Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2016

2. 5.
22.00 ► Ja milujem, ty miluješ ► D. Hanák, 1980, 96 min.

9. 5.
22.00 ► Boxer a smrť ► P. Solan, 1962, 102 min.

16. 5.
22.00 ► Do zbrane, kuruci! ► A. Lettrich, 1974, 95 min.

23. 5.
22.00 ► Deň, ktorý neumrie ► M. Ťapák, 1974, 88 min.

30. 5.
22.00 ► Statočný zlodej ► J. Lacko, 1958, 71 min.

Zmena programu vyhradená!
www.csfilm.cz, www.filmpost.cz