohlasy, pretože v apríli bolo v súvislosti s prezentáciou slovenskej kinematografie a celkovo s dianím v tunajšom audiovizuálnom prostredí živo. V prvom rade tu bola prehliadka Týždeň slovenského filmu a na ňu napojené odovzdávanie cien Slnko v sieti. Ale i české Finále Plzeň našlo vo svojom programe kus miesta pre slovenskú tvorbu. No a pre kultivovanie tunajšieho prostredia majú význam aj akcie typu Visegrad Film Forum, kam sa podarilo pritiahnuť rad zaujímavých osobností.

O kondícii kinematografie vypovedá aj to, ako sa o audiovizuálnej tvorbe píše. Odbornému písaniu o filme dáva už dvadsať rokov priestor časopis Kino-Ikon a jeho šéfredaktor Martin Kaňuch sa v rozhovore vracia aj do druhej polovice 90. rokov, keď časopis začínal. Autor tohto textu vtedy začínal študovať na VŠMU, a hoci sa v kluboch dalo vidieť veľa „povinných“ filmov, nestačilo to a študentov často zachraňovala videotéka Štefana Vraštiaka. Nebola to maličkosť, ako sa dnes môže zdať, hoci respondenti v ankete pripomínajú, prirodzene, aj vypuklejšie Vraštiakove zásluhy. Robia to, žiaľ, pri smutnej príležitosti. Odchodom Štefana Vraštiaka prišiel Film.sk aj o člena redakčnej rady, ktorým bol od vzniku tohto mesačníka.

Daniel Bernát