Peter Michalík

Programový riaditeľ Bratislavského knižného festivalu BRaK

Podobne ako pri knihách, v ktorých obklopení trávim chtiac-nechtiac väčšinu svojho času, aj pri obľúbených filmoch z posledného obdobia platí, že ide najmä o tituly, ktorým vo veľkej miere dominuje kresba, ilustrácia či – v prípade filmu – animácia. A tak sa v mojej knižnici úmerne s rastom oddelenia kníh pre deti a školopovinnú mládež zväčšuje aj priečinok s animovanými snímkami. Netuším, kde presne sa tento záujem vzal – možno ide len o prirodzenú reakciu organizmu na štyri roky strávené prácou na doktoráte z filozofie. Veľmi sa teším najmä dvom prierezovým nosičom – Slovenský animovaný film z dielne SFÚ, mapujúci domácu tvorbu 60. až 80. rokov, a 2-DVD Virvar od spoločnosti feel me fi lm, prezentujúce slovenský animovaný film v jeho relatívne aktuálnej a, myslím, aj celkom sviežej forme. Aj preto pre mňa ako fanúšika animovaných snímok nepredstavuje vrchol filmového roka žiadna z prestížnych svetových prehliadok, ale útulný žilinský Fest Anča, na ktorý sa aj tento rok nesmierne teším.